Kista Kung fu club

Övergripande information
Distrikt: 
Stockholm/Gotland
SB&K-nr: 
1 760
Träningslokal: 
Akallaskolan, Helsingforsgatan 10

Kontaktuppgifter
Kontaktperson: 
Lara Gharib
Telefon: 
0739-82 22 30

Aktuell medlemsstatistik

Idrott Stilar Män Pojkar Kvinnor Flickor Totalt
Wushu Häst-stlien 3 11 1 10 25

Medlemsstatistik per år

År Män Pojkar Kvinnor Flickor Totalt
2016 3 11 1 10 25
2015 1 14 1 7 23
2014 1 14 0 6 21
2013 1 14 0 9 24
2012 9 9 4 4 26
2011 0 12 0 8 20
2010 2 10 0 9 21
2009 0 17 1 9 27