Ny enkät ute till förbundets föreningsmedlemmar

SB&K | Kartläggningen inom projektet Demokratidrott fortsätter. Nu vänder vi oss till förbundets aktiva och ledare för att fånga upp deras åsikter om föreningsdemokrati.

12 maj 2021  |  Astrid Hultin Svensk

Idag har SB&K släppt en medlemsenkät som vänder sig till samtliga föreningsmedlemmar inom förbundet. Underlaget från enkäten är en del av kartläggningen i SB&K:s projekt Demokratidrott, vars syfte är att se över och utveckla föreningsläran och föreningsdemokratin inom förbundet. Tidigare har en utvärdering av förbundets och underförbundens årsmöten skickats ut till de som var anmälda till något av årsmötena. 

– Förhoppningen med den här enkäten är att nå fler av våra föreningsmedlemmar och på så sätt få en bredare bild av hur föreningsläran och föreningsdemokratin ser ut och upplevs inom SB&K:s olika verksamheter, säger projektledaren Astrid Hultin Svensk. 

Enkäten berör föreningslära och föreningsdemokrati på olika nivåer av förbundet. Frågorna är främst riktade till den egna föreningen, men det ställs även frågor om medlemsföreningens relation och kontakt med övriga delar av förbundet så som andra medlemsföreningar, underförbund och specialdistriktsförbund. 

Vi planerar även att inom kort skicka ut två andra enkäter, en riktad till förbundets underförbund och en annan till samtliga specialdistriktsförbund. Syftet med dessa är att få svar på liknande frågor som de i medlemsenkäten men då istället från underförbunds- och distriktsnivå. 

– På det sättet hoppas vi kunna ringa in synen på och upplevelsen av föreningslära och föreningsdemokrati från flera håll, både från enskilda medlemmar men också som ett kollektivt svar från underförbund och distriktsförbund, fortsätter Astrid.

– Genom att ställa frågor om exempelvis medlemsföreningars kontakt med underförbund och ställa samma fråga men vända på den till underförbunden kan vi förhoppningsvis få en bra bild över hur dessa relationer ser ut idag och den typen av underlag blir viktig för det fortsatta arbetet med föreningsdemokratin inom såväl projektet som för SB&K i stort.

Medlemsenkäten som skickats ut idag onsdag kommer ligga ute under två veckors tid. Om du ännu inte svarat men önskar göra det finner du en länk till enkäten här nedanför. Enkäten är öppen för alla som är medlemmar i någon av föreningarna inom SB&K och dess underförbund, man får därför gärna dela vidare enkäten till andra föreningsmedlemmar.

– Jag hoppas att medlemmarna tar sig tio minuter och svarar på frågorna, ju fler som svarar ju mer representativ bild av verksamheten får vi. Det är ju svaren som blir underlaget för det framtida arbetet så min uppmaning blir att svara och på så sätt ta möjligheten att påverka, avslutar projektledaren Astrid Hultin Svensk. 

» Till medlemsenkäten


Demokratidrott
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Foto: Bildbyrån

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52