25

aug

LOK-stöd – sista dag att registrera ansökan

LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd) kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år.

Ansökan för våren: senast 25 augusti
Ansökan för hösten: senast 25 februari

Mer information och support på: www.rf.se/bidragochstod/lok-stod

Information

Datum: 2021-08-25