Kurt Durewall till idrottens Hall of fame

Publicerat 2012-08-10 av Jonathan Broberg


En av svensk budo och kampsports största pionjärer Kurt Durewall blev tillsammans med 148 andra invalda i idrottens Hall of fame, under pompa och ståt i Göteborg.

Durewall, som var den förste svensk att graderas till svart bälte (1959), var med och organiserade ju jutsu från några självförsvarsknep till mer organiserad idrott. Och vid Kampsportsgalan 2010 (den första) fick Durewall mottaga priset SB&K:s Hederpris.

Nu är han alltså invald i idrottens Hall of fame.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet gratulerar givetvis å det varmaste.

Text: Jonathan Broberg

 • 17
 • 10
 • 25
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj