SB&K och coronavirus covid-19, nuläge och samlad information

Här kommer vi att samla den information SB&K har angående coronaviruset covid-19. Svenska Budo & Kampsportsförbundet förhåller sig till den information som berörda myndigheter och Riksidrottsförbundet utkommer med. Informationen i sidan uppdateras efter behov.