Färsk skadestatistik från Folksam

Publicerat 2012-08-29 av Jonathan Broberg

Svenska Budo & Kampsportsförbundets försäkringsbolag Folksam har åter sammanställt den aktuella skadestatistiken. Under första hälften av 2012 har 157 skadeanmälningar inkommit fördelade på förbundets drygt 38.000 medlemmar.
   - Det är aldrig roligt att konstatera skador, men jag upplever trots allt att vi är tämligen förskonade från allvarliga incidenter, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets informatör Jonathan Broberg.

Kampsport kontra skadestatistik är ofta en het potatis i debatter. Och trots ett ökat antal medlemmar, ett ökat antal tävlingar inom förbundets regi ser inte skadestatistiken ut att öka. Snarare är känslan den motsatta.

När Folksam åter skickade sin färska skadestatistik visade den att 157 inrapporterade skador gjort under 2012 så här långt. Tre av dessa är skador på hjärnan där också hjärnskakningar ingår som en kategori.

Säkerhet genomsyrar verksamheten
När det gäller huvudskador har 38 rapporterats hittills under 2012. En övervägande del av huvudskadorna är tandskador.
   - Vi har ett utbrett säkerhetstänk redan på ett tidigt stadium i förbundet och jobbar hårt och frekvent med att försöka minimera skador. Det genomsyrar hela vår verksamhet, just kanske för att det är kampsport vi håller på med.
   - Det som är lite intressant är att kampsport ofta beskylls för att vara livsfarligt, men hittills har vi inom vår 52-åriga förbundshistoria gudskelov aldrig haft ett dödsfall. Under de senaste fem åren har vi haft 22 inrapporterade hjärnskador, där även hjärnskakning ingår i statistiken, säger Broberg.

Så här sammanfattas skadestatistiken från 2008 och till idag.

2008
201 inrapporterade skador varav 60 klassades som huvudskador av olika slag.

2009
225 inrapporterade skador varav 64 klassades som huvudskador av olika slag

2010
259 inrapporterade skador varav 81 klassades som huvudskador av olika slag

2011
247 inrapporterade skador varav 82 klassades som huvudskador av olika slag

2012 (fram till 2012-07-31)
157 inrapporterade skador varav 38 klassas som huvudskador av olika slag
 

 • 17
 • 10
 • 25
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj