Bli medlem i SB&K

Här finns information om hur en idrottsförening går tillväga för att ansöka om medlemskap i Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Förening som bedriver en eller flera idrotter ansluten till Budo & Kampsportsförbundet kan ansöka om medlemskap. Ta del av informationen innan medlemsansökan skickas in.

Invalshandlingar

Medlemsansökan görs i Riksidrottsförbundets digitala system IdrottOnline, endast digitala ansökningar via formuläret handläggs.

Innan ansökan registreras, meddela info@budokampsport.se föreningens namn och idrott/idrotter. En avstämning mot de namnregler som finns görs då innan ni påbörjar ansökan vilket underlättar den fortsatta processen för både förening och förbund. Har föreningen inget organisationsnummer än ber vi er vänta med att ansöka om det tills föreningens namn är godkänt.

Dokument som ska bifogas ansökan:

 • Föreningens stadgar. Rekommenderas starkt att föreningen utgår från den mall som RF tagit fram. Mallen ska självklart anpassas till den aktuella föreningen, det är inte ett komplett dokument färdigt att skicka in. Mallen finns att ladda ner både som Worddokument och PDF från svenskidrott.se 
 • Påskrivet protokoll, kopia på senaste årsmötesprotokollet eller, om föreningen är nystartad, protokoll från föreningens bildandemöte. Protokollet ska vara påskrivet av minst två personer.

OBS! Många ansökningar tar mycket lång tid att behandla eftersom de inte är kompletta när de kommer till kansliet. Kontrollera att alla uppgifter och handlingar är med när ansökan skickas in.

Direktlänk till ansökningsformulär:
Medlemsansökan SB&K

Ansökningsprocess

 1. Meddela info@budokampsport.se föreningens fullständiga namn, idrott/idrotter samt vilket/vilka underförbund föreningen vill ansluta sig till.
 2. När namnet är godkänt registrerar föreningen ansökan i ansökningsformuläret.
 3. Ansökningshandlingarna granskas av kansliet, t.ex. kontrolleras att föreningens stadgar uppfyller kraven.
 4. Kansliet återkopplar till föreningen med information om det behövs komplettering eller ej.
 5. När eventuell komplettering är klar skickas underlag till respektive underförbund och distrikt inom SB&K som får yttra sig.
 6. När både distrikt och underförbund lämnat sitt yttrande skickas en medlemsräkning för det pågående verksamhetsåret till föreningen. När avgiften har betalats registreras föreningen som medlem.
 7. Invalet meddelas Riksidrottsförbundet (RF) som tilldelar föreningen dess Föreningsnummer (RF-nummer).

 

Hur lång tid tar det?

Målsättningen är att en komplett ansökan inte ska ta längre tid än en månad att behandla, men beroende på hur snabbt det aktuella distriktet och underförbundet är med att ge sitt yttrande och hur förbundsstyrelsens möten ligger kan det ta längre tid. Sex veckor eller längre är inte sällsynt.

Om det tar flera månader kan det dock finnas anledning att höra av sig till kansliet för att kontrollera att ansökan inte kommit bort.

IdrottOnline

När föreningen har fått sitt Föreningsnummer från RF är det dags att starta upp föreningens egen sida på IdrottOnline. Läs mer om IdrottOnline här:

–> IdrottOnline

Vad kostar medlemskapet?

Avgiften till SB&K består av två delar per medlem: medlemsavgift och försäkringskostnad. Underförbunden bestämmer nivån på medlemsavgifterna vid varje årsmöte och dessa pengar går direkt till deras verksamhet. Nedan är avgifterna för 2018.

Underförbund Medl. Förs. Totalt
Aikido 79 kr 29 kr 108 kr
Armsport 79 kr 29 kr 108 kr
BJJ 60 kr 29 kr  89 kr
Bujinkan 50 kr 29 kr 79 kr
Capoeira 79 kr 29 kr 108 kr
HEMA 79 kr 29 kr 108 kr
Jujutsu 60 kr 29 kr 89 kr
Kampkonst 79 kr 29 kr 108 kr
Kendo 100 kr 29 kr 129 kr
Kickboxning 100 kr 29 kr 129 kr
Kyokushin 40 kr 29 kr 69 kr
MMA 79 kr 29 kr 108 kr
Muaythai 100 kr 29 kr 129 kr
Shorinji Kempo 81 kr 29 kr 110 kr
SW 50 kr 29 kr 79 kr
Taido 121 kr 29 kr 150 kr
Wushu 69 kr 29 kr 98 kr

Distrikten bestämmer sina medlemsavgifter. Distriktens avgifter 2018:

 • Distrikt Övre Norr – ingen avgift
 • Distrikt Nedre Norr – 500 kr/förening
 • Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund – 500 kr/förening
 • Distrikt Mellan – ingen avgift
 • Distrikt Väst – 800 kr/förening + 10 kr/medlem
 • Distrikt Öst – 500/förening
 • Skånes Budo & Kampsportsförbund – 200/ förening

Distriktens kontaktuppgifter och verksamhetsområden finns här.

Namn på föreningen

Använd i största möjliga utsträckning ett svenskt namn på föreningen, gärna med angivande av orten där den är hemmahörig. Det ska framgå av namnet att det är en ideell idrottsförening och inte ett företag.

RF har regler för vilka namn som är godtagbara för idrottsföreningar:

 • Namnet får inte vara förväxlingsbart med redan befintligt föreningsnamn.
 • Namnet skall innehålla ordet: klubb, förening, sällskap, sport eller IF. Enbart t.ex. Dojo, Skola, Akademi eller Kai räcker inte.
 • Ord som Svenska, förbund, läns, allians eller liknande, får inte förekomma i föreningsnamnet.

Om föreningen senare vill byta namn görs den ansökan här (med bifogat årsmötesprotokoll där beslut om namnbytet framgår):

–> Namnbyte

Ny idrott i förening

För att gå med i en ny idrott behöver denna blankett fyllas i och skickas in till oss:
–> Inträdesansökan för ny idrott i förening

Mer att tänka på:

 • Styrelsens medlemmar bör i huvudsak vara bosatta på orten där föreningen bedriver sin verksamhet.
 • Minst hälften av styrelsens medlemmar bör ha uppnått myndig ålder. Detta är för att ej föräldrar till omyndiga styrelseledamöter ska bli ansvariga för styrelsebeslut, samt att vissa avtal annars kan ogiltigförklaras.
 • Föreningen får ej vara en “skrivbordsprodukt” för att få ut bidrag eller fler röster på SB&K:s, underförbundens och distriktens stämmor. Där en sådan konstruktion kan misstänkas åligger det den sökande föreningen att visa att så inte är fallet.

Utträde

Vid utträde eller uteslutning av en förening ur SB&K meddelas Riksidrottsförbundet, distriktsförbundet och berört underförbund.

30
19
26