SB&K och coronavirus covid-19, nuläge och samlad information

Här kommer vi att samla den information SB&K har angående coronaviruset covid-19. Svenska Budo & Kampsportsförbundet förhåller sig till den information som berörda myndigheter och Riksidrottsförbundet utkommer med. Informationen i sidan uppdateras efter behov.

12 mars 2020  |  Jonathan Broberg

27 mars, 15:08

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Under fredagen beslutade regeringen att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får ha max 50 deltagare. Förbudet träder i kraft på söndag.

Idag, fredag, beslutade regeringen att förbjuda offentliga tillställningar (där idrottstävlingar och idrottsuppvisningar ingår) och allmänna sammankomster med fler än 50 personer.

Orsaken är att begränsa smittspridningen av coronaviruset covid-19.

Här finns mer information (krisinformation.se), och även Folkhälsomyndigheten har adekvat information på sin hemsida.

Här är artikeln.

25 mars, 19:57

RF i samverkan för att stötta äldre i karantän

Riksidrottsförbundet är en av flera organisationer som kommer att samverka för att ge ökat stöd till kommuner med att hjälpa äldre som ombetts att stanna hemma, skriver rf.se.

För mer information, läs här.

Artikel finns här.

—————————————————

24 mars, 19:07

Folkhälsomyndigheten: Träna gärna, men gör det säkert

Idag kom, tisdag, kom Folkhälsomyndigheten med besked att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men försiktighetsåtgärder bör vidtas. Träning utomhus är att föredra.

Så här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida:

“Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.
Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger bland annat följande rekommendationer till den som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter:

– Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

– Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

– Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.

– Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

 – Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

– Undvik trängsel exempelvis vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.”

Här kan du läsa informationen i sin helhet.

Här är artikeln.

—————————————————

23 mars, 16:24

Mona Lundkvist med i referensgrupp för fördelning av stödpaket

Efter regeringens besked om ett akut stödpaket till idrotten på 500 miljoner kronor, har nu RF bildat en referensgrupp för fördelning av detta stödpaket tillsammans med tio olika specialidrottsförbund. SB&K:s generalsekreterare Mona Lundkvist ingår i gruppen.
– Arbetet kommer innebära att vi vänder och vrider på detta för ett så bra resultat som möjligt. Referensgruppen kommer vara ett viktigt stöd i vårt arbete, säger Björn Eriksson, ordförande i RF, till rf.se.

I gruppen ingår, förutom Mona, även dessa.
Fotboll – Karl-Erik Nilsson
Ishockey – Anders Larsson
Friidrott – Johan Storåkers
Skidor – Karin Mattsson
Innebandy – Märit Bergendahl
Svemo – Håkan Leeman
Cykel -Stefhan Klang
Orientering – Maria Krafft Helgesson
Parasport – Åsa Llinares Norlin

Mer information finns på Riksidrottsförbundets sida, här.

Här är artikeln.

—————————————————

20 mars, 13:25

Idrotten får 500 miljoner i akut stöd

Regeringen har beslutat om ett akut ekonomiskt stöd till idrotten på 500 miljoner kronor. Riksidrottsförbundet skriver på sin hemsida att man har fått förtroendet att fördela stödet till de inom idrotten som drabbats av kostnader på grund av arbetet för att minska smittspridningen av corona.

Här finns mer information.

—————————————————

19 mars, 17:18

Tänk över om resan verkligen är nödvändig

Idag, torsdag, kom information från Folkhälsomyndigheten att alla behöver tänka igenom om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra.

Myndigheten skriver vidare på sin hemsida att den som är sjuk inte ska resa alls. SB&K följer utvecklingen noga och stämmer förstås in i myndighetens rekommendationer.

Här finns informationen från Folkhälsomyndigheten.

Här är länk till artikeln.

—————————————————

18 mars, 16:33

Förbundskonferensen skjuts upp

Den årligt återkommande Förbundskonferensen, den förut kallade UF-konferensen, som skulle ha hållits på Bosön den skjuts upp på grund av smittrisken av coronaviruset covid-19.

SB&K ber att få återkomma med nytt datum för konferensen.

Länk till hela artikeln.

—————————————————

18 mars, 11:08

Kampsportspodden EXTRA

SB&K kommer att skjuta på kommande årsmöte och konferens och tittar just nu på digitala alternativ. Under lördagen skulle Kampsportsgalan arrangeras, istället för att pristagarna kommer få ta emot priset på plats arbetar förbundet nu på en alternativ lösning för presentationen.

Lyssna på podden här.

—————————————————

17 mars, 18:16

Så ser SB&K på föreningars verksamhet i nuläget

Svenska Budo & Kampsportsförbundet följer noga utvecklingen och Folkhälsomyndighetens uppmaningar. I går kom information om att det finns tecken på smittspridning, främst i Stockholmsområdet och Folkhälsomyndigheten uppmanade personer över 70 år att begränsa sitt sociala umgänge. SB&K har därför kikat på några riktlinjer.
– Eftersom våra idrotter ser rätt olika ut är frågan inte enkel. Vi anser att man bör undvika övningar som innehåller kroppskontakt, säger ordförande Fredrik Gundmark till budokampsport.se.

Ordförande Fredrik Gundmark manar till föreningars sunda förnuft, samtidigt som han menar att kroppskontaktsträning bör undvikas för en tid framöver.
– Vi har noga följt myndigheters direktiv och uppmaningar, och kommer så fortsättningsvis att göra också. Men eftersom våra idrotter ser rätt olika ut är frågan inte enkel. Vi anser att man bör undvika övningar som innehåller kroppskontakt.
– Samtidigt, det har uppmanats från myndigheter att träning för barn och ungdomar i små grupper bör fortsätta. Vi följer självfallet händelseutvecklingen.

Din förening bestämmer själv om träning ska hållas, men SB&K rekommenderar att föreningar:
– Är noga med att poängtera att personer som är sjuka ska stanna hemma
– Är noga med handhygien, och hygien överlag
– Bör undvika kroppskontaktsövningar under en tid
– Att noga följa myndigheters fortsatta information och direktiv
– Undvik fysiska möten, använd video- eller telefonkonferens
– Om det går, försök att bedriv träning utomhus

Det som är viktigast just nu är dock att personer som är sjuka ska stanna hemma.

Länk till artikeln finns här.

—————————————————

16 mars, 20:33

Folk över 70 år bör begränsa sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter så långt det går tills vidare.

Enligt myndighetens hemsida finns det tecken på spridning i samhället i framför allt Stockholmsområdet. Och det är därför man nu rekommenderar personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter så långt det går.

Fortfarande är det enskilt viktigaste att den som är sjuk alltid ska stanna hemma, och då undvika nära kontakter med andra människor.

Mer information finns här.

Länk till artikeln finns här.

—————————————————

14 mars, 12:06

Folkhälsomyndigheten informerar arrangörer

Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutade i tisdags att alla allmänna sammankomster med fler än 500 personer inte ska få hållas tills vidare. Myndigheten har kommit med information om vägledning för evenemang och sammankomster som inte omfattas av regeringens beslut. Dessutom har Folkhälsomyndigheten en utförlig riskbedömning.

Allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken:

– Genomför en riskbedömning.

– Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.

– God kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.

– Information om allmänna hygienråd (till exempel affischer).

Riskbedömningen bör omfatta ett antal punkter som beskrivs utförligt på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Här är länk till artikel.

—————————————————

13 mars, 13:21

SB&K rekommenderar Underförbunden att också ställa in årsmöten

Sent i går tog styrelsen för Svenska Budo & Kampsportsförbundet beslutet att ställa in årsmötet, och Kampsportsgalan, som ett led i att försöka begränsa smittspridningen av coronaviruset. SB&K rekommenderar starkt att Underförbunden inte heller genomför sina årsmöten fysiskt den 21 mars på World trade center.
– Vi rekommenderar våra UF att också skjuta på sina respektive årsmöten, säger ordförande Fredrik Gundmark till budokampsport.se.

Fredrik Gundmark är ordförande i SB&K och han menar att pandemin är i fokus och att försöka begränsa smittspridningen så mycket vi bara kan är av största vikt just nu.
– Vi rekommenderar våra UF att också skjuta på sina respektive årsmöten. UF är egna juridiska personer, så SB&K kan inte ta det beslutet åt dem. Men, som sagt, vi rekommenderar starkt att men inte genomför fysiska årsmöten den 21 mars, säger Fredrik Gundmark.

För ytterligare frågor gällande årsmöte, kontakta Sofia Arnbom på kansliet (sofia@budo.se, eller 08-7140870).

Här är länk till artikeln.

—————————————————

12 mars, 22:10

Årsmötet och Kampsportsgalan ställs in

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har beslutat, på grund av den rådande smittrisken med coronaviruset, att ställa in årsmötet och Kampsportsgalan. De skulle ha hållits nästa helg, den 21 mars.
– Vi vill inte under några omständigheter utsätta våra medlemmar för någon risk i det här läget. Även om valet känns oerhört trist var det enkelt i det större perspektivet att fatta, säger ordförande Fredrik Gundmark till budokampsport.se.

I tisdags höjde Folkhälsomyndigheten smittrisken av coronaviruset i Sverige till ”mycket hög risk”.

Under onsdagen skickade myndigheten en hemställan till regeringen, där man föreslog att inga allmänna sammankomster på folkmassor över 500 personer bör få förekomma. En hemställan som regeringen följde.

Under torsdagen medverkade SB&K i ett möte, på initiativ av RF och för andra SF (specialidrottsförbund) där man diskuterade hur den här risknivån ska hanteras av idrotten.

Nu väljer Svenska Budo & Kampsportsförbundet att ställa in det stundande årsmötet samt Kampsportsgalan. Evenemangen skulle ha hållits lördag den 21 mars.
– Vi vill inte under några omständigheter utsätta våra medlemmar för någon risk i det här läget. Även om valet känns oerhört trist var det enkelt i det större perspektivet att fatta.

De som har köpt biljett till Kampsportsgalan kommer självfallet att få sina pengar tillbaka.

SB&K ber att få återkomma med information angående årsmötet, där vi just nu undersöker olika alternativ.

Här är länk till artikeln

—————————————————

12 mars, 17:41

Generalsekreterare Mona Lundkvist var med på mötet och hon har detta att säga om nuläget.
– Det är vi tillsammans som bäst kan våra idrotter, därför vädjar vi nu till er medlemmar att vara varsamma och använda sunt förnuft. Informera tydligt på klubbarna om vikten av att inte komma och träna om man har varit i riskområden eller om man känner sig sjuk. Vi har pandemin i fullt fokus nu och vi kommer att göra vad vi kan för att begränsa spridningen ytterligare, men vi behöver er hjälp för detta.

Så kan du minska smittspridningen

  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Använd handsprit

Till Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Mer information om coronaviruset covid-19

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även öppnat en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Ring 113 13 om du har frågor.

Till Folkhälsomyndighetens sidor om coronaviruset

Regeringens samlade information om coronaviruset

Krisinformation från svenska myndigheter

Om du känner dig sjuk

Vad gäller symtom och misstänkt smitta så ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om sina symtom och var man vistats den senaste tiden. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Till 1177 Vårdguidens information och rådgivning

Lämna en kommentar

0
0
0