Protokoll för styrelsemöte 1

Här är styrelseprotokollet efter att förbundsstyrelsen sammanträdde den 29:e januari.

1 mars 2017  |  Jonathan Broberg

För de andra protokollen, se dokumentbanken.

Här är protokollet.

Lämna en kommentar

1
0
0