SB&K Logotype

Coronaviruset − Nuläge och samlad information | Uppdaterat 8 februari

Här samlar Svenska Budo & Kampsportsförbundet information om den pågående coronapandemin. SB&K förhåller sig till den information som myndigheter och Riksidrottsförbundet kommunicerar. Sidan uppdateras kontinuerligt.

12 mars 2020  |  Jonathan Broberg

Allmänna råd från FHM och RF

Folkhälsomyndigheten (FHM) har det nationella ansvaret för folkhälsofrågor. Under den pågående coronapandemin är det de, tillsammans med regeringen, som informerar om allmänna råd och gällande restriktioner.

Riksidrottsförbundet (RF) är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor.

SB&K följer givetvis utvecklingen i alla frågor som rör vårt förbund och vår verksamhet. För aktuell information med anledning av coronapandemin hänvisar vi först och främst till följande sidor:

» Folkhälsomyndigheten

» Coronaviruset och idrottsrörelsen (RF)

» Vanliga frågor om corona och idrott (RF)

 

SB&K:s gällande riktlinjer

» Riktlinjer för träning, tävling och utbildning (fr o m 2022-02-09)

» Hälsodeklaration (endast för stöd)


10 mars

Coronabloggen tackar för sig 

Det har blivit dags att mygga av denna samlingsartikel, även kallad för coronabloggen. Åtminstone tills vidare.

» Läs artikeln


8 februari

Nya riktlinjer från och med 9 februari 

Med anledning av att de flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari så har även SB&K:s riktlinjer för träning, tävling och utbildning uppdaterats.

Riktlinjerna är nu sammanslagna till ett gemensamt dokument och baseras på de fortsatta myndighetsrekommendationerna. De är i huvudsak samma råd som beskrevs den 3 februari.

De nya riktlinjer för träning, tävling och utbildning finns här ovanför.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.


3 februari

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari

Från och med onsdag den 9 februari upphör de flesta råd och allmänna rekommendationer gällande covid-19. Detta då “den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter har minskat belastningen på samhället”, enligt Folkhälsomyndigheten. 

För idrottsrörelsen innebär det bland annat att rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus upphör. Det kommer enligt Riksidrottsförbundet inte heller att finnas några begränsningar gällande publik eller krav på vaccinationspass.

Myndighetsrekommendationer som gäller även efter den 9 februari är emellertid:

 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Mer information om de nya råden finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.


10 januari

Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19

Idag meddelade Folkhälsomyndigheten att man ytterligare skärper restriktionerna i samhället. Detta då “smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt”, enligt myndigheten.

Följande förändringar kommunicerades på dagens presskonferens:

 • Privata sammankomster. Sänkt tak till 20 personer. Avser uthyrning av lokaler.
 • Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus. Maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis.
 • Inresor. Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidpass återinförs som krav för inresa från 18-års ålder.

Dessutom så har man beslutat om ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd samt rekommendationer från och med den 12 januari. Bland annat så förlängs avrådan mot cuper och läger inomhus till den 31 januari.

– Självklart är det tuffa besked för idrotter som samlar stor publik och för planerade tävlingar och mästerskap som inte blir desamma utan stor publik på plats. Vikten av att idrottsrörelsen både ges kortsiktig kompensation på mer än 80 miljoner kronor som vi fått tidigare nu när vi drabbas av nya restriktioner blir allt tydligare. Ju snabbare besked från regeringen desto tryggare kan våra förbund och föreningar känna sig både i det akuta läget och inför framtiden, kommenterar Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson på RF:s hemsida.

Mer information om de nya åtgärderna finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.


21 december

Nya begränsningar från den 23 december

Idag höll statsminister Magdalena Andersson en pressträff tillsammans med socialminister Lena Hallengren, finansminister Mikael Damberg och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell. Detta med anledning av åtgärder kopplade till covid-19-pandemin.

Från och med torsdag den 23 december har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.

Här är ett axplock av dessa, som på olika sätt påverkar idrottsrörelsen:

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
 • Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.


24 november

Nya begränsningar och krav på vaccinationsbevis från den 1 december

Idag meddelade den svenska regeringen att man går vidare med Folkhälsomyndighetens hemställan om att möjliggöra användningen av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med publik över 100 personer.

Det innebär att arrangörer som kräver vaccinationsbevis inte behöver beakta de deltagarbegränsningar som annars kommer att gälla från den 1 december.

» Läs artikeln


18 november

Folkhälsomyndigheten begär att vaccinationsbevis införs 

Då coronasmittan fortsätter att öka på sina håll, både i Sverige och i andra länder, skärps nu åter restriktionerna.

Folkhälsomyndigheten har i en så kallad hemställan bett regeringen att införa vaccinationsbevis för personer som är 18 år och äldre från den 1 december. Enligt myndigheten så ser man behov vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare.

Exakt hur detta kommer att fungera framöver är ännu inte kommunicerat. SB&K fortsätter att bevaka utvecklingen och återkommer när regeringen har beslutat i frågan.

Mer information om begäran finns hos bland annat Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet.


29 oktober

Nya dokument gällande riktlinjer för tävling samt hälsodeklaration

Riktlinjerna är i grunden de samma men några delar har förtydligats. Hälsodeklarationen behöver ej heller fyllas i av de tävlande, de är endast upplagda som stöd.

Riktlinjerna finns publicerade längre upp i detta dokument.


21 oktober

Fortsatt smittspridning i Folkhälsomyndighetens nya scenarier

Folkhälsomyndigheten har lämnat en ny delrapport till regeringen med tre möjliga förlopp gällande spridningen av covid-19 i Sverige. I rapporten skriver man:

Alla de tre framtagna scenarierna pekar på en fortsatt smittspridning under hösten och vintern, men i olika omfattning. Orsakerna till att smittspridningen förväntas fortsätta är bland annat den höga smittsamheten hos deltavarianten, att covid-19 sprids lättare under den kallare årstiden och att det fortfarande finns grupper av ovaccinerade personer i befolkningen.

Mer information om delrapporten och de tre scenarierna finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.


1 oktober

Uppdaterade riktlinjer för tävling

Med anledning av onsdagens lättade restriktioner har förbundets riktlinjer för tävling uppdaterats, liksom bland annat hälsodeklarationen samt de medicinska reglerna för tävlande.

Riktlinjerna finns publicerade längre upp i detta dokument.


29 september

Uppdaterade riktlinjer för träning

Med anledning av dagens lättade restriktioner har förbundets riktlinjer för träning uppdaterats. De nya riktlinjerna riktar sig framförallt till arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt till dem som driver sport- och badanläggningar.

Riktlinjerna finns publicerade längre upp i detta dokument.


29 september

Publikrestriktionerna är nu borttagna 

Idag togs, som tidigare kommunicerats av regeringen, de sista publikrestriktionerna bort. Detta som en del av Steg 4 i Regeringens plan för avveckling av restriktioner.

Det innebär bland annat att deltagartaken för:

 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort.
 • privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort.

Kvar finns dock ett fåtal särskilda villkor för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt för sport- och badanläggningar. Mer information om detta finns hos Riksidrottsförbundet.


23 september

Publikrestriktionerna tas bort helt den 29 september

Nu på morgonen meddelade regeringen på en presskonferens, genom kultur- och demokratiminister Amanda Lind, att de tidigare annonserade lättnaderna av publikrestriktionerna kommer att tillämpas fullt ut.

Det innebär att samtliga deltagarbegränsningar försvinner – även för riktigt stora evenemang.

Man kommer heller inte att införa krav på vaccinationsbevis, meddelar man.

Mer information lär publiceras under dagen hos Regeringskansliet.


14 september

400 miljoner kronor i stöd till idrotten 2022

I regeringens höstbudget som presenterades idag finns bland annat ett förslag som rör svensk idrott:

Regeringen föreslår att 400 miljoner kronor tillförs svensk idrott under 2022 för att underlätta uppstart av idrott efter pandemin och ökat deltagande i idrott för barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

Mer information om detta finns hos Regeringskansliet och Riksidrottsförbundet.


8 september

Publikrestriktionerna tas bort den 29 september

Det var på gårdagens presskonferens som regeringen meddelade att Steg 4 i deras plan för avveckling av restriktioner nu är planerad till den 29 september. Man motiverar det främst med en hög vaccinationstäckning i befolkningen.

» Läs artikeln


7 september

37 miljoner kronor i extra LOK-stöd

Det finns fortfarande möjlighet att söka stöd för årets första halvår. Riksidrottsförbundet kommer dessutom att skjuta till extra pengar i ett senare skede.

» Läs artikeln


24 augusti

I väntan på avvecklingens 4:e steg

Den 27 maj presenterade regeringen sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin. Steg 1–3 har redan genomförts.

Regeringen skriver så här på sin hemsida gällande nästa steg:

Steg fyra beräknas till september och innebär bland annat att deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort.

Riksidrottsförbundet har också i en artikel gått igenom några av de ändringar som redan har trätt i kraft. Sammanfattningsvis kan man säga att Folkhälsomyndigheten har tagit bort de allmänna råden kring idrottsaktiviteter och råden riktade specifikt till idrottsföreningar. Däremot gäller fortfarande pandemilagens maxantal för åskådare och utövare.

Mer information om detta finns på Riksidrottsförbundets hemsida.


15 juli

Uppdaterade riktlinjer för träning, tävling och utbildning

Regeringen går vidare med återöppnandet av samhället vilket bland annat innebär att regler för hur många personer som får visats på ytor av olika storlek inom- eller utomhus dras tillbaka. Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida:

Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen.

Med anledning av detta har SB&K:s Riktlinjer för träning, Riktlinjer för tävling och Riktlinjer för utbildning uppdaterats. De nya riktlinjerna finns publicerade här samt via länk längst upp på denna sida.

» Läs artikeln


1 juli

Uppdaterade riktlinjer för träning och tävling

Från och med 1 juli 2021 finns inte några allmänna råd specifikt för idrottsutövning eller riktade särskilt till idrottsföreningar. Idrottsföreningar ska i verksamheten för sina medlemmar säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av coronaviruset.

Med anledning av detta har SB&K:s Riktlinjer för träning respektive Riktlinjer för tävling uppdaterats. De nya riktlinjerna finns publicerade här samt via länk längst upp på denna sida.

» Läs artikeln


18 juni

Allmänna råd om allas ansvar förlängs till 30 september

Folkhälsomyndigheten skriver så här på sin hemsida:

Enligt de allmänna råden bör individer bland annat stanna hemma vid symtom på covid-19, begränsa nya nära kontakter, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt samt hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.

Alla verksamheter i Sverige ska samtidigt säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.


14 juni

Regeringen föreslår lättnader i publikrestriktionerna

Idag skickades en remiss ut avseende nästa steg i avvecklingen av restriktioner till följd av covid-19. Bland annat föreslås upp till 300 åskådare på arrangemang inomhus.

Förslaget är tänkt att träda i kraft den 1 juli.

Mer information finns på regeringens hemsida.


2 juni

Uppdaterade riktlinjer för tävling

Sedan igår är det återigen tillåtet att spela match och tävla i mindre omfattning samt att genomföra mindre läger och cuper. Detta oavsett ålder.

Mer information om detta finns på Riksidrottsförbundets hemsida.

Med anledning av detta har även SB&K:s Riktlinjer för tävling uppdaterats. De nya riktlinjerna finns publicerade här samt via länk längst upp på denna sida.


18 maj

600 miljoner kronor i ytterligare stöd

Igår kom besked om ytterligare ekonomiskt stöd till idrottsrörelsen. Riksidrottsförbundet skriver så här om uppgörelsen:

Det är regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna som, efter diskussioner med idrottsrörelsen, föreslår 600 miljoner kronor i vad de kallar ett kris- och stimulansstöd. Den slutgiltiga fördelningen av stödet ska enligt regeringen utformas av Riksidrottsförbundet i dialog med medlemsförbunden.

Mer information finns på Riksidrottsförbundets hemsida.


29 april

Återigen tillåtet med tävling utomhus för unga

Folkhälsomyndigheten upphävde igår totalförbudet mot tävlingar och matcher för idrottare födda 2002 och senare.

Med anledning av det förändrade regelverket har även SB&K:s Riktlinjer för tävling med restriktioner uppdaterats.

» Läs artikeln


19 april

Uppdaterade riktlinjer för träning från 19 april

Det är inga stora förändringar jämfört med de tidigare riktlinjerna. Myndigheterna har omformulerat några av råden, vilket vi har anammat.

Dessutom har det ytterligare understrukits att pandemilagen gäller först och främst. Våra riktlinjer är endast tillämpliga när träning är möjligt och lämpligt.

» Läs artikeln


7 april

Ytterligare 1 miljard till idrotten – ansökan om kompensationsstöd öppnar i maj

Efter att regeringen till slut utlovat ett extra stöd till idrottsrörelsen så kom Riksidrottsförbundet igår med besked gällande nästa ansökningsperiod för kompensationsstöd.

» Läs artikeln


30 mars

Inga lättnader av restriktioner i april

De lättnader i restriktionerna gällande tävlingar, matcher och publik som det tidigare har flaggats för under våren blir senarelagda. Det föreslog Folkhälsomyndigheten idag.

Istället för den 11 april så sker nu lättnaderna tidigast den 3 maj om förslaget antas.

Riksidrottsförbundet är kritiska mot utvecklingen.

– Visst förstår jag att vi måste hjälpas åt och att smittan ökar men idrottsrörelsen fortsätter ta stryk och drabbas enormt hårt. För varje dag som går ökar oron för barn och unga som inte får tävla eller spela matcher och i vissa fall inte ens får träna alls eller inte utöva sin idrott inomhus, säger ordföranden Björn Eriksson till RF:s hemsida.

Riksidrottsförbundet påpekar också återigen att inga stödpengar har utlovats från regeringen från den 1 mars 2021 och framåt.


12 mars

Fortfarande inget politiskt besked om fortsatt stöd till idrotten

Trots att Riksidrottsförbundet vid upprepade tillfällen uppvaktat regeringen med krav på stöd till idrotten även från i mars 2021 så har inga besked lämnats.

RF:s ordförande Björn Eriksson har nu publicerat en debattartikel i Göteborgs-Posten, där han återigen efterfrågar politisk handlingskraft. Bland annat skriver han:

Våra föreningar har kämpat för att fortsatt kunna erbjuda rörelse och gemenskap för barn, unga och gamla på ett smittsäkert sätt. Men inställda träningar, tävlingar, matcher och evenemang har gjort att man tappat intäkter. Intäkter som skulle investerats i framtidens barn och ungas idrottande.

Han konstaterar även att läget är fortsatt ansträngt för svensk idrott:

Idrottsrörelsen har kompenserats till och med februari på grund av corona. Men pandemin och effekterna utav den tar inte slut sista februari. Idrotten fortsätter att drabbas och behovet av stöd är akut.

Mer information finns också på Riksidrottsförbundets hemsida.


25 februari

Krisstöd för sista kvartalet 2020 

Riksidrottsförbundet meddelar att nära 100 miljoner kronor ges i kompensationsstöd till 2,000 föreningar för perioden oktober-december 2020. Dessa föreningar får besked imorgon fredag (26/2).

Dessutom så kompenseras 31 specialidrottsförbund med distrikt med drygt 30 miljoner kronor.

Ytterligare stöd för januari och februari i år finns sedan tidigare anslaget av regeringen. Men trots att bara några dagar återstår av februari månad har regeringen inte lämnat några besked om vad som händer för idrottsrörelsen från mars och framåt.

Mer information finns på Riksidrottsförbundets hemsida.


8 februari

RF begär ytterligare 2–4 miljarder i statligt stöd för 2021

Riksidrottsförbundet har tilldelats ekonomiskt stöd från regeringen om 335 miljoner kronor för januari och februari 2021. Nu kräver man ytterligare 2–4 miljarder kronor för resten av 2021.

– Vi behöver fortsatt stöd då idrottsrörelsen fortsatt drabbas, konstaterar RF:s ordförande Björn Eriksson.

Riksidrottsförbundet väljer också att vaska om i referensgruppen för fördelning av stödpaket. SB&K:s generalsekreterare Mona Lundkvist ingick i den tidigare grupp som satte samman våren 2020.

Den nya gruppens sammansättning kan ses på RF:s hemsida.


5 februari

Uppdaterade riktlinjer för träning från lördag 6 februari

Då myndigheterna från och med imorgon tillåter även ungdomar i gymnasieålder att ägna sig åt organiserad träning så har förbundets riktlinjer uppdaterats.

» Läs artikeln


4 februari

Äldre ungdomar får återigen träna organiserat

Regeringen och Folkhälsomyndigheten höll idag på eftermiddagen en presskonferens som bland annat innehöll beskedet att även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter.

» Läs artikeln


29 januari

RF har fått in 2,300 ansökningar om kompensationsstöd

Den 26 januari var sista datum att ansöka till Riksidrottsförbundet om regeringens kompensationsstöd gällande 4:e kvartalet (oktober–december) 2020.

RF meddelar nu att man har fått in ansökningar från cirka 2,300 idrottsföreningar samt 39 specialidrottsförbund.

Handläggningen av stödet beräknas vara klar 15 februari. Riksidrottsstyrelsen fattar sen beslut 23–24 februari.

» RF:s hemsida om kompensationsstödet


29 januari

RF klargör vad som gäller för idrotter med närkontakt

Pandemilagen och uppdaterade allmänna råd har gjort att även Riksidrottsförbundet har uppdaterat sina riktlinjer.

» Läs artikeln


22 januari

Uppdaterade riktlinjer för träning från måndag 25 januari 

För många av våra föreningar så drar nu en ny termin igång, detta samtidigt som pandemilagen trätt i kraft och vissa allmänna råd har ändrats. Därför uppdaterar vi våra riktlinjer och har även med ett klargörande från Riksidrottsförbundet.

» Läs artikeln


22 januari

Barn och unga tillåts träna i offentliga lokaler

Igår höll regeringen och Folkhälsomyndigheten en gemensam presskonferens. Bland annat meddelade man att restriktionerna gällande offentliga drivna lokaler förlängs till den 7 februari, men nu med undantag för barn- och ungdomsidrott.

Regeringskansliet skriver så här:

“Bedömningen är att nyttan av att ha öppet överväger fördelarna med att hålla stängt. Barn och unga är inte drivande i pandemin. De negativa följder för barn och ungas hälsa som annars riskeras är betydande.”

Mer information finns på Regeringskansliets hemsida.


19 januari

RF: Ett rop på hjälp från idrottsrörelsen

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson har i dagens DN en debattartikel gällande idrottsrörelsens tuffa villkor i samband med coronapandemin, och det stöd som kommer att krävas framöver. Bland annat nämner han kampsportsföreningar som har fått lägga ner.

Idag har också RF en artikel i samma ämne på sin hemsida. Bland annat skriver man:

“RF bedömer att den ekonomiska effekten av corona för idrottsrörelsen kommer ligga mellan 4 och 6 miljarder kronor 2021. Därför lämnas idag till regeringen krav på stöd för kompensation och omställning på minst 2 till 4 miljarder kronor.”

Läs mer:
» DN Debatt. ”Miljardstöd krävs för att idrotten ska överleva 2021”
» RF: Ett rop på hjälp från idrottsrörelsen


15 januari

Dags att söka kompensationsstöd för 4:e kvartalet 

Idag öppnar Riksidrottsförbundet upp möjligheten att söka pengar från regeringens stödpaket för perioden oktober−december 2020.

» Läs artikeln


14 januari

Samtal i TV4 om kampsportsklubbarnas tuffa tid  

Många av våra kampsportsklubbar har det riktigt kämpigt just nu. I morse gästade kampsportsprofilerna Thabo Motsieloa och Peter Lööf TV4:s Nyhetsmorgon för att prata om detta.

» Läs artikeln


11 januari

FHM förtydligar pandemilagen  

Sedan i söndags gäller pandemilagen i Sverige, vilket bland annat påverkar gym och idrottsanläggningar. Då en osäkerhet har funnits bland många idrottsföreningar hur lagen ska tolkas så har Folkhälsomyndigheten under eftermiddagen förtydligat en del av de nya reglerna.

» Läs artikeln


11 januari

Sista digitala föreningsträffarna om kompensationsstödet  

Nu ges möjlighet att delta i Zoom-möten inför ansökningar till Riksidrottsförbundet gällande årets sista kvartal. Ingen anmälan behövs − det är bara att ansluta sig!

» Läs artikeln


8 januari

Begränsningar gällande gym och idrottsanläggningar Förtydligande av riktlinjer för träning 

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat om föreskrifter som ansluter till den så kallade pandemilagen. Bland annat får gym och idrottsanläggningar nya förhållningsregler där varje besökare ska kunna förfoga över 10 kvadratmeter vardera. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning, meddelar myndigheten.

» Läs artikeln


22 december

Folkhälsomyndigheten rekommenderar träning på utomhusanläggningar

I fredags meddelade regeringen att man ville att kommuner och regioner omedelbart stängde ner all verksamhet som inte är nödvändig (se notis två inlägg nedanför).

Idag, tisdag, har Folkhälsomyndigheten kompletterat den rekommendationen:

Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan bedömer Folkhälsomyndigheten att träning utomhus kan hållas i gång.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.


21 december

Extra stöd till idrotten under början av 2021 

Regeringen föreslår att idrotten tillförs 335 miljoner extra i statligt stöd. Stödet avser perioden till och med februari 2021 och kommer att fördelas enligt samma principer som tidigare krisstöd.

Mer information finns på regeringens hemsida.


18 december

Regeringen skärper restriktionerna 

På en presskonferens under fredagen meddelade regeringen att man rekommenderar att kommuner och regioner omedelbart stänger all verksamhet “som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig”. Det kan till exempel handla om idrottsanläggningar och beslutet gäller fram till och med den 24 januari.

Mer information finns på regeringens hemsida.


16 december

Ordförande Gundmark: Nya restriktioner, samma utmaningar 

“Ett stående inslag för kansliet är att svara på frågor från våra föreningar. Det är något som i dagsläget tar upp en ansenlig tid för personalen. De försöker vara så tydliga de kan gentemot er och vi alla känner den frustration som restriktionerna medför. Många föreningar kämpar för sin överlevnad och många är oroliga för vad framtiden för med sig.”

» Läs artikeln


16 december

Förtydligande av riktlinjer för träning 

» Läs artikeln


14 december

De lokala allmänna råden ersatta

Från och med idag, den 14 december, gäller inte längre de lokala allmänna råden.

Istället gäller skärpta nationella föreskrifter.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.


14 december

Uppdaterade riktlinjer för träning från 14 december 

Folkhälsomyndigheten har meddelat följande föreskrifter och nationella allmänna råd som gäller i hela landet från den 14 december. Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen och innebär att personer födda 2004 eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta.

» Läs artikeln


11 december

Angående uppdaterade träningsrestriktioner  

Folkhälsomyndigheten uppdaterade i veckan sina nationella föreskrifter och allmänna råd. En dialog pågår nu med Riksidrottsförbundet för att kunna förtydliga hur idrotten påverkas av detta.

De nya restriktionerna kommer att gälla från och med måndag den 14 december.

Svenska Budo & Kampsportsförbundets styrelse bevakar noggrant denna fråga och har den under diskussion.

När samtalen mellan FHM och RF är avslutade kommer vi att kunna ge mer information kring hur våra föreningar och medlemmar påverkas av detta.


30 november

SB&K:s styrelse: Avstå från all vuxenträning 

Med anledning av den fortsatta smittspridningen i samhället och de ökade restriktionerna från myndigheter har styrelsen en vädjan.

I förbundets uppdaterade riktlinjer för träning finns nu följande skrivning:

Vi vädjar till våra föreningar att ta ett enormt stort ansvar och avstå från att bedriva träningar för ungdomar födda tidigare än 2005 samt seniorer.

Träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan genomföras men ni uppmanas tänka till på vilka övningar ni använder, undvik kroppskontakt så mycket det går.

Dessa riktlinjer gäller till och med den 13 december men kan förlängas. Yrkesmässig idrott omfattas inte av detta.

Styrelsen
Svenska Budo & Kampsportsförbundet


27 november

Beslut om skärpta allmänna råd i Blekinge län 

Från och med den 1 december gäller de skärpta råden. Bland annat uppmanas alla som vistas i länet att om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Man avråder också från vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, däribland kontaktsporter.

Befolkningen uppmanas även att avstå från att delta i exempelvis möten, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Beslutet gäller till och med den 13 december 2020, men kan förlängas. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Blekinge län är därmed det sista länet i Sverige att få skärpta allmänna råd. Redan den 10 november valde dock Region Blekinge att själva införa skärpta regionala råd.


26 november

RF: Träning för barn och ungdomar får fortsätta 

Träningar räknas generellt inte som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. De regleras istället av de nationella allmänna råden och de skärpta lokala allmänna råd som införts i landets regioner.

RF bekräftar nu efter kontakt med berörda myndigheter att idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare inte ska påverkas av det nu gällande förbudet.

– Det är oerhört viktigt och glädjande att både regeringen och Folkhälsomyndigheten ger stöd för det Riksidrottsförbundet framhållit och anser att träning för barn och ungdomar födda 2005 och senare ska fortsätta utifrån de allmänna och lokala råd som gäller för idrottsträning, säger RF:s ordförande Björn Eriksson på Riksidrottsförbundets hemsida.

Samtidigt pågår fortsatta diskussioner om att möjliggöra träning även för de som är födda tidigare än 2005.


24 november, 14:10

Förlängda lokala allmänna råd i 12 län

De tidigare beslutade skärpta allmänna råden förlängs till och med 13 december.

Det gäller följande län (i bokstavsordning): Dalarnas län, Gotlands län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Sörmlands län, Värmlands län, Västerbottens län, Västmanlands län och Örebro län.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.


20 november, 14:34

Kompensationsstöd på 483 000 kronor till SB&K:s föreningar

Till och med den 26 oktober kunde idrottsföreningar och specialidrottsförbund ansöka till Riksidrottsförbundet om kompensationsstödet gällande månaderna juli, augusti och september. RF ansvarar sen för att fördela krispengarna från regeringen, totalt 2 miljarder kronor under 2020.

Drygt 553 miljoner kronor kommer den här gången att fördelas inom idrottsrörelsen, till över 2 300 olika idrottsföreningar. Störst stöd får ishockeyn (195 miljoner), fotbollen (159,3 miljoner) och friidrotten (47,4 miljoner). När det gäller de stora lagbollidrotternas högsta serier har man även beviljat stöd redan nu för nästa kvartal.

SB&K:s föreningar får totalt 483 000 kronor, fördelat på 25 föreningar. 14 av förbundets föreningar blev ej beviljade stöd. (Notera att flersektionsföreningar som tillhör flera specialidrottsförbund ej räknas med.)

Några föreningars ansökningar är föremål för överprövning, och där kommer beslut att fattas längre fram. De föreningarna syns heller inte i de publicerade listorna.

Kompensationsstöd för årets 4:e kvartal (oktober–december) kommer föreningar att kunna ansöka om i januari 2021.

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida:
» Kompensationsstöd Hösten 2020 – ersättning per förbund
» Kompensationsstöd Hösten 2020 – ersättning per förening
» Kompensationsstöd Hösten 2020 – information inför nästa ansökan


19 november, 14:29

Beslut om skärpta allmänna råd i Jämtlands län

Från och med den 19 november gäller de skärpta råden. Bland annat uppmanas invånarna att om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Man avråder också från vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, däribland kontaktsporter. Något undantag gällande ungdomsträningar, som tidigare har funnits med i skärpta allmänna råd i andra län, har inte kommunicerats.

Beslutet gäller till och med den 13 december 2020, men kan förlängas. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

FHM har nu infört skärpta allmänna råd i 20 av Sveriges 21 län. Enda undantaget är Region Blekinge, som dock själva har infört skärpta regionala råd.


19 november, 14:19

Förlängda lokala allmänna råd i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län 

Mot bakgrund av spridningen av covid-19 i de tre länen bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av lokala allmänna råd.

Folkhälsomyndigheten har därför fattat beslut om att till och med den 13 december förlänga de skärpta allmänna råden som sedan tidigare gäller i länen.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.


19 november, 13:57

RF: “Låt inte barnen betala priset” 

Riksidrottsförbundet är remissinstans när det gäller regeringens föreslagna förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. RF:s samlade inställning är att de föreslagna inskränkningarna inte ska gälla längre än absolut nödvändigt.

– Vi har anpassat vår verksamhet utifrån lagar och allmänna råd. Bekämpning av pandemin går först. Men regeringen måste skapa möjlighet för barn och ungdomars träning. Den är avgörande för hundratusentals ungas fysiska och psykiska hälsa, säger ordförande Björn Eriksson på Riksidrottsförbundets hemsida.

Hela RF:s remissvar finns att läsa här.


17 november, 14:50

De skärpta allmänna råden för Skåne län och Uppsala län förlängs

Mot bakgrund av spridningen av covid-19 i Skåne län och Uppsala län bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av lokala allmänna råd.

De tidigare råden förlängs till 13 december och skärps dessutom i flera avseenden.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.


16 november, 15:57

Regeringen skärper restriktionerna

Då smittspridningen i landet inte avtar så vidtas nu nya åtgärder. Bland annat begränsas allmänna sammankomster ytterligare, meddelade man på en presskonferens idag.

Förutom statsminister Stefan Löfven så deltog även inrikesminister Mikael Damberg, finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund, socialminister Lena Hallengren samt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson på den digitala pressträffen.

Från och med den 24 november kommer allmänna sammankomster att begränsas till åtta personer. Nuvarande gräns är 50 personer.

Dessutom tar regeringen bort det så kallade “trubadurundantaget”, som möjliggjorde för exempelvis idrottsanläggningar att ta emot en publik på upp till 300 sittande besökare.

– Gör din plikt för att stoppa smittspridningen. Hitta inte på undanflykter som skulle göra just din aktivitet okej, underströk statsminister Stefan Löfven.

Bland annat avrådde han helt och hållet från att besöka gym.

– Vi kan inte lagstifta om allt. Alla måste fundera på om det man gör nu ökar risken för smitta. Om svaret är ja så bör man avstå.

De nya restriktionerna ska enligt regeringen ses som en tillfällig lösning och ska först och främst gälla i 4 veckor från dess införande.


16 november, 14:35

Skärpta allmänna råd i Gävleborgs och Västernorrlands län

Från och med den 16 november uppmanas alla som vistas i dessa två län att bland annat att avstå från att delta i exempelvis möten, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Beslutet gäller till och med den 13 december 2020, men kan förlängas.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

FHM har nu infört skärpta allmänna råd i 19 av Sveriges 21 län.

Region Blekinge har själva infört skärpta regionala råd. Enda landsting utan skärpta råd är för närvarande Region Jämtland Härjedalen.


12 november, 14:16

Svenska Budo och Kampsportsförbundet uppmanar till fortsatt ansvarstagande

Vi lever i en prövningarnas tid. Dagligen matas vi med nya restriktioner runt om i landet och nyheterna svämmar över av inslag om coronapandemin.

Det som befarades i våras, att smittspridningen skulle ta fart igen under hösten, har nu inträffat och det gör att vi alla behöver hjälpas åt. Jag vet att åsikter om hur pass skadlig coronaviruset är finns och i vilken mån samhället ska stänga ner eller inte debatteras.

Vi bör inte vara en del av den debatten men vi måste ta vårt ansvar och bidra till minskad smittspridning, detta samtidigt som vi där det är möjligt ska erbjuda bra och säker idrott för våra medlemmar.

Vi behöver vara solidariska med samhället och med de andra föreningarna som verkar runt omkring oss. Vi tillsammans kan utgöra en bra och viktig kraft i bekämpandet av coronasmittan men det ställer krav på oss att vi hjälps åt.

Följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer och ta till er de lokala allmänna råden som gäller i er region.

Det krävs att vi tar vårt ansvar och att vi gör vårt yttersta för att vidta de åtgärder som tillsammans med andra insatser i samhället kan hjälpa till att hålla våra medlemmar och övriga befolkningen friska.

Fredrik Gundmark
Ordförande, Svenska Budo och Kampsportsförbundet


12 november, 14:16

Skärpta allmänna råd i Dalarnas, Gotlands, Värmlands och Västmanlands län

Från och med den 12 november uppmanas alla som vistas i dessa fyra län att bland annat att avstå från att delta i exempelvis möten, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Beslutet gäller till och med den 10 december 2020, men kan förlängas.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Totalt har nu 18 av Sveriges 21 regioner infört skärpta råd.


10 november, 14:27

Skärpta råd i Kalmars, Norrbottens, Västerbottens och Blekinge län 

Från och med den 10 november uppmanas alla som vistas i Kalmars, Norrbottens och Västerbottens län att bland annat att avstå från att delta i exempelvis möten, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Beslutet gäller till och med den 8 december 2020, men kan förlängas. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Samtidigt så har också Region Blekinge beslutat att införa regionala skärpta råd, vars innehåll är mycket likt de lokala allmänna råden. Dessa gäller från och med den 11 november och inledningsvis till och med den 30 november. Mer information finns på Region Blekinges hemsida.

Totalt har nu 14 av Sveriges 21 regioner infört skärpta råd.


9 november, 15:40

”Minst ytterligare 2 miljarder i krisstöd behövs”

Riksidrottsförbundet skickade under måndagen in underlag till regeringen för att visa på idrottsrörelsens behov av ytterligare statligt krisstöd.

RF beräknar att idrottsrörelsen kommer att behöva ytterligare minst 500 miljoner kronor per kvartal under 2021, det vill säga minst 2 miljarder kronor totalt.

Mer information och kommentarer från RF:s ordförande Björn Eriksson finns på RF:s hemsida.


5 november, 19:13

RF: förtydligande kring yrkesmässig idrott

Riksidrottsförbundet har tillsammans med Folkhälsomyndigheten förtydligat vad som anses vara yrkesmässig idrott.

Lokala allmänna råd har införts i en rad olika regioner och län. Och ett av råden har tydligt med idrott att göra.

”var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, idrottsträningar, matcher och tävlingar.
Idrottsträningar kan dock genomföras för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.”

Men den här punkten omfattar inte ”yrkesmässig idrott”. RF och Folkhälsomyndigheten har fått fram denna definition av begreppet:

”Idrott för sådana utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen.”

Mer information finns här.


5 november, 15:19

Skärpta allmänna råd i i Kronobergs och Södermanlands län

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelser i Kronobergs och Södermanlands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd.

Från och med den 5 november uppmanas alla som vistas i Kronobergs och Södermanlands län bland annat att avstå från att delta i exempelvis möten, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Beslutet gäller till och med den 26 november 2020, men kan förlängas.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Totalt har nu 10 av Sveriges 21 regioner infört skärpta lokala allmänna råd.


4 november, 12:25

Beslut om kompensationsstöd kommer den 16 november

Totalt 2 386 idrottsföreningar har ansökt om kompensationsstöd för årets 3:e kvartal (juli-september), detta från regeringens krispaket för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen. Av dessa tillhör 43 stycken budo och kampsport.

Den 16 november räknar Riksidrottsstyrelsen med att ta beslut om fördelning och efter det kan idrottsföreningarna få besked.

I januari 2021 kommer föreningar att kunna ansöka om kompensationsstöd för kvartal 4 (oktober-december 2020).

Mer information finns på RF:s hemsida.


3 november, 15:50

Skärpta allmänna råd även i Jönköpings län, Örebro län och Hallands län

Idag, 3 november, har Folkhälsomyndigheten beslutat att skärpa de allmänna råden i Jönköpings län, Örebro län och Hallands län. Det innebär bland annat att all träning, tävling och matcher för vuxna bör undvikas till och med 24 november. För barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan träning fortfarande bedrivas.

Från och med 3 november uppmanas alla som vistas i Jönköpings, Hallands och Örebro län att bland annat:

– Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
(källa: folkhalsomyndigheten.se)

Här hittar du övriga allmänna råd för dessa regioner.

Beslutet om skärpta allmänna råd gäller till och med 24 november, men kan förlängas.


30 oktober, 13:26

Uppdaterad information kring regionala skärpningar

Riksidrottsförbundet, RF, kallade tidigt under fredagsmorgonen till ett extra möte gällande regionala skärpta allmänna råd och hur det påverkar idrotten. Under mötet framkom uppdaterad information och förtydligande kring de allmänna råden och vad som gäller med idrott i de regioner där råden har skärpts.

– Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Dock bör idrotter, där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten, överväga ett innehåll i träningen så att nära fysisk kontakt undviks i möjligaste mån under de veckor som restriktionerna gäller. Personer födda tidigare än 2005 bör inte genomföra träning, matcher och tävling. Yrkesmässig idrott omfattas inte av detta råd. (Uppdaterad information från RF efter mötet)

Folkhälsomyndigheten har lagt ut en vägledning till de allmänna råden vid lokala utbrott.

Och så här ser restriktionerna ut i de hittills berörda regionerna, enligt Folkhälsomyndigheten.


29 oktober, 16:25

Skärpta allmänna råd i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut, efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland, att skärpa de allmänna råden för även dessa regioner.

Från och med 29 oktober uppmanas alla som vistas i Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län att bland annat:

– Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

(Källa: folkhalsomyndigheten.se)

Här hittar du övriga allmänna råd för dessa regioner.

Beslutet om skärpta allmänna råd gäller till och med 19 november, men kan förlängas.


27 oktober, 20:37

Skärpta allmänna råd i Region Skåne

Idag, 27 oktober, har Folkhälsomyndigheten beslutat att skärpa de allmänna råden i region skåne. Det innebär bland annat att all träning, tävling och matcher för vuxna bör undvikas till och med 17 november. För barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan träning fortfarande bedrivas.

Här är de skärpta allmänna råden som har direkt med idrott i region skåne att göra.

– Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Smittskyddsläkaren i Skåne betonar att det viktigaste är att undvika idrottsträningar, matcher, cuper och tävlingar, särskilt sådana som drar deltagare från andra regioner.

Källa: folkhalsomyndigheten.se

För mer information om de skärpta allmänna råden, följ länken till Folkhälsomyndighetens hemsida.

RF har efterfrågat ett förtydligande av Folkhälsomyndigheten för idrotten. Mer information lär komma.
SB&K uppmanar att noga fortsätta att följa myndigheternas informationsflöden.


26 oktober, 13:19

Möjligt med upp till 300 åskådare – uppdaterade riktlinjer

I förra veckan meddelade regeringen på en pressträff att man kommer att tillåta fler åskådare på bland annat idrottstävlingar från och med 1:a november. Dessutom tas de särskilda rekommendationerna för personer över 70 år bort.
– Det är glädjande besked, samtidigt som jag uppmanar alla att fortsätta vara varsamma och följa de restriktioner och rekommendationer som finns, säger SB&K:s ordförande Fredrik Gundmark till budokampsport.se.

Regeringen meddelade på en pressträff i förra veckan att man kommer att tillåta fler åskådare på bland annat idrottstävlingar.

Enligt den nuvarande förordningen tillåts högst 50 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Från den 1 november kommer det att vara tillåtet med tillställningar för upp till 300 sittande deltagare.

Förutsättningarna för att få ta in mer publik är enligt regeringen följande:

– Var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare. Två personer i samma sällskap får dock placeras närmare varandra än en meter.

– Förutsättningar skapas för deltagarna att hålla det avståndet under arrangemanget.

Dessutom meddelades under förra veckan att de särskilda rekommendationerna för personer över 70 år tas bort, och samma rekommendationer för de gäller som för alla andra i samhället.

Uppdaterade riktlinjer
SB&K:s styrelse har därför uppdaterat förbundets riktlinjer för tävling och träning.
– Det är glädjande besked, samtidigt som jag uppmanar alla att fortsätta vara varsamma och följa de restriktioner och rekommendationer som finns, säger Fredrik Gundmark.

Här finns de uppdaterade riktlinjerna.


21 oktober, 11:24

Regeringen föreslår undantag från inreseförbudet för elitidrottare

På en presskonferens den 20 oktober meddelade inrikesminister Mikael Damberg att regeringen har skickat ut ett förslag på remiss som innebär att elitidrottare kan undantas från det tillfälliga inreseförbudet till Sverige.

– För att säkerställa att frågan kan lösas inom en rimlig tid har regeringen tagit fram förslag om att förtydliga detta i förordningen på nationell nivå, säger Damberg.

Det finns flera undantag från inreseförbudet till Sverige men riktlinjer för hur undantagen ska tolkas när det gäller elitidrottare har saknats.
– Möjligheten att anordna internationella elitidrottstävlingar i Sverige är viktigt såväl för idrottsrörelsen som för Sverige i stort, säger idrottsminister Amanda Lind.

Mer information om förslaget samt kommentarer från Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson finns på RF:s hemsida.


16 oktober, 15:15

Så ansöker ni om coronastödet

Den 15 oktober kunde föreningar börjar att söka kompensationsstöd för corona. Ansökningsomgången är öppen till 26 oktober 12.00.

Den 15 oktober kunde föreningar börjar att söka kompensationsstöd för corona. Ansökningsomgången är öppen till 26 oktober 12.00.

Idrottsföreningar kommer att kunna ansöka om stödet i två omgångar. Den första öppnade igår, den 15 oktober, och har öppet till 26 oktober 12.00.

Stödet gäller ekonomiska förluster på grund av corona under årets tredje kvartal: juli, augusti och september.

På rf.se hittar ni information om stödet.

Det finns också en instruktionsfilm om hur det går till att söka det.

Filmen hittar ni här.


29 september, 15:12

Kompensationsstöd till idrottsföreningar hösten 2020 går snart att söka

Regeringen beslutade för en tid sedan om ett stödpaket på en miljard kronor till idrottsrörelsen, till följd av coronapandemin. Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020, skriver rf.se.

Ansökningsomgång 1 är från 15 oktober till 26 oktober, för ekonomiska förluster för kvartal 3.

Ansökningsomgång 2 är från mitten av januari (datum är ej satt ännu) för ekonomiska förluster för kvartal 4.

Mer information om stödet finns här.


22 september, 16:05

Folkhälsomyndigheten uppmanar till fortsatt ansvar

Idag påminner Folkhälsomyndigheten idrottsrörelsen att fortsätta följa allmänna råd och rekommendationer för att undvika smittspridning, skriver Riksidrottsförbundet på sin hemsida.

Folkhälsomyndigheten pekar på att idrottslag på olika nivåer i olika idrotter har fått smitta i laget. Myndigheten påminner även om att den som arrangerar träningar och tävlingar ska göra en riskbedömning, se till att trängsel i samband med arrangemanget undviks och att det finns goda möjligheter till handhygien.

Då närkontakt på planen inom flera idrotter är oundviklig är det extra viktigt att utövare stannar hemma även vid milda symtom som hör ihop med covid-19. Att till exempel dela vattenflaska och annan utrustning är olämpligt.

Här är informationen från RF.

Här är SB&K:s riktlinjer

Här är riktlinjer för tävling.

Här är riktlinjer för träning.

Här är hälsodeklarationen.

Här är hälsoundersökningen.

Här är medicinska regler för tävlande i samband med COVID-19.


17 juni, 10:25

Uppdaterade riktlinjer för tävling

Vi har uppdaterat dokumentet ”Riktlinjer för tävling med restriktioner”.

Ny version hittar du här.


12 juni, 11:53

Uppdaterade riktlinjer för träning

Vi har fått en hel del frågor om de nya riktlinjerna som gäller för träning och tävling från och med den 14 juni.

Vi har därför uppdaterat riktlinjerna för träning med förtydligande.

Här är de uppdaterade riktlinjerna för träning.

De övriga riktlinjerna finns här.


11 juni, 12:06

Riktlinjer för tävling och träning med restriktioner

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har arbetat fram ett protokoll med riktlinjer för tävling och träning för att minska smittspridning, när nya rekommendationer kring tävling och träning träder i kraft den 14 juni.

De innehåller bland annat hälsodeklaration och hälsoundersökning som SB&K:s medicinska kommitté har arbetat fram. För att få tävla kommer det att krävas en hälsodeklaration och att en hälsoundersökning utförd av minst legitimerad sjuksköterska (tävlingar med fullkontakt har legitimerad läkare som krav).

Här är riktlinjer för tävling.

Här är riktlinjer för träning.

Här är hälsodeklarationen.

Här är hälsoundersökningen.

Här är medicinska regler för tävlande i samband med COVID-19.


10 juni, 14:25

SB&K:s krismiljon utdelad till föreningarna

Den 17 april meddelade styrelsen för Svenska Budo & Kampsportsförbundet om ett extra stöd under coronakrisen på en miljon kronor. Pengarna som kom från Svenska spels prispallen är nu utdelade och stödet går således inte längre att söka.

Här är artikeln.


5 juni, 15:01

Klartecken för tävling och träning inom kontaktsporter tills vidare

Under dagen var SB&K-representanter med på ett möte kring idrott och de nya riktlinjer som ska gälla från och med 14 juni. På mötet framkom att det ges klartecken att både tävla och träna inom idrotter med närkontakt, så länge som de råd och restriktioner som finns följs.

Vi rapporterade förra fredagen att det fortgick diskussioner kring ”kontaktsporter”, alltså idrotter med särskilt mycket närkontakt. Idag kom RF med besked kring just detta.

Från och med 14 juni är det okej att träna och tävla igen, så länge som de råd och restriktioner som finns följs. Så tolkar RF den information som kommit från Folkhälsomyndigheten hittills.

Det innebär tillsvidare ett grönt ljus att tävla och träna, så länge råd och restriktioner efterföljs.

De råd som hävs 14 juni är ”undvika närkontakt mellan idrottsutövare”, ”undvika onödiga resor” och ”skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper”.

Fortfarande anses det vara viktigt att verksamhet bedrivs, i möjlig mån, utomhus och att närkontakt som inte är nödvändig för idrotten undviks.

Specialidrottsförbunden har nu ett ansvar att utarbeta föreskrifter för hur man kommer starta upp respektive tävlingsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med myndigheternas förbud, föreskrifter och rekommendationer.

SB&K har en nära dialog med medicinska kommittén, och jobbar med att kunna presentera mer stöd och information senare.

Om smittspridning tar ny fart kan råden komma att ändras vid senare tillfälle.

Allmänna råd för idrotten från och med 14 juni beslutade av Folkhälsomyndigheten

– När det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus.

– Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.

Folkhälsomyndighetens generella råd

– Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

– Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minimera nära fysiska kontakter med andra människor.

– Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.

– Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

– Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera efter varje persons användning.

– God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen

– Undvik trängsel vid entréer, omklädningsrum etc.

– Information om förbud, föreskrifter och allmänna råd ska tydligt kommuniceras på hemsidor och övriga informationskanaler samt på väl synliga ställen i samband med idrottsaktiviteten.

Respektive arrangör bör även genomföra en riskbedömning i enlighet med Folkhälsomyndighetens verktyg https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/.

Här är artikeln.


2 juni, 15:28

SB&K korttidspermitterar personalen

Svenska Budo & Kampsportsförbundet inför korttidspermittering för sin personal som en effekt av coronapandemin.

Beslutet fattades 26 maj, med tanke på minskad arbetsbelastning och osäkerhet kring hur förbundets ekonomiska situation påverkas. Det träder i kraft 1 juni och gäller till och med 31 augusti och är MBL-förhandlat med facket.

Förbundet har kollektivavtal med arbetsgivaralliansen som har tagit fram ett nytt avtal som gör det möjligt för oss att införa korttidspermitteringar. Det innebär att personalen går ner i arbetstid för att dra ner på kostnaderna för förbundet.

Vi hoppas att ni har förståelse för att det kan bli lite längre svarstid under denna period.

Här är artikeln.


2 juni, 11:52

Inga besked än så länge kring ”kontaktsporter”

Vi får en del frågor om när besked kan tänkas komma kring ”kontaktsporter” och tävling för vuxna. Vi förstår att det är angeläget för våra föreningar att få besked. Än så länge har vi inte hört något nytt om detta, men vi återkommer med mer information så fort vi bara kan.

Här är artikeln.


29 maj, 14:12

Diskussioner kring tävling i kontaktsporter fortsätter

Tidigare idag kom besked om att Folkhälsomyndigheten häver tre av rådande allmänna råd från och med 14 juni. Därmed kunde det meddelas att tävlingsverksamhet för vuxna kunde startas upp den 14 juni, under förutsättning att de andra råden följs. Dock är det fortfarande lite oklart kring närkontaktsidrotter. Fredrik Gundmark är ordförande i SB&K och han har följt dagens besked.

Först och främst, Fredrik – vad är dina spontana tankar kring dagens besked?
– Beskedet i morse är i sig positivt för de som vill tävla, förstås. Samtidigt gäller det att vi fortsättningsvis också följer de råd och restriktioner som myndigheterna tar fram.

Fortfarande oklart kring närkontaktsidrotter
Du var med på ett digitalt möte idag med andra specialidrottsförbund. Där framkom det att det finns vissa otydligheter i de kommande nya råden, bland annat gällande närkontaktsidrotter och om tävlingar måste bedrivas utomhus.
– Ja, det gjorde det. Det uttrycktes att diskussioner kring idrotter med närkontakt som en viktig del, exempelvis brottning, ska fortsätta under kommande vecka. Och gällande tävlingar utomhus var det fråga om tolkning av kommunikationen. RF skulle helt enkelt ta med sig frågan hem om tävlingar måste bedrivas utomhus och återkomma med ny information.

Det är Riksidrottsförbundet som har kontakten med Folkhälsomyndigheten och har skött dialogen åt idrotten. Nu när närkontaktsidrotter blir lite mer utpekade, skulle man inte kunna tänka sig att exempelvis SB&K får delta i dialogen?
– Jag kan ju tycka det, eftersom vi faktiskt kan våra idrotter bäst. Jag hoppas att en mer direkt dialog med i så fall berörda idrotter kommer att föras, givetvis tillsammans med RF.

De tidigare råden gäller fram till och med 14 juni
Det har också med tydlighet framkommit att ändringarna i de allmänna råden träder i kraft den 14 juni, fram till dess ska de nuvarande råden följas.
– Ja, det var det ingen tvekan om. Och jag hoppas att alla verkligen gör det också. Idrotten har fått ett förtroende och det är fortsatt så att matchen mot viruset, och smittspridningen, långt ifrån är vunnen, även om dagens besked så klart i grunden är positivt för de som vill tävla.

Här är artikeln.


29 maj, 09:24

RF: Klartecken för matcher och tävlingar för seniorer

Folkhälsomyndigheten häver från och med 14 juni råden till idrotten om att undvika närkontakt, undvika onödiga resor och att skjuta upp eller ställa in matcher och tävlingar, skriver rf.se idag.

Vid en presskonferens idag berättade regeringen och Folkhälsomyndigheten att det nu införs lättnader av de allmänna råd som gäller för idrotten. Tre av de fem allmänna råd som gäller idrott idag lyfts bort från och med den 14 juni, vilket öppnar för tävling och matcher för seniorer oavsett nivå.

– Det är ett mycket glädjande besked för senioridrotten som nu kan börja se ljusare på framtiden. Vår samverkan med Folkhälsomyndigheten fungerar väl och fortsätter. Idrotten måste även framöver ha fokus på att anpassa verksamhet då matchen mot viruset inte är över, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Det här gäller från 14 juni

De sammantagna förbud, allmänna råd, rekommendationer från Sveriges regering och Folkhälsomyndigheten som idrottsrörelsen ska följa från den 14 juni är fortsatt:

Förbud efter beslut från regeringen att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som gäller hela det svenska samhället där det gäller att hålla avstånd från varandra.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten specifikt för idrottsrörelsen där två av tidigare fem allmänna råd gäller fortsatt efter den 14 juni:

– Om möjligt vara utomhus

– Begränsa antal åskådare och undvik trängsel

Riksidrottsförbundet är medvetna om att nuvarande reserestriktioner för idrottsföreningar ännu inte har ändrats, men förutsätter utifrån information från Folkhälsomyndigheten att en ändring sker före den 14 juni.

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten specifikt till idrottsrörelsen vid arrangemang av tävlingar och matcher:

– Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

–  Genomför en riskbedömning

– Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter

– Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

– Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.

– Information om allmänna hygienråd (exempelvis affischer)

Riksidrottsförbundet kommer fortsätta att stödja specialidrottsförbunden i bedömningen av hur tävlingsverksamhet kan bedrivas för att leva upp till nu kvarvarande förbud och allmänna råd, för att som tidigare bidra till minskad smittspridning.

– Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten kommer att fortsätta ha en nära dialog även framöver. Jag är övertygad om att idrottsrörelsen klarar av att hantera det förtroende som getts oss och jag ser fram emot att återigen kunna följa tävlingsidrotten – om än inte på plats, säger Björn Eriksson.

Information från rf.se, här är ursprungsartikeln.

Har ni frågor gällande idrott och corona generellt går det att mejla till corona@rfsisu.se.


25 maj, 12:26

RF: Besked om tävlingar för vuxna kommer under veckan

I onsdags hade Riksidrottsförbundet tillsammans med Folkhälsomyndigheten ett möte, där det diskuterades möjliga lösningar för att kunna komma igång med matcher, tävlingar och cuper på seniornivå. Under veckan kommer nytt möte hållas, skriver rf.se.

Riksidrottsförbundet sköter idrottens dialog med Folkhälsomyndigheten.

Och i onsdags träffades RF och Folkhälsomyndigheten där det diskuterades möjliga lösningar för att kunna komma i gång med matcher, tävlingar och cuper för vuxna.

RF meddelar också via hemsidan att dialogen fortsätter under den här veckan, en ny träff mellan parterna ska ske i början av densamma.

Här är hela artikeln på rf.se.


15 maj, 14:36

Fortsätt följ myndigheternas restriktioner

Coronakrisen påverkar idrotten stort. Också budo och kampsporten, så klart. Elin Bladh är vice ordförande i SB&K och ger sin syn på den rådande tillvaron just nu.
– Vi är en del av samhället och vi behöver alla ta vårt ansvar för att se till att minska smittspridningen, säger hon till budokampsport.se.

Det är ingen lätt tid. För någon just nu.

Svensk budo och kampsport drabbas förstås hårt av coronakrisens framfart och dess uthållighet. Det är fortfarande vitalt, förstås, att följa myndigheternas råd och restriktioner, för att minska smittspridningen. Det håller SB&K:s vice ordförande Elin Bladh helt och hållet med om.
– Det har varit en väldigt prövande tid för förbundet och för våra idrotter sedan coronaviruset bröt ut. Samhällets gemensamma ansvar att minska smittspridningen för att inte överbelasta sjukvården har krävt uppoffringar av alla – och kanske särskilt för många av våra idrotter där närkontakt är själva essensen i verksamheten. Men vi har sett mycket kreativitet bland föreningar som ställt om sin verksamhet för att kunna hålla idrottandet vid liv samtidigt som de efterföljer myndigheternas råd, vilket är inspirerande och glädjande.

“Inte läge att leta kryphål”
Det har dock också kommit till förbundets kännedom att vissa föreningar kanske tänjer på restriktionsgränserna. Något som bekymrar och upprör Bladh.
– Till stor del följer våra föreningar restriktionerna, men vi har också sett fall där föreningar försöker leta kryphål för att undvika att följa råden, det är inte läge för det just nu. Vi är en del av samhället och vi behöver alla ta vårt ansvar för att se till att minska smittspridningen.

Elin, som själv är aktiv idrottare inom förbundet, menar att den här tiden är oerhört tung och oviss.
– Jag är fullt införstådd med hur man kan uppleva den här situationen – jag är både idrottare och ordförande i en av våra föreningar som för tillfället håller stängt. Det innebär dels svårigheter rent ekonomiskt, dels finns det en oro för framtiden och hur vi kommer kunna få tillbaka våra medlemmar när vi sedan öppnar igen. Men det här är inte rätt tid att endast agera utifrån sina egna intressen. Vi behöver vara starka och kreativa för att ta oss igenom det här – det finns pengar att söka hos både RF och SB&K för uteblivna intäkter, och det finns flera exempel på föreningar som gått väldigt långt i sina ansträngningar för att säkerställa att man kan träna på ett säkert sätt som följer myndigheternas råd.

Fortsätt följ de allmänna råd och restriktioner som finns.
Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten:
– Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks
– Träna utomhus när så är möjligt
– Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
– Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
– Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Här är informationen från Folkhälsomyndigheten.

SB&K:s gällande riktlinjer i nuläget

– Var noga med att poängtera att personer som är sjuka ska stanna hemma
– Var noga med handhygien, och hygien överlag
– Kroppskontaktsövningar ska undvikas under en tid
– Var noga med följa myndigheters fortsatta information och direktiv
– Undvik fysiska möten, använd video- eller telefonkonferens
– Om det går, försök att bedriv träning utomhus


5 maj, 11:00

Sök stöd för corona

Coronakrisen drabbar idrotten och även budo och kampsporten. Det finns ändå ett par stöd att söka för att få lite kompensation.

Exempelvis kan föreningar söka stöd via RF. Det är det stödpaket på 500 miljoner som regeringen beslutade att skjuta till. Här finns mer information och även ansökningsförfarandet. (Stödet går att söka fram till och med 15 maj)

Dessutom beslutade SB&K:s styrelse att skjuta till en miljon till stöd för föreningar under krisen. Mer information om det stödet, samt hur man söker finns här.

Följ myndigheternas regler för att minska smittspridningen
Fortsätt att följ myndigheternas riktlinjer och regler. Vi påminner ånyo om Folkhälsomyndighetens riktlinjer till idrotten.

– Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks
– Träna utomhus när så är möjligt
– Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
– Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
– Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Här är artikeln.


27 april, 14:36

Info från RF: Ansökan om kompensation för corona öppnar 1 maj

Från och med den första maj kommer förbund och föreningar att kunna ansöka om kompensation för corona. Det meddelade Riksidrottsförbundet på sin hemsida rf.se idag.

Så här skriver rf.se.

“Specialidrottsförbund och idrottsföreningar kan under perioden 1–15 maj ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen.

Många specialidrottsförbund (SF) och idrottsföreningar (IF) har haft det tufft under coronakrisen med inställda evenemang, anpassad verksamhet och stora ekonomiska konsekvenser. Syftet med kompensationsstödet är att ge SF och IF förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrott. Barn- och ungdomsverksamheten är särskilt prioriterad.

Ansökningsperioden för kompensationsstödet är 1–15 maj. Stödet gäller för förlorade intäkter eller merkostnader på grund av coronakrisen under perioden 12 mars till 30 juni. För att föreningar ska kunna söka kompensation gäller att den totala förlusten/kostnaden är på minst 15 000 kronor.

Idrottsföreningar ansöker i IdrottOnline, under fliken Idrottsmedel.
Här finns allt du behöver veta om kompensationsstöd till IF

Specialidrottsförbund ansöker i de mallar som RF skickar ut senast den 30 april.
Här finns allt du behöver veta om kompensationsstöd till SF

RF kommer bereda ansökningarna under maj och början av juni. Riksidrottsstyrelsen beräknas kunna besluta om utbetalning i mitten av juni.

För frågor om kompensationsstödet, kontakta corona@rfsisu.se.

Bakgrund till stödet
Den 18 mars lämnade RF:s ordförande Björn Eriksson över den första beräkningen av coronapandemins ekonomiska konsekvenser för idrottsrörelsen till idrottsminister Amanda Lind. Idrottsföreningar uppskattas förlora minst 500 miljoner kronor på de evenemang som ställs in 12 mars till 30 april på grund av coronaviruset.

Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen för coronakrisen.

RF påbörjade därefter arbetet med hur stödpaketet ska fördelas. En referensgrupp med tio SF samlades för att diskutera principer för fördelningen och efter flera möten i gruppen kom RF fram till ett förslag som bland annat innebär att barn- och ungdomsverksamhet prioriteras. Den 16 april beslutade sedan Riksidrottsstyrelsen (RS) om övergripande principer för fördelningen.”

Här finns informationen i sin helhet.

Här är artikeln.


17 april, 09:55

SB&K skjuter till en miljon för att bibehålla verksamhet för barn och ungdomar

SB&K:s styrelse har beslutat om att lägga till en miljon kronor i Projektstöd IF. Föreningarna kan nu ansöka om ett nytt projektstöd under kategorin Bibehålla verksamhet för barn och ungdomar. Medlen kommer ifrån de pengar som förbundet får ifrån Svenska spels Prispallen.

Det finns nu möjlighet att söka stöd för att bibehålla verksamhet för barn- och ungdomar så länge coronarestriktionerna gäller. Syftet med stödet är att stimulera att daglig idrottsverksamhet kan fortsätta i så stor utsträckning som möjligt, så länge det kan ske enligt regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Medel kan beviljas föreningar för att öka möjligheterna till aktivitet under pågående restriktioner. Det kan handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning, genomföra annorlunda idrottsverksamhet (exempelvis i digital form) eller täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av att kommuner stängt ner anläggningar. 

Medel kan beviljas för verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet. Området är aktuellt till och med 31 december 2020. Vi hanterar ansökningarna löpande.

Ansökan sker via idrottsmedelapplikationen under Projektstöd IF 2020/2021 – Bibehållen verksamhet under coronarestriktionerna. 
Maxbelopp att söka är 25 000 kr.

Föreningen måste, senast den 30 januari 2021 (men gärna direkt efter avslutat projekt) inkomma med en återrapport av genomfört projekt.

Mer information finns här.

Har ni frågor kring det här stödet, kontakta gärna verksamhetsledaren Magnus Ledin på kansliet, ledin@budo.se eller 08-7051573.

Här är länk till artikeln.


16 april, 20:31

Uppdaterade råd tillåter tävling för barn och ungdomar

Idag, torsdag, kom Folkhälsomyndigheten med uppdaterade råd gällande tävling och träning för barn och ungdomar.

På Folkhälsomyndighetens sida står det:

Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att barn och ungdomar fortsätter att röra på sig. Risken för smittspridning inom barn- och ungdomsidrotten är liten under förutsättning att myndighetens råd följs i övrigt. Det är viktigt att:

– bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna
– det finns goda möjligheter att tvätta händerna
– trängsel mellan människor undviks.

Arrangören ska också beakta förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer. Detta innebär att det fortsatt inte är möjligt att anordna till exempel cuper där fler än 50 personer vistats, på en idrottsplats eller i en sporthall.

Barn och ungdomar möts redan i skolorna vilket gör att risken för att nya smittkedjor startas får anses vara liten. Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan därför genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Däremot kan smittspridningsrisken vara högre om lag från olika delar av landet möts, vilket innebär att matcher och tävlingar som innebär längre resande inte bör genomföras.

Info från Riksidrottsförbundet
Också Riksidrottsförbundet meddelade detta, och skriver så här på sin hemsida:

Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller. Men nytt för idag är undantag på en punkt: barn till och med 18 år får spela matcher, tävlingar och cuper – om riskbedömning görs som tar hänsyn till övriga råd och gällande förbud.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd som gäller idrotten är:

– Undvika närkontakt mellan idrottsutövare

– Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus

– Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper

– Begränsa antalet åskådare och undvik trängsel

– Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

I uppdateringen av allmänna råden är barn och ungdomar till och med 18 år undantagna punkt 3 – och kan alltså spela matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper. Fortfarande ska en riskbedömning göras, övriga fyra råd vägas in och även hänsyn tas till rådande förbud för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

Folkhälsomyndigheten meddelar också att de i enlighet med de allmänna råden fortsatt avråder från tävlings- och träningsmatcher för vuxna.“, skriver rf.se.

Matcher för vuxna är dock, i enlighet med de allmänna råden, fortsatt förbjudna.

Här finns informationen från Folkhälsomyndigheten.

Här är infon rån RF.


1 april, 14:20

Folkhälsomyndigheten: tävlingar och matcher ska skjutas upp

Idag, onsdag, kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer med anledning av coronakrisen. Det handlar om tävlingar, matcher, resor kopplade till idrott och närkontakt.

Här är rekommendationerna:

– Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks
– Träna utomhus när så är möjligt
– Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
– Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
– Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Mer information om rekommendationerna finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Här är artikeln


31 mars, 10:37

RF: Föreningar kan få stöd för anpassad verksamhet under coronakrisen

Föreningar ska kunna söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten under coronakrisen, beslutade riksidrottsstyrelsen under måndagen, skriver rf.se.

Det innebär att föreningar ska kunna söka projektstöd för barn- och ungdomsidrotten via ännu ett kriterium: bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner på grund av corona.

För mer information, läs här (rf.se).

Här är artikeln


27 mars, 15:08

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Under fredagen beslutade regeringen att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får ha max 50 deltagare. Förbudet träder i kraft på söndag.

Idag, fredag, beslutade regeringen att förbjuda offentliga tillställningar (där idrottstävlingar och idrottsuppvisningar ingår) och allmänna sammankomster med fler än 50 personer.

Orsaken är att begränsa smittspridningen av coronaviruset covid-19.

Här finns mer information (krisinformation.se), och även Folkhälsomyndigheten har adekvat information på sin hemsida.

Här är artikeln.


25 mars, 19:57

RF i samverkan för att stötta äldre i karantän

Riksidrottsförbundet är en av flera organisationer som kommer att samverka för att ge ökat stöd till kommuner med att hjälpa äldre som ombetts att stanna hemma, skriver rf.se.

För mer information, läs här.

Artikel finns här.


24 mars, 19:07

Folkhälsomyndigheten: Träna gärna, men gör det säkert

Idag kom, tisdag, kom Folkhälsomyndigheten med besked att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men försiktighetsåtgärder bör vidtas. Träning utomhus är att föredra.

Så här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida:

“Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.
Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger bland annat följande rekommendationer till den som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter:

– Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

– Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

– Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.

– Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

 – Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

– Undvik trängsel exempelvis vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.”

Här kan du läsa informationen i sin helhet.

Här är artikeln.


23 mars, 16:24

Mona Lundkvist med i referensgrupp för fördelning av stödpaket

Efter regeringens besked om ett akut stödpaket till idrotten på 500 miljoner kronor, har nu RF bildat en referensgrupp för fördelning av detta stödpaket tillsammans med tio olika specialidrottsförbund. SB&K:s generalsekreterare Mona Lundkvist ingår i gruppen.
– Arbetet kommer innebära att vi vänder och vrider på detta för ett så bra resultat som möjligt. Referensgruppen kommer vara ett viktigt stöd i vårt arbete, säger Björn Eriksson, ordförande i RF, till rf.se.

I gruppen ingår, förutom Mona, även dessa.
Fotboll – Karl-Erik Nilsson
Ishockey – Anders Larsson
Friidrott – Johan Storåkers
Skidor – Karin Mattsson
Innebandy – Märit Bergendahl
Svemo – Håkan Leeman
Cykel -Stefhan Klang
Orientering – Maria Krafft Helgesson
Parasport – Åsa Llinares Norlin

Mer information finns på Riksidrottsförbundets sida, här.

Här är artikeln.


20 mars, 13:25

Idrotten får 500 miljoner i akut stöd

Regeringen har beslutat om ett akut ekonomiskt stöd till idrotten på 500 miljoner kronor. Riksidrottsförbundet skriver på sin hemsida att man har fått förtroendet att fördela stödet till de inom idrotten som drabbats av kostnader på grund av arbetet för att minska smittspridningen av corona.

Här finns mer information.


19 mars, 17:18

Tänk över om resan verkligen är nödvändig

Idag, torsdag, kom information från Folkhälsomyndigheten att alla behöver tänka igenom om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra.

Myndigheten skriver vidare på sin hemsida att den som är sjuk inte ska resa alls. SB&K följer utvecklingen noga och stämmer förstås in i myndighetens rekommendationer.

Här finns informationen från Folkhälsomyndigheten.

Här är länk till artikeln.


18 mars, 16:33

Förbundskonferensen skjuts upp

Den årligt återkommande Förbundskonferensen, den förut kallade UF-konferensen, som skulle ha hållits på Bosön den skjuts upp på grund av smittrisken av coronaviruset covid-19.

SB&K ber att få återkomma med nytt datum för konferensen.

Länk till hela artikeln.


18 mars, 11:08

Kampsportspodden EXTRA

SB&K kommer att skjuta på kommande årsmöte och konferens och tittar just nu på digitala alternativ. Under lördagen skulle Kampsportsgalan arrangeras, istället för att pristagarna kommer få ta emot priset på plats arbetar förbundet nu på en alternativ lösning för presentationen.

Lyssna på podden här.


17 mars, 18:16

Så ser SB&K på föreningars verksamhet i nuläget

Svenska Budo & Kampsportsförbundet följer noga utvecklingen och Folkhälsomyndighetens uppmaningar. I går kom information om att det finns tecken på smittspridning, främst i Stockholmsområdet och Folkhälsomyndigheten uppmanade personer över 70 år att begränsa sitt sociala umgänge. SB&K har därför kikat på några riktlinjer.
– Eftersom våra idrotter ser rätt olika ut är frågan inte enkel. Vi anser att man bör undvika övningar som innehåller kroppskontakt, säger ordförande Fredrik Gundmark till budokampsport.se.

Ordförande Fredrik Gundmark manar till föreningars sunda förnuft, samtidigt som han menar att kroppskontaktsträning bör undvikas för en tid framöver.
– Vi har noga följt myndigheters direktiv och uppmaningar, och kommer så fortsättningsvis att göra också. Men eftersom våra idrotter ser rätt olika ut är frågan inte enkel. Vi anser att man bör undvika övningar som innehåller kroppskontakt.
– Samtidigt, det har uppmanats från myndigheter att träning för barn och ungdomar i små grupper bör fortsätta. Vi följer självfallet händelseutvecklingen.

Din förening bestämmer själv om träning ska hållas, men SB&K rekommenderar att föreningar:
– Är noga med att poängtera att personer som är sjuka ska stanna hemma
– Är noga med handhygien, och hygien överlag
– Bör undvika kroppskontaktsövningar under en tid
– Att noga följa myndigheters fortsatta information och direktiv
– Undvik fysiska möten, använd video- eller telefonkonferens
– Om det går, försök att bedriv träning utomhus

Det som är viktigast just nu är dock att personer som är sjuka ska stanna hemma.

Länk till artikeln finns här.


16 mars, 20:33

Folk över 70 år bör begränsa sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter så långt det går tills vidare.

Enligt myndighetens hemsida finns det tecken på spridning i samhället i framför allt Stockholmsområdet. Och det är därför man nu rekommenderar personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter så långt det går.

Fortfarande är det enskilt viktigaste att den som är sjuk alltid ska stanna hemma, och då undvika nära kontakter med andra människor.

Mer information finns här.

Länk till artikeln finns här.


14 mars, 12:06

Folkhälsomyndigheten informerar arrangörer

Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutade i tisdags att alla allmänna sammankomster med fler än 500 personer inte ska få hållas tills vidare. Myndigheten har kommit med information om vägledning för evenemang och sammankomster som inte omfattas av regeringens beslut. Dessutom har Folkhälsomyndigheten en utförlig riskbedömning.

Allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken:

– Genomför en riskbedömning.

– Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.

– God kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.

– Information om allmänna hygienråd (till exempel affischer).

Riskbedömningen bör omfatta ett antal punkter som beskrivs utförligt på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Här är länk till artikel.


13 mars, 13:21

SB&K rekommenderar Underförbunden att också ställa in årsmöten

Sent i går tog styrelsen för Svenska Budo & Kampsportsförbundet beslutet att ställa in årsmötet, och Kampsportsgalan, som ett led i att försöka begränsa smittspridningen av coronaviruset. SB&K rekommenderar starkt att Underförbunden inte heller genomför sina årsmöten fysiskt den 21 mars på World trade center.
– Vi rekommenderar våra UF att också skjuta på sina respektive årsmöten, säger ordförande Fredrik Gundmark till budokampsport.se.

Fredrik Gundmark är ordförande i SB&K och han menar att pandemin är i fokus och att försöka begränsa smittspridningen så mycket vi bara kan är av största vikt just nu.
– Vi rekommenderar våra UF att också skjuta på sina respektive årsmöten. UF är egna juridiska personer, så SB&K kan inte ta det beslutet åt dem. Men, som sagt, vi rekommenderar starkt att men inte genomför fysiska årsmöten den 21 mars, säger Fredrik Gundmark.

För ytterligare frågor gällande årsmöte, kontakta Sofia Arnbom på kansliet (sofia@budo.se, eller 08-7140870).

Här är länk till artikeln.


12 mars, 22:10

Årsmötet och Kampsportsgalan ställs in

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har beslutat, på grund av den rådande smittrisken med coronaviruset, att ställa in årsmötet och Kampsportsgalan. De skulle ha hållits nästa helg, den 21 mars.
– Vi vill inte under några omständigheter utsätta våra medlemmar för någon risk i det här läget. Även om valet känns oerhört trist var det enkelt i det större perspektivet att fatta, säger ordförande Fredrik Gundmark till budokampsport.se.

Nu väljer Svenska Budo & Kampsportsförbundet att ställa in det stundande årsmötet samt Kampsportsgalan. Evenemangen skulle ha hållits lördag den 21 mars.
– Vi vill inte under några omständigheter utsätta våra medlemmar för någon risk i det här läget. Även om valet känns oerhört trist var det enkelt i det större perspektivet att fatta.

De som har köpt biljett till Kampsportsgalan kommer självfallet att få sina pengar tillbaka.

SB&K ber att få återkomma med information angående årsmötet, där vi just nu undersöker olika alternativ.

Här är länk till artikeln


12 mars, 17:41

Nu samlar vi informationen om coronaviruset

I tisdags höjde Folkhälsomyndigheten smittrisken av coronaviruset i Sverige till ”mycket hög risk”.

Under onsdagen skickade myndigheten en hemställan till regeringen, där man föreslog att inga allmänna sammankomster på folkmassor över 500 personer bör få förekomma. En hemställan som regeringen följde.

Under torsdagen medverkade SB&K i ett möte, på initiativ av RF och för andra SF (specialidrottsförbund) där man diskuterade hur den här risknivån ska hanteras av idrotten.

Generalsekreterare Mona Lundkvist var med på mötet och hon har detta att säga om nuläget.
– Det är vi tillsammans som bäst kan våra idrotter, därför vädjar vi nu till er medlemmar att vara varsamma och använda sunt förnuft. Informera tydligt på klubbarna om vikten av att inte komma och träna om man har varit i riskområden eller om man känner sig sjuk. Vi har pandemin i fullt fokus nu och vi kommer att göra vad vi kan för att begränsa spridningen ytterligare, men vi behöver er hjälp för detta.

Så kan du minska smittspridningen

 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Använd handsprit

Till Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Mer information om coronaviruset covid-19

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även öppnat en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Ring 113 13 om du har frågor.

Till Folkhälsomyndighetens sidor om coronaviruset

Regeringens samlade information om coronaviruset

Krisinformation från svenska myndigheter

Om du känner dig sjuk

Vad gäller symtom och misstänkt smitta så ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om sina symtom och var man vistats den senaste tiden. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Till 1177 Vårdguidens information och rådgivning

23
21
32