FS-protokoll 2016

FS-1

FS-2

FS-3

FS-4

FS-4 bilaga 1

FS-5

FS-6

FS-7

 

Årsmötesprotokoll

Här är de senaste årens årsmötesprotokoll för Svenska Budo & Kampsportsförbundet stämmor. De är i formatet PDF. För underförbundens årsmötesprotokoll, se deras hemsidor.

År 2003 bytte förbundet namn från Svenska Budoförbundet till Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Före år 2000 tillämpades brutet räkenskapsår: juli t.o.m. juni. Övergången skedde med det förlängda verksamhetsåret 1 juli 1998 – 31 december 1999.

För verksamhetsår utan länk saknas PDF.

 

10
9
8