Sponsorer får nej från ju jutsu

Publicerat 2012-08-24 av Jonathan Broberg

Det har i ju jutsukretsar blossat upp en rejäl debatt de senaste dagarna gällande sponsringserbjudande till ju jutsulandslaget, där sponsorer fått nobben av styrelsen för ju jutsufederationen.
   - Rent juridiskt kan styrelsen välja att nobba ett sponsoravtal. Situationen i detta fall gäller kanske dock mer den moraliska aspekten, om styrelsen agerat i förhållande till syftet i förbundets stadgar, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets förbundsjurist Daniel Norrgård till budokampsport.se.

Debatten som blossat upp härrör från ett årsstämmobeslut från ju jutsufederationen i mars, där den icke tävlande delen av förbundet drev igenom ett beslut om minskad budget för landslaget under detta år, med en motivering om att tävlingen skulle bedrivas av pengar från sponsorer istället för av förbundets medlemsintäkter och bidrag.

Pengarna som dragits ner från landslagets budget skall istället ha gått till att försöka värva medlemmar, oavsett stil inom ju jutsun.
   - Vad ju jutsuns styrelse väljer att lägga sina pengar på har jag ingen som helst anledning att lägga mig i. Det är en styrelse vald på demokratiska grunder och har all juridisk rätt att fatta beslut i sådana här frågor, och skall efter bästa förmåga försöka nå upp till årsstämmans beslut angående budgeten. En budget är alltid en budget, och skall fungera som ett ramverk och målsättning, och kan inte alltid följas fullt ut.

Daniel, vad handlar då den uppkomna debatten om?
   - Så som jag har förstått det, har styrelsen i ju jutsufederationen nekat en grupp med sponsorer att sponsra landslaget. Den debatt som har uppkommit nu verkar handla om att detta nekande, och där ena sidan menar att det är personliga skäl som ligger till grund för beslutet, medan den andra sidan menar att en av ägarna till ett av de tilltänkta sponsorföretagen inte skulle vara lämpad som sponsor.

Men om pengarna finns, och behövs, för att stödja landslagets satsning mot VM – finns det då rimliga skäl att neka?
   - Jag vill inte gå in på det i sak utan kan istället bara konstatera att vi inom SB&K också har haft liknande styrelsebeslut gällande olika saker, t.ex där det kan finnas en aktuell situation som berör doping. Däremot finns det inget i våra stadgar som hindrar sponsorer från att sluta enskilda avtal med idrottarna själva istället. Det blir ju lite hypotetiskt att tänka vad konsekvenser blir i så fall om federationens styrelse skulle neka även det, men klart är att det skulle få vittgående konsekvenser.

Av den uppkomna situationen blir ju idrottarna lidande väl?
   - Ja, det är sannolikt att tro det ja. Och det är naturligtvis inte acceptabelt, men man får hoppas att federationen tänker på idrottarnas bästa i det här fallet, och finner andra lösningar på sitt problem.

 • 17
 • 10
 • 25
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj