Frysbox arrangerar nationellt läger

20 oktober 2017  |  Annie Bondefelt

Genom initiativet Frysbox får ungdomar mellan 13–19 år möjligheten att lära sig thaiboxning under ledning av förebilder samtidigt som de får verktyg för att öka sin egen självkänsla och självförtroende.

Initiativtagaren Pernilla Johansson är flerfaldig världsmästare i kickboxning och thaiboxning och har tidigare jobbat som polis i förorter som Kista och Husby. Projektet Frysbox inleddes tillsammans med föreningen Tip Muay Thai och Fryshuset. Projektet drivs med syftet att ge ungdomar möjligheten att tillskansa sig verktyg för att ta makten över sin egen framtid genom att ta tillvara på sin inre kraft och motivation.

Vi jobbar mycket med aktiviteter och dialog kring värdegrunder och att utveckla individerna utifrån deras förutsättningar. Träningspassen innehåller oftast en timme träning och en timme dialog, berättar Pernilla som är initiativtagare.

Frysbox arbetar med idrott som verktyg för att få ungdomsgrupper att känna starkare gemenskap, våga knyta an till vuxna förebilder och samtidigt förbättra sin hälsa och utmana sig själva mentalt. Genom idrottsliga utmaningar får ungdomarna ta steget att våga, testa och lyckas, något som stärker deras självkänsla och trygghet. Det är också en plats inom kampsporten där det finns många kvinnliga förebilder för unga tjejer att identifiera sig med. Konceptet har spridit sig till Karlstad, Lomma, Malmö, Kalmar och Oskarshamn och inom kort drar det även igång ett projekt i Göteborg.

Direkt knutet till expansionen anordnas nu ett nationellt läger den 1-3:e december i Stockholm för att ge deltagare och ledare i projektet en möjlighet att träffas. Under lägret kan deltagarna få ta del av träningar, värdegrundsdiskussioner och vissa av de kommer även ha möjligheten att gå match.

Att deltagare och ledare från hela landet träffas hoppas vi ska ge en känsla av gemenskap och att de är del av ett större sammanhang. Det blir en möjlighet för folk att lära känna varandra och också lära sig av varandra, säger Pernilla till budokampsport.se

Text: Annie Bondefelt
Foto: KG Z Fougstedt

30
19
28