Hikari Aikidoklubb

Övergripande information

Distrikt: Stockholm/Gotland
SB&K Nummer: 1096
Träningslokal:

Vällingby Sim- och Idrottshall, Budosalen

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Leif Sunje
Telefon: 070-325 45 53
E-post: hikari@budokan.se
Hemsida: http://www.budokan.se/hikari

Statistik

Aktuell statistik (2018)
Uppdateras var 15e minut

Idrott Stilar Män Pojkar Kvinnor Flickor Totalt
Aikido 10 26 5 15 56

Nästa års statistik (2019)
Uppdateras varje 15 minuter. Nästa uppdatering om 15 minuter.

Idrott Stilar Män Pojkar Kvinnor Flickor Totalt
Aikido 0 0 0 0 0

Statistik per år
Uppdateras var 15e minut

År Män Pojkar Kvinnor Flickor Totalt
2018 10 26 5 15 56
2017 9 22 5 9 45
2016 11 25 7 11 54
2015 22 36 9 15 82
2014 12 11 7 12 42
2013 21 18 8 15 62
2012 24 30 11 22 87
2011 22 15 8 12 57
2010 25 23 6 22 76
2009 17 17 17 17 68
33
21
40