Föreningen Bujinkan To Nan Dojo

Övergripande information

Distrikt: Stockholm/Gotland
SB&K Nummer: 1057
Träningslokal:

Swedenborgsgatan 7

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: NULL
Telefon: 0768-61 17 73
E-post: info@budogruppen.nu
Hemsida: http://www.budogruppen.nu

Statistik

Aktuell statistik (2018)
Uppdateras var 15e minut

Idrott Stilar Män Pojkar Kvinnor Flickor Totalt
Bujinkan 20 23 5 11 59

Nästa års statistik (2019)
Uppdateras varje 15 minuter. Nästa uppdatering om 15 minuter.

Idrott Stilar Män Pojkar Kvinnor Flickor Totalt
Det finns ingen statistik för 2019

Statistik per år
Uppdateras var 15e minut

År Män Pojkar Kvinnor Flickor Totalt
2018 20 23 5 11 59
2017 20 12 5 5 42
2016 35 23 5 7 70
2015 25 12 5 7 49
2014 15 16 15 15 61
2013 15 15 8 8 46
2012 30 21 7 7 65
2011 27 16 4 7 54
2010 33 7 5 2 47
2009 35 15 5 15 70
30
19
34