Regeringen drar ner på elitstödet?

Publicerat 2012-08-23 av Jonathan Broberg

Inom snar framtid kommer RF att gå ut i Svenska Dagbladets nätupplaga och rikta kritik mot regeringen. Det gäller den förmodade minskade pengakistan till elitstödet som ligger till grund för kritiken.


RF har äskat pengar i storlek 70 miljoner kronor för kommande 2013, något som regeringen indikerat inte kommer att ske. Troligen blir det en minskning när budgetpropositionen läggs fram den 20:e september.
   - Vilka konsekvenser det i så fall får för våra medlemmar återkommer vi till så snart vi vet mer, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets Generalsekreterare Mona Lundkvist till budokampsport.se.

 • 17
 • 10
 • 24
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj