Savate

Har sitt ursprung från Frankrike. Valdes in i SB&K under stämman 2015.

Ingen förening med koppling till Savate är ansluten till förbundet.

0
0
0