Medlemskap

En idrottsförening som bedriver en eller flera idrotter anslutna till Svenska Budo & Kampsportsförbundet kan ansöka om medlemskap. Ta del av informationen nedan innan medlemsansökan skickas in.

Medlemsansökan

Medlemsansökan görs i Riksidrottsförbundets digitala system IdrottOnline, endast digitala ansökningar via formuläret handläggs.

Innan ansökan registreras, meddela info@budokampsport.se föreningens namn och idrott/idrotter. En avstämning mot de namnregler som finns görs då innan ni påbörjar ansökan vilket underlättar den fortsatta processen för både förening och förbund. Har föreningen inget organisationsnummer än ber vi er vänta med att ansöka om det tills föreningens namn är godkänt.

Dokument som ska bifogas ansökan:

 • Föreningens stadgar. Rekommenderas starkt att föreningen utgår från den mall som RF tagit fram. Mallen ska självklart anpassas till den aktuella föreningen, det är inte ett komplett dokument färdigt att skicka in. Mallen finns att ladda ner både som Worddokument och PDF från svenskidrott.se 
 • Påskrivet protokoll, kopia på senaste årsmötesprotokollet eller, om föreningen är nystartad, protokoll från föreningens bildandemöte. Protokollet ska vara påskrivet av minst två personer.

Ansökningsprocess

 1. Meddela info@budokampsport.se föreningens fullständiga namn, idrott/idrotter samt vilket/vilka underförbund föreningen vill ansluta sig till.
 2. När namnet är godkänt registrerar föreningen ansökan i ansökningsformuläret.
 3. Ansökningshandlingarna granskas av kansliet, t.ex. kontrolleras att föreningens stadgar uppfyller kraven.
 4. Kansliet återkopplar till föreningen med information om det behövs komplettering eller ej.
 5. När eventuell komplettering är klar skickas underlag till respektive underförbund och distrikt inom SB&K som får yttra sig.
 6. När både distrikt och underförbund lämnat sitt yttrande skickas en medlemsräkning för det pågående verksamhetsåret till föreningen. När avgiften har betalats registreras föreningen som medlem.
 7. Invalet meddelas Riksidrottsförbundet (RF) som tilldelar föreningen dess Föreningsnummer (RF-nummer).

Hur lång tid tar ansökningsprocessen?

Målsättningen är att en komplett ansökan inte ska ta längre tid än sex veckor att behandla. Många ansökningar tar mycket lång tid att behandla eftersom de inte är kompletta. Kontrollera gärna en extra gång att alla uppgifter och handlingar är med när ansökan skickas in.

Medlemsavgifter

Avgiften till SB&K består av två delar per medlem: medlemsavgift och försäkringskostnad. Underförbunden bestämmer nivån på medlemsavgifterna vid varje årsmöte och dessa pengar går direkt till deras verksamhet. Nedan är avgifterna för 2019.

Underförbund Medl. Förs. Totalt
Aikido 79 kr 29 kr 108 kr
Armsport 79 kr 29 kr 108 kr
BJJ 60 kr 29 kr  89 kr
Bujinkan 100 kr 29 kr 129 kr
Capoeira 79 kr 29 kr 108 kr
HEMA 79 kr 29 kr 108 kr
Jujutsu 60 kr 29 kr 89 kr
Kampkonst 79 kr 29 kr 108 kr
Kendo 100 kr 29 kr 129 kr
Kickboxning 100 kr 29 kr 129 kr
Kyokushin 40 kr 29 kr 69 kr
MMA 79 kr 29 kr 108 kr
Muaythai 75 kr 29 kr 104 kr
Shorinji Kempo 81 kr 29 kr 110 kr
SW 50 kr 29 kr 79 kr
Taido 121 kr 29 kr 150 kr
Wushu 69 kr 29 kr 98 kr

Distrikten bestämmer sina medlemsavgifter. Distriktens avgifter 2019:

Distrikt Avgift
Distrikt Övre Norr ingen avgift
Distrikt Nedre Norr 500 kr/förening
Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund 800 kr/förening
Distrikt Mellan ingen avgift
Distrikt Väst 800 kr/förening + 10 kr/medlem
Distrikt Öst  500/förening
Skånes Budo & Kampsportsförbund 200/ förening

 

Distriktens kontaktuppgifter och verksamhetsområden finns här.

Föreningsnamn

Använd i största möjliga utsträckning ett svenskt namn på föreningen, gärna med angivande av orten där den är hemmahörande. Det ska framgå av namnet att det är en ideell idrottsförening. Riksidrottsförbundet har namnregler vilka SB&K följer. Här läser du namnreglerna i sin helhet men i korthet gäller:

 • Namnet får inte vara förväxlingsbart med redan befintligt föreningsnamn.
 • Namnet skall innehålla ordet: klubb, förening, sällskap eller IF. Enbart t.ex. Dojo, Skola, Akademi eller Kai räcker inte.
 • Ord som Svenska, förbund, läns, allians eller liknande, får inte förekomma i föreningsnamnet.

Föreningen som önskar byta namn ansöker här (med bifogat årsmötesprotokoll där beslut om namnbytet framgår):

–> Namnbyte

Ny idrott i förening

En förening som redan är medlem i SB&K och önskar ansluta ytterligare en eller flera av SB&K:s idrotter ansöker om det via denna blankett:
–> Inträdesansökan för ny idrott i förening

Utträde

En förening som önskar utträda meddelar SB&K detta skriftligt. Vid utträde eller uteslutning av en förening meddelar SB&K Riksidrottsförbundet, distriktsförbundet och berört underförbund.

4
7
8