Kommittéer

Publicerat 2016-04-07 av Stefan Stenudd

I Svenska Budo & Kampsportsförbundet finns fyra kommittéer med olika ansvarsområden, som tillsätts av förbundsstyrelsen:

 

Utbildningskommittén

utbildning [at] budo [dot] se

Utbildningskommittén ansvarar för SB&K:s olika utbildningar, samt handlägger förbundets utbildningsfrågor även gentemot utomstående, såsom idrottsrörelsens utbildningsförbund SISU, idrottsgymnasier och skolor med förbundets idrotter på sitt program. Mer om utbildningskommitténs verksamhet här:

Utbildning

 

Kommittén för funktionshindrade

funktionshinder [at] budo [dot] se

SB&K:s kommitté för utövare med funktionshinder verkar för att öka möjligheterna för personer med funktionshinder att träna förbundets idrotter, samt genomför verksamhet särskilt avsedd för att främja träning för personer med funktionshinder. Kommittén verkar även för att öka kunskapen i samhället om träningens både medicinska och sociala fördelar för funktionshindrade.

 

Medicinska kommittén

medicin [at] budo [dot] se

Medicinska kommittén verkar för ökad hälsa och minskade skaderisker vid utövning av förbundets idrotter, såväl i träning som tävling. Kommittén består av legitimerade läkare med god erfarenhet av förbundets idrotter.

 

Disciplinnämnden

disciplin [at] budo [dot] se

Disciplinnämnden beslutar i bestraffningsärenden i enlighet med SB&K:s stadgar 11 kap. och RF:s stadgar 14 kap. Kommittén består av jurister med god kunskap om gällande ordning. Anmälan av bestraffningsärende inom SB&K görs till Disciplinnämnden på denna blankett:

Anmälan om bestraffning

Överklagande av Disciplinnämndens beslut görs till Riksidrottsnämnden (RIN).

 

 • 17
 • 10
 • 24
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj