Sambo

En kampsport som har ryskt ursprung. Valdes in i SB&K under stämman 2015.

Ingen förening med koppling till Sambo är ansluten till förbundet.

0
0
0