Demokratidrotts referensgrupp träffades för första gången

SB&K | Arbetsgruppen inom projektet har haft sitt första digitala möte.

28 april 2021  |  Astrid Hultin Svensk

I måndags den 26 april träffades för första gången referensgruppen för SB&K:s projekt Demokratidrott. Referensgruppen är tänkt att finnas till som ett bollplank för projektledaren Astrid, som är anställd av SB&K för att leda projektet.

Totalt kunde sju personer ur gruppen, som består av 10 personer inklusive projektledaren, närvara på upptaktsmötet som hölls digitalt. Under mötet presenterades bland annat projektets syfte och mål, det statliga stödet till idrotten, aktuell forskning relaterad till idrottsrörelsens demokratiska praktiker samt resultatet från utvärderingen av årets årsmöten inom SB&K.

Mötet avslutades med att det fortsatta arbetet inom projektet diskuterades, främst med fokus på den fortsatta kartläggningen av föreningsdemokratin och föreningsläran inom SB&K och bland förbundets medlemmar. Just nu arbetar gruppen med att ta fram en enkät som är tänkt att gå ut till alla föreningar, underförbund och distrikt i början av maj.

En presentation av referensgruppens medlemmar kommer att publiceras längre fram här på hemsidan.

Mer information om Demokratidrott hittar ni under FörbundDemokratidrott.

Text: Astrid Hultin Svensk

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52