Bli medlem i SB&K

Publicerat 2009-08-12 av Jonathan Broberg

Invalshandlingar

Ni gör er ansökan här

I formuläret kommer ni behöva bifoga;

- Föreningens stadgar. Fyll i och använd er gärna av RF:s normalstadgar. (ladda ner pdf här)

- Kopia på senaste årsmötesprotokoll eller protokoll då föreningen bildades (påskrivet av minst två personer).

- Skriva in ert organisationsnummer som ni ansökt om hos skatteverket.

OBS! En hel del ansökningar tar onödigt lång tid att behandla eftersom de inte är kompletta när de kommer till kansliet. Kontrollera att alla handlingar är med när ansökan skickas in.

Så går det till:

Efter att kansliet fått inträdesansökan sänds en kopia till Riksidrottsförbundet för namnkontroll och till resp. Underförbund samt Budo & Kampsportsdistriktsförbund för godkännande. När den granskningen är klar tar förbundsstyrelsen det slutgiltiga beslutet om inval.

Efter godkännande får klubben ett meddelande om vad klubben ska betala i medlemsavgift för pågående verksamhetsår. När klubben betalat denna avgift registreras klubben omedelbart som medlem. Klubben meddelas att den är invald och får samtidigt en del information samt senaste verksamhetsberättelsen. Klubbens inval meddelas Riksidrottsförbundet (RF) och övriga berörda samt skrivs in i förbundets medlemsregister.

Från RF får klubben sitt Föreningsnummer och tidningen Svensk Idrott. Föreningen startar upp sin IdrottOnlinesida. Läs mer om IdrottOnline här.

Vid utträde eller uteslutning ur förbundet, meddelas fritidsnämnden, RF-register, distriktsförbundet, mm.

Hur lång tid tar det?

Målsättningen är att en komplett ansökan aldrig ska ta längre tid än en månad att behandla, men beroende på hur aktivt det aktuella distriktet och underförbundet är och hur förbundsstyrelsens möten ligger kan det ta längre tid. Sex veckor är inte onormalt och det kan ta längre tid än så. Om det tar flera månader kan det dock finnas anledning att höra av sig till kansliet för att se att ansökan inte kommit bort.

Vad kostar det?

Underförbunden har olika medlemsavgifter. Det är mellan 61 kronor per medlem till 150 kronor per medlem.

Avgifter till distrikten:

Distrikt Södra 200kr/förening

Distrikt Västra 800kr/förening och 10kr/medlem

Distrikt Östra 500kr/förening

Distrikt Stockholm/Gotland 500kr/förening

Distrikt Nedre norra 500kr/förening

Avgiftsfria distrikt:

Distrikt Mellan

Distrikt Övre norra

Att tänka på:

a) Använd i största möjliga utsträckning svenska namn på klubben, gärna med angivande av ortens namn.

b) Namnet får inte vara förväxlingsbart med redan befintligt klubbnamn.

c) Namnet skall innehålla ordet: klubb, förening, sällskap, sport eller IF. Enbart Dojo, Skola, Akademi eller Kai räcker inte.

d) Enligt Riksidrottsförbundet, får ordet Svenska, förbund, läns, allians eller liknande, inte förekomma i klubbnamnet.

e ) Styrelsens medlemmar bör i huvudsak vara bosatta på orten där klubben bedriver sin verksamhet.

f ) Minst hälften av styrelsens medlemmar bör ha uppnått myndig ålder. Detta för att ej föräldrar ska bli ansvariga, samt att vissa avtal kan ogiltigförklaras.

g ) Klubben får ej vara en "skrivbordsprodukt" för att få ut bidrag eller få fler röster. Där sådan klubbkonstruktion kan misstänkas åligger det den sökande klubben att visa att så inte är fallet.

h ) Slutligen bör namnet utvisa att föreningen är en ideell idrottsförening.

Bra att ha:

Svenska Budo & Kampsportsförbundets stadgar (pdf)

Ansökan om att ändra namn på föreningen

Komprimerad information för nya medlemsföreningar (pdf)

  • 0
  • 0
  • 0