Återstartsstöd IF

För tillfället är detta stöd slut.

Ansökan

Ansökan gör ni via er IdrottOnline-sida under fliken Idrottsmedel. För att ansöka om Återstartsstöd IF ska ni välja Återstartsstöd IF 2022/2023.

Vi hanterar ansökningarna löpande. I möjligaste mån sker ingen minskning av ansökt belopp när stödet beviljas.

En förening kan beviljas återstartsstöd på sammanlagt 100 000 kronor under perioden 2021-2023. Medel beviljas för verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet.

För att kunna få ett Återstartsstöd IF måste föreningen:

 • Vara medlem i Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
 • Ha ett organisationsnummer från Skatteverket.
 • Ha ett eget plusgiro- eller bankgirokonto.
 • Ha ordförande och kassör registrerade på er IdrottOnline-sida.

Återstartsstöd IF som betalats ut mellan 1/9 2022 och 31/3 2023 ska förbrukas och återrapporteras innan 31/7 2023. Medel som betalas ut efter 1/4 2023 ska förbrukas och återrapporteras innan 31/12 2023.

Insatser

Medlen kan användas inom följande områden:

 • Rekrytera aktiva och ledare
  Om ni som förening har tappat aktiva och/eller ledare så finns möjlighet att få ekonomiskt stöd till insatser för att rekrytera nya eller återrekrytera tidigare medlemmar. Det kan exempelvis handla om att göra en rekryteringskampanj. Vi ser gärna att era insatsen stärker mångfalden i ledarskapet.
 • Planera för framtiden
  Om ni som förening har ett behov av att ta ut en ny framtida inriktning utifrån den nya situationen som pandemin skapat så finns möjlighet att få ekonomiskt stöd för detta. Det kan handla om att samla styrelsen och/eller andra grupper i föreningen för att göra detta.
 • Motivera tränare och ledare
  Om ni som förening har ett behov av att göra insatser gentemot era tränare och ledare i syfte att motivera dessa till att fortsätta sin ledargärning så finns möjlighet att få ekonomiskt stöd till detta. Det kan handla om insatser som att ge någon person uppdraget att utveckla och coacha tränare i föreningen eller anordna regelbundna tränar- och ledarträffar.
 • Motivera aktiva
  Om ni som förening har ett behov av att göra insatser för att motivera era aktiva så att de fortsätter kan ni söka ekonomiskt stöd för det. Det kan handla om att arrangera läger eller tävlingar för era egna medlemmar.
 • Andra idéer i syfte att återstarta föreningens verksamhet
  Om ni som förening har andra akuta behov än ovan nämnda, ta kontakt med Magnus Ledin (ledin@budo.se) så gör vi en bedömning från fall till fall.

Kontakt

Har ni frågor eller funderingar kring Återstartsstöd IF kan ni kontakta SB&K:s verksamhetsledare:

Magnus Ledin
08-705 15 73
ledin@budo.se

51
43
52