Utbildning (BETA)

Tränarutbildning

Med anledning av coronapandemin ber vi er att läsa aktuella riktlinjer för utbildning.

Utbildning ställs in vid för få anmälda deltagare. Beslut tas efter sista anmälningsdag.

2021

Tränarutbildning steg 1
9-10 oktober | Bosön, Stockholm
» Anmälan (senast 8 september)

Tränarutbildning steg 2
9-10 oktober | Bosön, Stockholm
» Anmälan (senast 8 september)

Tränarutbildning steg 1
16-17 oktober | Bollebygd, Västergötland
» Anmälan (senast 15 september)

Tränarutbildning steg 1
20-21 november | Bosön, Stockholm
» Anmälan (senast 20 oktober)

Tränarutbildning steg 3

20-21 november & 4-5 december | Bosön, Stockholm
Deltagande båda helgerna krävs.
» Anmälan (senast 20 oktober)

2022

Anmälan öppnar under hösten 2021.

Tränarutbildning steg 2
15-16 januari | Bollebygd, Västergötland
» Anmälan senast 15 december

Tränarutbildning steg 1
19-20 februari | Bosön, Stockholm
» Anmälan senast 19 januari

Tränarutbildning steg 2
19-20 februari | Bosön, Stockholm
» Anmälan senast 19 januari

Tränarutbildning steg 1
9-10 april | Bosön, Stockholm
» Anmälan senast 9 mars

Tränarutbildning steg 2
9-10 april | Bosön, Stockholm
» Anmälan senast 9 mars

Tränarutbildning steg 3
9-10 april & 7-8 maj | Bosön, Stockholm
Deltagande båda helgerna krävs.
» Anmälan senast 9 mars

Kursplaner
Se dokumentbanken

Kursavgifter
Tränarutbildning steg 1 – 2000 kr/deltagare
Tränarutbildning steg 2 – 2200 kr/deltagare
Tränarutbildning steg 3 – 4400 kr/deltagare

Kursavgiften faktureras efter utbildningen. Faktura skickas enligt de uppgifter som deltagaren angett vid anmälan.

Förkunskaper
För deltagande i Steg 2 krävs genomförd Steg 1.
För deltagande i Steg 3 krävs genomförd Steg 2.

Observera att när två utbildningar, till exempel Steg 1 och Steg 2, arrangeras parallellt på samma ort kan en deltagare endast delta i en av utbildningarna per tillfälle.

Projektstöd IF
Medel finns att söka för att föreningens aktivitetsledare ska genomföra tränarutbildningar. Information om hur ansökan görs samt kriterierna för projekt inom ramen för att Kompetenshöja föreningen går att läsa här.

MotoriQ – Physical literacy

MotoriQ är ett utbildnings- och utvecklingsprojekt med syfte att säkerställa en hög kvalité på barn- och ungdomsverksamheten inom Svenska Budo & Kampsportsförbundets idrotter. Mer information om MotoriQ och aktuella utbildningstillfällen finns här.

Nationellt godkänd idrottsutbildning

För den som vill kombinera studier med elitidrott på gymnasiet finns Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

NIU – Armbrytning
Luspengymnasiet Storuman

NIU – Muaythai
Kalmar Fria Läroverken 
Mer info → Svenska Muaythaiförbundet

Dubbla karriärer

Riksidrottsuniversitet
Sverige behöver stärka möjligheterna för elitidrottare att kombinera sitt elitidrottsutövande med högre studier. Utifrån detta har Riksidrottsförbundet utvecklat och etablerat ett system för att kombinera utbildning och elitidrott genom riksidrottsgymnasier, nationella idrottsutbildningar och riksidrottsuniversitet (RIU). 

Idrottens Elittränarutbildning (ETU)

Utvecklingsprogram för vidareutbildning av tränare på nationell eller internationell elitnivå med möjlighet till certifiering som Idrottens elittränare. SISU Idrottsutbildarna inbjuder i samarbete med RF till utvecklingsprogrammet Idrottens Elittränarutbildning. Tränaren skall vara verksam på elitnivå och vara rekommenderad av sitt SF. Med elitnivå menas landslag, riksidrottsgymnasier eller föreningsverksamhet i de högsta divisionerna.

» Läs mer på Bosöns hemsida

Prins Bertils och prinsessan Lilians idrottsfond

Stiftelsens ändamål är att främja svensk idrott genom stipendier till ledare och instruktörer för deras vidareutbildning. Ändamålet för stipendiet är att ge ledare och instruktörer vidareutbildning. Stipendiet sökes av exempelvis huvudorganisationer, förbund, föreningar eller enskild inom RF.

Stipendiesumman är 5.000–20.000 kr/stipendium (2021).

Ledare från SB&K som beviljats stipendium
Margareta Berglund 1981 1.500 kr
Dick Johansson 1988 10.000 kr
Ulrika Bosaeus 1995 10.000 kr
Amanda Golert 1997 7.000 kr
Britt-Louise Carlsson 2001 8.500 kr
Johan Viik 2003 10.000 kr
Jennie Hedrén 2005 10.000 kr
Raili Parkonen 2006 15.000 kr
Sabrina Sedin Roskvist 2021 20.000 kr

 

» Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida

Elitidrottsstipendium

Stipendiet är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet och Svenska Spel och ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet.

Med Elitidrottsstipendiet hoppas man kunna skapa goda förutsättningar för utövarna så att svensk idrott kan nå fler idrottsliga framgångar internationellt. Samtidigt vill man ge bättre förutsättningar för elitidrottsaktiva på landslagsnivå att ha ett bra liv både under och efter idrottskarriären.

Stipendiesumman är 50.000 kronor per läsår (2021).

Elitidrottare från SB&K som beviljats stipendium
2020-21 Elina Moestam BJJ
2019-20 William Seth-Wentzel Jujutsu
Tilda Ek Kempo
Elina Moestam BJJ
2018-19 Patricia Axling Muaythai
Fredrik Widgren Jujutsu
2017-18 Axel Karlsson MMA
2016-17 Anna Strandberg Muaythai
Maxine Thylin BJJ
2015-16 Isa Tidblad Keskikangas Muaythai
Fredrik Widgren Jujutsu
Camilla Rivarola Kickboxning
2014-15 Janni Larsson BJJ
Fredrik Widgren Jujutsu
2013-14 Ida Hansson BJJ & SW
Sara Widgren Jujutsu
2012-13 Sara Widgren Jujutsu
2011 Jesper Waldestål Iaido
2010 Jesper Waldestål Iaido
2009 Therese Gunnarsson Muaythai
2008 Stephanie Kaup Karate
2007 Johan Ingholt Jujutsu
2006 Stephanie Kaup Karate
Johan Ingholt Jujutsu
Sandy Rantzow Karate
2005
2004
2003 Mattias Eriksson Karate

 

» Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida

51
43
52