Terminsstart hösten 2012

Publicerat 2012-07-13 av Lazze

Lär Dig modern Krav Maga med flera av Sveriges mest rutinerade instruktörer!

Förhandsregistrering torsdagen 23/8 någon gång under tiden 18.00 - 20.00 i våra lokaler på Gästrikegatan 11 (T-bana St. Eriksplan, Pendeltåg Karlberg) ger Dig möjlighet att få plats i önskad nybörjargrupp genom att i god tid fylla i personuppgifter i datorn, betala termins- eller årsavgift och erhålla t-shirten.

För att registrera Dig krävs att Du samtidigt betalar träningsavgiften där t-shirt ingår (termin 2 300 kr, år 4 000 kr). Vi kan endast ta emot kontant betalning (ej kort). Jämna pengar underlättar.

Kan Du inte registrera Dig under ovanstående tid kan vi lösa registreringen på annat sätt i mån av plats. Du är självfallet välkommen till träningslokalen under ordinarie träningstid efter terminsstart 27/8 för att ta en av de återstående platserna. Som registrerad elev är Du olycksfallsförsäkrad under träning, samt transport till och från lokalen.

Möjlighet till provträning finns i mån av plats. Registrerar Du Dig i samband med Förhandsregistreringen är Du garanterad plats i någon av nybörjargrupperna. Registrering på dator tar c:a 4 minuter per elev, men väntetiden inför registreringen på någon av datorerna kan vara längre. Ingen träning eller uppvisning kommer att hållas, utan Nybörjarregistreringen är en uteslutande administrativ aktivitet, självfallet kombinerad med allmän frågestund.

Vi kommer under terminen att ha två nybörjargrupper (Grupp 1 och Grupp 2) med identiskt träningsinnehåll. I samband med registrering skall val av grupp göras. Ifall grupperna blir fulla kommer inga hopp bland de två grupperna att tillåtas. Detta kommer dock ändras under terminens gång varpå elever kan träna i båda grupperna.

Träningstider Grupp 1: måndag, onsdag 18.00 - 19.15
Träningstider Grupp 2: tisdag, torsdag 20.30 - 21.45

Terminen fortlöper måndagen 27/8 - måndagen 17/12.

Som registrerad elev är Du olycksfallsförsäkrad under träning, samt transport till och från lokalen.

Åldersgräns 18 år.

För virtuell rundvandring i lokalen: 360factory.se/STOCKHOLMKRAVMAGACENTER

För mer information om terminsstarten, se krav-maga.nu/nyborjare.htm

__________________

Stockholm Krav Maga Center
krav-maga.nu

 • 17
 • 10
 • 25
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj