Antidoping

Svenska Budo & Kampsportsförbundet arbetar som hela idrottsrörelsen aktivt för att hålla våra idrotter och idrottare borta från doping. Använd gärna nedanstående bild, Ren idrott, rent spel, SB&K antidoping, på hemsidor och i andra sammanhang för att markera det viktiga arbetet mot doping i idrotten.

Förbundets antidopingprogram

SB&K har likt övriga specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet ett antidopingprogram. I programmet beskrivs viktiga delar i arbetet som SB&K, underförbund och föreningar ska arbeta med för en idrottsmiljö fri från doping.

SB&K:s antidopingprogram

antidopinglogga-500px

Antidopingansvarig

Förbundsstyrelsen har utsett Dr. Christian Engvall, ledamot i medicinska kommittén, till antidopingansvarig i SB&K. Hans roll är att, med sina medicinska kunskaper och erfarenhet som läkare vid många kampsportstävlingar, hålla sig ajour i ämnet och stå till tjänst med sina kunskaper i SB&K:s antidopingarbete.

Svensk Antidoping

Riksidrottsförbundet är Sveriges Nationella antidopingorganisation och det operativa arbetet bedrivs under namnet Svensk Antidoping. Antidoping är ett gemensamt ansvar och arbetet bedrivs med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Svensk Antidoping genomför dopingkontroller runt om i landet och handlägger bestraffningsärenden vid eventuella överträdelser. Information om deras verksamhet, länkar till regelverket och mycket annat gällande antidoping finns här.

Svensk Antidoping

Dopingkontroll

Som medlem i en förening inom vårt förbund och underförbund kan du bli utvald till dopingkontroll. För att du ska veta hur en dopingkontroll går till och dina rättigheter samt skyldigheter i samband med detta rekommenderar vi att du läser och ser Riksidrottsförbundets folder och film om detta. Mer information:

Dopingkontroll

World Anti-Doping Agency

Idrottens antidoping styrs av den internationella organisationen World Anti-Doping Agency (WADA), som skapar regelverket och har ett samlat grepp om allt organiserat antidopingarbete som görs på nationell nivå. De granskar också de internationella idrottsförbundens arbete mot doping. Här är mer om WADA, dess regler och arbete:

World Anti-Doping Agency

WADA har även ett konto på YouTube med många videoklipp med information, intervjuer med idrottare och sakkunniga, osv. Här är en informationsfilm om hur det går till när man dopingtestas:

Dopinglistor

WADA bestämmer vilka medel och metoder som är förbjudna. Den listan uppdateras då och då. För att sprida kunskap om dopingreglerna och förhindra ofrivillig doping har Riksidrottsförbundet dessa dopinglistor på nätet:

WADA:s dopinglista
WADA:s dopinglista utgör själva regelverket, som Röd-gröna listan är grundad på. I den kan du läsa mer om vilka substanser och metoder som är förbjudna inom idrotten. Här är RF:s sida med länk till senaste versionen av WADA:s dopinglista på svenska:
WADA:s dopinglista

Röd-gröna listan
Röd-gröna listan finns på RF:s hemsida för antidoping. Där kan man enkelt kontrollera om ett läkemedel är förbjudet eller tillåtet. Här är den:
Röd-gröna listan

 

In competition / Out of competition

När det gäller vilka medel som är förbjuden doping görs skillnad på tävling och utanför tävling (In competition / Out of competition). Det finns medel och metoder som är förbjudna både i samband med tävling och vid vanlig träning, medan ytterligare medel och metoder är förbjudna blott i samband med tävling. Befintliga listor på förbjuden doping anger vilken kategori medlet eller metoden i fråga faller under.

Observera att det är varje idrottares egen skyldighet att undvika förbjuden doping, så om du känner minsta tveksamhet om något medel eller någon medicin du tar – kontrollera via dopinglistorna.

Vaccinera klubben

Ett hjälpmedel för att ta fram en antidopingpolicy i din förening och sprida information om antidoping är att “vaccinera” klubben mot doping. Det är ett arbete i fyra steg, med allt material tillgängligt på webben. De fyra stegen är:

  • Steg 1: Alla i föreningens styrelse gör ett kunskapstest.
  • Steg 2: Ni för en diskussion om dopingfrågor i styrelsen.
  • Steg 3: Ni upprättar en antidopingpolicy.
  • Steg 4: Ni informerar om vaccinationen.

Här är RF:s webbsida med information och material för att vaccinera klubben:
Vaccinera klubben

Ren vinnare

Ren vinnare är en webbaserad utbildning i antidoping för idrottsutövare och alla andra verksamma inom idrotten. Genom sju korta moduler lär du dig det allra viktigaste inom antidoping. Varje modul är 3-4 minuter lång och består av videoklipp, övningar och fakta. Du behöver inte slutföra samtliga moduler på en gång. När du har slutfört alla moduler får du ett diplom för genomförd kurs via mejl. Efter varje modul får du också ett mejl med en sammanfattning.

Här är RF:s webbsida med information och material för att genomföra ren vinnare:
Ren vinnare

Kosttillskott

Var ytterst försiktig vid eventuellt användande av kosttillskott! Många preparat som erbjuds på marknaden visar sig vid tester innehålla förbjudna dopingmedel, fast det inte redovisas i deras innehållsförteckning. Det förekommer också att preparat ändrar innehåll med tiden, utan att det redovisas på förpackningarna. Detta har lett till att ett stort antal idrottare har fällts vid dopingkontroller.

Observera att enligt idrottens antidopingregler är idrottsutövare personligt ansvariga för allt de äter eller intar på annat sätt. Den som befinns vara dopad riskerar alltid att bestraffas, oavsett orsak.

Säkrast är att avstå helt från kosttillskott. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott. RF:s kostpolicy utgår från aktuellt vetenskapligt underlag och beprövad erfarenhet. Här är den och annan information om kosttillskott, samt RF:s kostrekommendationer för elitidrottare:

RF om kosttillskott

Dispensregler

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code, som regleras av WADA.

Behöver du ta ett dopingklassat läkemedel och det inte finns några tillåtna alternativ, kan du behöva söka dispens i Sverige eller internationellt beroende på vilken nivå du idrottar på. Vissa idrottare behöver söka dispens och få den godkänd innan medicinen börjar användas, och vissa kan söka och få dispensen godkänd i efterhand, efter ett dopingtest. Ta reda på vad som gäller för just dig på RF:s hemsida:

Dispens

Prenumerera på Antidopingnytt
För att hålla dig underrättad om antidopingarbetet i Sverige och internationellt kan du registrera dig som prenumerant på Svensk Antidopings nyhetsbrev.

Svensk Antidoping på Facebook
Gilla och följ Svensk Antidoping på Facebook så blir du uppdaterad på aktuell information i ämnet.

3
5
6