Föreningen Bujinkan To Nan Dojo

Övergripande information

Distrikt: Stockholm/Gotland
SB&K Nummer: 1057
Träningslokal:

Swedenborgsgatan 7

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: NULL
Telefon: 0768-61 17 73
E-post: info@budogruppen.nu
Hemsida: http://www.budogruppen.nu

Statistik

Aktuell statistik (2017)
Uppdateras var 15e minut

Idrott Stilar Män Pojkar Kvinnor Flickor Totalt
Bujinkan Ospecificerad 20 12 5 5 42

Statistik per år
Uppdateras var 15e minut

År Män Pojkar Kvinnor Flickor Totalt
2017 20 12 5 5 42
2016 35 23 5 7 70
2015 25 12 5 7 49
2014 15 16 15 15 61
2013 15 15 8 8 46
2012 30 21 7 7 65
2011 27 16 4 7 54
2010 33 7 5 2 47
2009 35 15 5 15 70
20
23
14