Sumo

Har sitt ursprung i Japan. Valdes in i förbundet under stämman 2015.

Ingen förening med koppling till Sumo är ansluten till förbundet.

0
0
0