Vanliga frågor om årsrapporten

Alla föreningar ska ha ett medlemsregister i IdrottOnline, varifrån en årsrapport ska skapas. Här har vi samlat svar på de vanligast förekommande frågorna gällande årsrapporten i IdrottOnline. 

Frågor om årsrapporten

När ska årsrapporten skickas in?

Svarsperioden för årsrapporten inleds den 1 december varje år och avslutas den 31 januari.

Hur ska föreningen skicka in årsrapporten?

För att skapa och skicka in årsrapporten behöver föreningens IdrottOnline vara aktiverad. Årsrapporten kan göras av de i föreningen som har rollen huvudadministratör eller klubbadministratör.  Under svarsperioden hittar föreningen årsrapporten i IdrottOnline genom att följa denna instruktion

Kan föreningen skicka in antingen årsrapporten eller medlemsrapporten? 

Nej, föreningen ska skicka in två olika rapporter, en medlemsrapport och en årsrapport. Medlemsrapporten genererar fakturan på medlemsavgiften och årsrapporten är en uppföljning av föreningens medlemsregister i IdrottOnline. Mer om varför det är två rapporter och hur rapporteringen går till läser du här.

Ska föreningen skicka in en årsrapport för varje idrott?

Nej, varje förening skickar en årsrapport per förening till SB&K via IdrottOnline. Detta oavsett hur många av förbundets idrotter som föreningen är ansluten till.
    Inför 2023 ska endast rapport “budo & kampsport” vara valbar i systemet.

Uppgifterna i årsrapporten är fel, hur ändrar jag?

Uppgifterna till årsrapporten hämtas automatiskt från föreningens registrerade uppgifter i IdrottOnline. Om hämtade uppgifter i årsrapporten som till exempel medlemsantal inte stämmer, avbryt då rapporteringen, uppdatera medlemsförteckningen och skapa därefter en ny rapport.
    I den tidigare årsrapporten kunde medlemsantal endast justeras manuellt, då datum för hämtning av medlemsantal var låst till ett fast datum.

Varför har föreningen så många medlemmar i IdrottOnline? 

I IdrottOnline kan idrottsföreningar administrera sitt medlemsregister men även aktivera integrationer med andra föreningsadministrativa system. Om föreningen på så sätt importerar nya medlemmar till IdrottOnline utan att ta bort de som inte längre är medlemmar byggs antalet medlemmar på. Som förening kontaktar ni er leverantör för att kolla vilken lösning som kan finnas. 

Kan medlemsstatistik från årsrapporten användas till medlemsrapporten?

Det är förutbestämda åldersintervall i årsrapporten och medlemsrapporten. Eftersom det är olika åldersintervall är statistiken inte överförbar mellan rapporterna. Förening kan hämta medlemsstatistik till medlemsrapporten ur sitt medlemsregistret i IdrottOnline genom att hämta en egen tabell

7
6
11