15

jan

Motionera till SB&K:s årsmöte – sista dag att skicka in förslag

Förslag till ärenden att behandlas vid SB&K:s årsmöte (motioner) får skickas in av föreningar anslutna till SB&K, underförbunds styrelse samt distriktsförbunds styrelse. Motion ska skriftligen ha inkommit till förbundet senast den 15 januari.

Mer om vad en motion är och hur den skrivs > Så skriver man en motion

 

Information

Datum: 2022-01-15 till 15/01/2022