Nu ställs frågor om föreningsdemokrati till underförbunden och distrikten

SB&K | Demokratidrotts kartläggning fortsätter. Nu har de två återstående enkäterna, en till underförbunden och en till distriktsförbunden, skickats ut.

19 maj 2021  |  Astrid Hultin Svensk

I förra veckan skickades en enkät ut som vänder sig till samtliga föreningsmedlemmar inom SB&K. Enkäten är en del av kartläggningen inom SB&K:s projekt Demokratidrott.

artikeln om medlemsenkäten nämndes också att två andra enkäter, en riktad till styrelserna hos underförbunden och en till distriktens styrelser, inom kort skulle skickas ut. Idag onsdag 19/5 har dessa två enkäter skickats ut till de styrelsemedlemmar hos underförbunden och distrikten som SB&K har kontaktuppgifter till. 

Enkäterna tar, likt medlemsenkäten, upp ämnena föreningsdemokrati och föreningslära. Olika frågor och påståenden om förbundens arbeten, styrelser och kommunikationsvägar ställs. Förhoppningen med de olika enkäterna är att kunna ringa in samma ämne och frågor men från olika håll och perspektiv för att på så sätt få en så bra och representativ bild av föreningsdemokratin inom SB&K som möjligt. 

Eftersom SB&K endast har kontaktuppgifter till vissa styrelsemedlemmar hos underförbunden och distrikten hoppas projektledaren Astrid Hultin Svensk att de styrelsemedlemmar som fått enkäten i sin mejlinbox kan dela den vidare till sina kollegor i styrelsen.  

– Jag ser gärna att man även delar enkäten till valberedningen. Vi vill höra så många röster som möjligt från underförbunden och distrikten. Som jag sagt tidigare är det resultatet från enkäterna som kommer vara underlag för det fortsatta arbetet i projektet men dessa uppgifter är ju viktiga för SB&K även utanför projektet. Förhoppningen är ju att vi i projektet nu gör grovjobbet som sedan kan leva vidare och förfinas inom förbundet även efter projektets slut. 

Sitter du i styrelsen eller valberedningen för ett av SB&K:s underförbund eller distriktsförbund men inte har tagit del av enkäten? Då kan du mejla till astrid@budo.se för att få en länk skickad till dig. 

Enkäterna för underförbunden och distrikten kommer gå att svara på under en veckas tid och avslutas därmed samtidigt som enkäten för föreningsmedlemmar onsdagen den 26/5. 

– Jag kan ju passa på att förtydliga att medlemsenkäten kan besvaras av samtliga föreningsmedlemmar inom SB&K, oberoende ålder och roll. Det innebär att såväl aktiva som förtroendevalda kan svara, så länge man tillhör en förening som är knuten till SB&K och därmed någon av våra underförbund, säger Astrid Hultin Svensk. 

Om du är den i föreningen som står anmäld som kontaktperson för din förening hos SB&K och därmed är den som fått mejlet om medlemsenkäten, sprid gärna den vidare till dina föreningsmedlemmar. Om du inte känner till att du fått något mejl eller ännu inte har svarat på medlemsenkäten så finner du den här. 


Demokratidrott
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Foto: Bildbyrån

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

56
48
57