31

jan

Rösträtt – sista dag att rapportera & betala

Rösträtt på SB&K:s årsmötet har de föreningar som rapporterat antalet medlemmar samt betalat medlems- och försäkringsavgifter enligt förbundets anvisningar senast den 31 januari.  Information om rapportering och betalning skickas i mitten av december till föreningens kontaktmail i klubbregistret.

Mer om medlemsrapportering och betalning av medlemsavgift > Medlemsrapporteringen har öppnat

Information

Datum: 2021-01-31