Sök Idrottslyftet för 2016

Publicerat 2015-12-18 av Jonathan Broberg

Nu är det åter dags att ansöka om pengar för olika projekt knutna till Idrottslyftet. Sista ansökningsdag är 15 februari, och ni ansöker på er förenings idrottonlinesida.

Magnus Ledin på kansliet berättar lite mer ingående vad Idrottslyftet handlar om och vad som kommer att prioriteras.

Vad har SB&K för mål med Idrottslyftet?
   - SB&K vill med Idrottslyftet stödja föreningarna utifrån deras förutsättningar, för att så många som möjligt ska fortsätta i en så bra föreningsverksamheten som möjligt så länge som möjligt.

Hur tänker SB&K när det gäller Idrottslyftet 2016?
   - Vi vill att Idrottslyftet ska hjälpa föreningen till att bli än bättre. Behoven i föreningarna är olika och varje förening kan fundera kring vilka hinder som begränsar en positiv utveckling. Idrottslyftet kan hjälpa föreningarna att få bort dessa hinder.
   - Idrottslyftet ska inte ses som något extra projekt på sidan om i föreningen. Ni kan istället se Idrottslyftsprojekt som en del av föreningsverksamheten i ambitionen att utveckla föreningen - ett utvecklingsstöd.

Prioriterar ni vissa målgrupper?
   - Vi kommer att prioritera ansökningar som riktar sig till målgruppen 15-20 år. Vi ser gärna projekt i samverkan med andra organisationer, möjligen finns det många bra samarbeten som kan göras med gymnasieskolor. 

Här är hela dokumentet för ansökningsförfarandet.

 • 17
 • 10
 • 25
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj