Protokollet från SB&K:s förbundsstämma är publicerat

SB&K. Nu är protokollet från årsmötet som hölls den 26 mars publicerat. Även de reviderade stadgarna och verksamhetsplanen finns att ta del av.

6 maj 2022  |  Annie Bondefelt

Då några av stämmans beslut innebar revidering av förbundets stadgar samt innevarande års verksamhetsplan finns även dessa uppdaterade utifrån besluten och publicerade i sin nya utformning nedan.

Två stadgeändringar
Den första ändringen innebar en rättning av ett beslut från föregående års stämma som inte godkändes av Riksidrottsförbundet. Mer info om detta går att läsa i denna artikel.

Den andra ändringen innebär att SB&K:s förbundsstyrelse samt respektive underförbund ska utse en barn- och ungdomsansvarig. Förbundsstyrelsen utsåg vid sitt konstituerande möte Maria Wiese till sin representant. Sammanställning av ansvarig i respektive underförbud pågår.

Ändring i verksamhetsplan 2022
I verksamhetsplanen fördes anläggning in som ett eget avsnitt och det förtydligades att kansliet ska förstärkas för att möjliggöra ett bättre stöd till förbundets underförbund.

» Årsmötesprotokoll 2022
» SB&K:s stadgar
» Verksamhetsplan 2022
» Rapport från förbundsstämman 2022

Text: Sofia Arnbom/Annie Bondefelt

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52