Bli medlem i SB&K

Här finns information om hur en idrottsförening går tillväga för att ansöka om medlemskap i Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Ta del av informationen innan medlemsansökan skickas in.

Invalshandlingar

Medlemsansökan görs i Riksidrottsförbundets digitala system IdrottOnline, endast digitala ansökningar via formuläret handläggs.

Innan ansökan registreras, meddela arnbom@budo.se föreningens namn och idrott/idrotter. En avstämning mot de namnregler som finns görs då innan ni påbörjar ansökan vilket underlättar den fortsatta processen för både förening och förbund. Har föreningen inget organisationsnummer än ber vi er vänta med att ansöka om det tills föreningens namn är godkänt.

Direktlänk till ansökningsformulär:
Föreningsansökan SB&K

Dokument som ska bifogas ansökan:

 • Föreningens stadgar. Rekommenderas starkt att föreningen använder sig av eller utgår från RF:s normalstadgar för idrottsföreningar, som finns att ladda ner både som Worddokument och PDF från svenskidrott.se

 • Påskrivet protokoll, kopia på senaste årsmötesprotokollet eller protokoll från föreningens bildande (konstituerande protokoll). Protokollet ska vara påskrivet av minst två personer.

OBS! Många ansökningar tar mycket lång tid att behandla eftersom de inte är kompletta när de kommer till kansliet. Kontrollera att alla uppgifter och handlingar är med när ansökan skickas in.

Ansökningsprocess

 1. Meddela arnbom@budo.se föreningens fullständiga namn, idrott/idrotter samt vilket/vilka underförbund föreningen vill ansluta sig till.
 2. När namnet är godkänt registrerar föreningen ansökan i ansökningsformuläret.
 3. Ansökningshandlingarna granskas av kansliet, t.ex. kontrolleras att föreningens stadgar uppfyller kraven.
 4. Kansliet återkopplar till föreningen med information om det behövs komplettering eller ej.
 5. När eventuell komplettering är klar skickas underlag till respektive underförbund och distrikt inom SB&K som får yttra sig.
 6. När både distrikt och underförbund lämnat sitt yttrande skickas en medlemsräkning för det pågående verksamhetsåret till föreningen. När avgiften har betalats registreras föreningen som medlem.
 7. Invalet meddelas Riksidrottsförbundet (RF) som tilldelar föreningen dess Föreningsnummer (RF-nummer).

IdrottOnline

När föreningen har fått sitt Föreningsnummer från RF är det dags att starta upp föreningens egen sida på IdrottOnline. Läs mer om IdrottOnline här:

IdrottOnline

 

Hur lång tid tar det?

Målsättningen är att en komplett ansökan inte ska ta längre tid än en månad att behandla, men beroende på hur snabbt det aktuella distriktet och underförbundet är med att ge sitt yttrande och hur förbundsstyrelsens möten ligger kan det ta längre tid. Sex veckor eller längre är inte sällsynt.

Om det tar flera månader kan det dock finnas anledning att höra av sig till kansliet för att kontrollera att ansökan inte kommit bort.

Vad kostar medlemskapet?

Avgiften till SB&K består av två delar: medlemsavgift och försäkringskostnad. Underförbunden bestämmer nivån på medlemsavgifterna vid varje årsmöte, eftersom dessa pengar går direkt till deras verksamhet. Här är underförbundens avgifter per medlem, inklusive försäkringen som kostar 29 kronor (2017):

 • Aikido    108
 • BJJ    83
 • Bujinkan    79
 • Ju-Jutsu    89
 • Kampkonst    108
 • Kendo    129
 • Kickboxning    108 (+500kr per förening)
 • Kungfu-Wushu    98
 • Kyokushin    69
 • MMA    108
 • Muaythai    129
 • Shorinji Kempo    110
 • Submission wrestling    79
 • Taido    150

Distrikten besämmer vilka medlemsavgifter som ska gälla där, men de måste också betalas för att föreningarna ska ha rösträtt på SB&K:s och underförbundens stämmor.  Här är distriktens avgifter (2017):

 • Övre Norr – ingen avgift
 • Nedre Norr – 500/förening
 • Sthlm/Gotland – 500/förening
 • Mellan – ingen avgift
 • Västra – 800/förening + 10/medlem
 • Östra – 500/förening
 • Södra – 200/ förening

Namn på föreningen

Använd i största möjliga utsträckning ett svenskt namn på föreningen, gärna med angivande av orten där den är hemmahörig. Det bör framgå av namnet att det är en ideell idrottsförening och inte ett företag.

RF har regler för vilka namn som är godtagbara för idrottsföreningar:

 • Namnet får inte vara förväxlingsbart med redan befintligt föreningsnamn.
 • Namnet skall innehålla ordet: klubb, förening, sällskap, sport eller IF. Enbart t.ex. Dojo, Skola, Akademi eller Kai räcker inte.
 • Ord som Svenska, förbund, läns, allians eller liknande, får inte förekomma i föreningsnamnet.

Om föreningen senare vill byta namn görs den ansökan här (med bifogat årsmötesprotokoll där namnbytet klubbades):

Namnbyte

 

 

Ny idrott i förening

För att gå med i en ny idrott behöver denna blankett fyllas i och skickas in till oss:
Inträdesansökan för ny idrott i förening

Mer att tänka på:

 • Styrelsens medlemmar bör i huvudsak vara bosatta på orten där föreningen bedriver sin verksamhet.
 • Minst hälften av styrelsens medlemmar bör ha uppnått myndig ålder. Detta är för att ej föräldrar till omyndiga styrelseledamöter ska bli ansvariga för styrelsebeslut, samt att vissa avtal annars kan ogiltigförklaras.
 • Föreningen får ej vara en “skrivbordsprodukt” för att få ut bidrag eller fler röster på SB&K:s, underförbundens och distriktens stämmor. Där en sådan konstruktion kan misstänkas åligger det den sökande föreningen att visa att så inte är fallet.

Bra att ha:

SB&K:s stadgar (pdf)

Information för nya medlemsföreningar (pdf)

 

Utträde

Vid utträde eller uteslutning av en förening ur SB&K meddelas bl.a. fritidsnämnden i kommunen där föreningen är hemmahörig, RF:s register, distriktsförbundet och berört underförbund.

10
9
8