Trygg budo och kampsport

En trygg idrott är en verksamhet fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp.

Svenska Budo & Kampsportsförbundets policy i de här fallen är boken Öppen Mångfald, som du hittar nedladdningsbar här.

Det finns flera olika kontaktvägar.

Förening, UF eller SB&K
Vid oro inom din förening kan du i första hand kontakta föreningens styrelse, eller det Underförbund föreningen tillhör. Du kan också självfallet höra av dig till SB&K.

Idrottsombudsman
Det finns också en idrottsombudsman som är tillsatt av Riksidrottsförbundet, som du kan kontakta om ditt ärende inte kan hanteras av föreningen eller något av förbunden. Mer information om vad Idrottsombudsmannen kan hjälpa till med finns här.

Visselblåsartjänst
Om du inte vill eller kanske inte vågar att kontakta idrottsombudsmannen direkt finns en visselblåsartjänst, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden. Visselblåsartjänsten är krypterad och anonym, mer information finns här.

Registerutdrag
Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen (källa: rf.se).

Lathund för specialidrottsförbund

Lathund för föreningar

Vid brott, kontakta polisen
Tumregel vid brott är att alltid kontakta polisen, då idrotten generellt sett hanterar ärenden som bryter mot idrottens stadgar.

Bra information finns också i foldern Skapa trygga idrottsmiljöer.

För mer information, läs på Riksidrottsförbundets sida om trygg idrott.

13
8
18