SB&K och coronavirus covid-19, nuläge och samlad information

Här kommer vi att samla den information SB&K har angående coronaviruset covid-19. Svenska Budo & Kampsportsförbundet förhåller sig till den information som berörda myndigheter och Riksidrottsförbundet utkommer med. Informationen i sidan uppdateras efter behov.

12 mars 2020  |  Jonathan Broberg

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:

– hållas utomhus i första hand

– följa bestämmelserna i ordningslagen om max 50 deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster (Polisens webbplats)

– ha ett begränsat antal åskådare eller på annat sätt undvika trängsel

– endast tillåta närkontakt som är nödvändig för idrotten.

Dessutom ska både utövare och övriga närvarande vara symtomfria.

För övriga idrotts- och träningsaktiviteter gäller samma rekommendationer som tidigare, dvs. dessa aktiviteter kan fortsätta som vanligt, men den som ansvarar för träningen måste se till att minska risken för att covid-19 sprids.
(källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/)

Här är informationen från Folkhälsomyndigheten.

(Dessa rekommendationer gäller från och med 14 juni)

SB&K:s gällande riktlinjer i nuläget

Här är riktlinjer för tävling.

Här är riktlinjer för träning.

Här är hälsodeklarationen.

Här är hälsoundersökningen.

Här är medicinska regler för tävlande i samband med COVID-19.


21 oktober, 11:24

Regeringen föreslår undantag från inreseförbudet för elitidrottare

På en presskonferens den 20 oktober meddelade inrikesminister Mikael Damberg att regeringen har skickat ut ett förslag på remiss som innebär att elitidrottare kan undantas från det tillfälliga inreseförbudet till Sverige.

– För att säkerställa att frågan kan lösas inom en rimlig tid har regeringen tagit fram förslag om att förtydliga detta i förordningen på nationell nivå, säger Damberg.

Det finns flera undantag från inreseförbudet till Sverige men riktlinjer för hur undantagen ska tolkas när det gäller elitidrottare har saknats.
– Möjligheten att anordna internationella elitidrottstävlingar i Sverige är viktigt såväl för idrottsrörelsen som för Sverige i stort, säger idrottsminister Amanda Lind.

Mer information om förslaget samt kommentarer från Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson finns på RF:s hemsida: https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/rfvalkomnarlosningpainreseforbudetforelitidrottare

Text: Mats Lilja

16 oktober, 15:15

Så ansöker ni om coronastödet

RF | Den 15 oktober kunde föreningar börjar att söka kompensationsstöd för corona. Ansökningsomgången är öppen till 26 oktober 12.00.

Den 15 oktober kunde föreningar börjar att söka kompensationsstöd för corona. Ansökningsomgången är öppen till 26 oktober 12.00.

Idrottsföreningar kommer att kunna ansöka om stödet i två omgångar. Den första öppnade igår, den 15 oktober, och har öppet till 26 oktober 12.00.

Stödet gäller ekonomiska förluster på grund av corona under årets tredje kvartal: juli, augusti och september.

På rf.se hittar ni information om stödet.

Det finns också en instruktionsfilm om hur det går till att söka det.

Filmen hittar ni här.

29 september, 15:12

Kompensationsstöd till idrottsföreningar hösten 2020 går snart att söka

Regeringen beslutade för en tid sedan om ett stödpaket på en miljard kronor till idrottsrörelsen, till följd av coronapandemin. Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020, skriver rf.se.

Ansökningsomgång 1 är från 15 oktober till 26 oktober, för ekonomiska förluster för kvartal 3.

Ansökningsomgång 2 är från mitten av januari (datum är ej satt ännu) för ekonomiska förluster för kvartal 4.

Mer information om stödet finns här.

22 september, 16:05

Folkhälsomyndigheten uppmanar till fortsatt ansvar

Idag påminner Folkhälsomyndigheten idrottsrörelsen att fortsätta följa allmänna råd och rekommendationer för att undvika smittspridning, skriver Riksidrottsförbundet på sin hemsida.

Folkhälsomyndigheten pekar på att idrottslag på olika nivåer i olika idrotter har fått smitta i laget. Myndigheten påminner även om att den som arrangerar träningar och tävlingar ska göra en riskbedömning, se till att trängsel i samband med arrangemanget undviks och att det finns goda möjligheter till handhygien.

Då närkontakt på planen inom flera idrotter är oundviklig är det extra viktigt att utövare stannar hemma även vid milda symtom som hör ihop med covid-19. Att till exempel dela vattenflaska och annan utrustning är olämpligt.

Här är informationen från RF.

Här är SB&K:s riktlinjer

Här är riktlinjer för tävling.

Här är riktlinjer för träning.

Här är hälsodeklarationen.

Här är hälsoundersökningen.

Här är medicinska regler för tävlande i samband med COVID-19.

17 juni, 10:25

Uppdaterade riktlinjer för tävling

Vi har uppdaterat dokumentet ”Riktlinjer för tävling med restriktioner”.

Ny version hittar du här.

 

12 juni, 11:53

Uppdaterade riktlinjer för träning

Vi har fått en hel del frågor om de nya riktlinjerna som gäller för träning och tävling från och med den 14 juni.

Vi har därför uppdaterat riktlinjerna för träning med förtydligande.

Här är de uppdaterade riktlinjerna för träning.

De övriga riktlinjerna finns här.

 

11 juni, 12:06

Riktlinjer för tävling och träning med restriktioner

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har arbetat fram ett protokoll med riktlinjer för tävling och träning för att minska smittspridning, när nya rekommendationer kring tävling och träning träder i kraft den 14 juni.

De innehåller bland annat hälsodeklaration och hälsoundersökning som SB&K:s medicinska kommitté har arbetat fram. För att få tävla kommer det att krävas en hälsodeklaration och att en hälsoundersökning utförd av minst legitimerad sjuksköterska (tävlingar med fullkontakt har legitimerad läkare som krav).

Här är riktlinjer för tävling.

Här är riktlinjer för träning.

Här är hälsodeklarationen.

Här är hälsoundersökningen.

Här är medicinska regler för tävlande i samband med COVID-19.

10 juni, 14:25

SB&K:s krismiljon utdelad till föreningarna

Den 17 april meddelade styrelsen för Svenska Budo & Kampsportsförbundet om ett extra stöd under coronakrisen på en miljon kronor. Pengarna som kom från Svenska spels prispallen är nu utdelade och stödet går således inte längre att söka.

Här är artikeln.

5 juni, 15:01

Klartecken för tävling och träning inom kontaktsporter tills vidare

Under dagen var SB&K-representanter med på ett möte kring idrott och de nya riktlinjer som ska gälla från och med 14 juni. På mötet framkom att det ges klartecken att både tävla och träna inom idrotter med närkontakt, så länge som de råd och restriktioner som finns följs.

Vi rapporterade förra fredagen att det fortgick diskussioner kring ”kontaktsporter”, alltså idrotter med särskilt mycket närkontakt. Idag kom RF med besked kring just detta.

Från och med 14 juni är det okej att träna och tävla igen, så länge som de råd och restriktioner som finns följs. Så tolkar RF den information som kommit från Folkhälsomyndigheten hittills.

Det innebär tillsvidare ett grönt ljus att tävla och träna, så länge råd och restriktioner efterföljs.

De råd som hävs 14 juni är ”undvika närkontakt mellan idrottsutövare”, ”undvika onödiga resor” och ”skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper”.

Fortfarande anses det vara viktigt att verksamhet bedrivs, i möjlig mån, utomhus och att närkontakt som inte är nödvändig för idrotten undviks.

Specialidrottsförbunden har nu ett ansvar att utarbeta föreskrifter för hur man kommer starta upp respektive tävlingsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med myndigheternas förbud, föreskrifter och rekommendationer.

SB&K har en nära dialog med medicinska kommittén, och jobbar med att kunna presentera mer stöd och information senare.

Om smittspridning tar ny fart kan råden komma att ändras vid senare tillfälle.

Allmänna råd för idrotten från och med 14 juni beslutade av Folkhälsomyndigheten

– När det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus.

– Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.

Folkhälsomyndighetens generella råd

– Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

– Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minimera nära fysiska kontakter med andra människor.

– Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.

– Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

– Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera efter varje persons användning.

– God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen

– Undvik trängsel vid entréer, omklädningsrum etc.

– Information om förbud, föreskrifter och allmänna råd ska tydligt kommuniceras på hemsidor och övriga informationskanaler samt på väl synliga ställen i samband med idrottsaktiviteten.

Respektive arrangör bör även genomföra en riskbedömning i enlighet med Folkhälsomyndighetens verktyg https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/.

Här är artikeln.

2 juni, 15:28

SB&K korttidspermitterar personalen

Svenska Budo & Kampsportsförbundet inför korttidspermittering för sin personal som en effekt av coronapandemin.

Beslutet fattades 26 maj, med tanke på minskad arbetsbelastning och osäkerhet kring hur förbundets ekonomiska situation påverkas. Det träder i kraft 1 juni och gäller till och med 31 augusti och är MBL-förhandlat med facket.

Förbundet har kollektivavtal med arbetsgivaralliansen som har tagit fram ett nytt avtal som gör det möjligt för oss att införa korttidspermitteringar. Det innebär att personalen går ner i arbetstid för att dra ner på kostnaderna för förbundet.

Vi hoppas att ni har förståelse för att det kan bli lite längre svarstid under denna period.

Här är artikeln.

2 juni, 11:52

Inga besked än så länge kring ”kontaktsporter”

Vi får en del frågor om när besked kan tänkas komma kring ”kontaktsporter” och tävling för vuxna. Vi förstår att det är angeläget för våra föreningar att få besked. Än så länge har vi inte hört något nytt om detta, men vi återkommer med mer information så fort vi bara kan.

Här är artikeln.

29 maj, 14:12

Diskussioner kring tävling i kontaktsporter fortsätter

Tidigare idag kom besked om att Folkhälsomyndigheten häver tre av rådande allmänna råd från och med 14 juni. Därmed kunde det meddelas att tävlingsverksamhet för vuxna kunde startas upp den 14 juni, under förutsättning att de andra råden följs. Dock är det fortfarande lite oklart kring närkontaktsidrotter. Fredrik Gundmark är ordförande i SB&K och han har följt dagens besked.

Först och främst, Fredrik – vad är dina spontana tankar kring dagens besked?
– Beskedet i morse är i sig positivt för de som vill tävla, förstås. Samtidigt gäller det att vi fortsättningsvis också följer de råd och restriktioner som myndigheterna tar fram.

Fortfarande oklart kring närkontaktsidrotter
Du var med på ett digitalt möte idag med andra specialidrottsförbund. Där framkom det att det finns vissa otydligheter i de kommande nya råden, bland annat gällande närkontaktsidrotter och om tävlingar måste bedrivas utomhus.
– Ja, det gjorde det. Det uttrycktes att diskussioner kring idrotter med närkontakt som en viktig del, exempelvis brottning, ska fortsätta under kommande vecka. Och gällande tävlingar utomhus var det fråga om tolkning av kommunikationen. RF skulle helt enkelt ta med sig frågan hem om tävlingar måste bedrivas utomhus och återkomma med ny information.

Det är Riksidrottsförbundet som har kontakten med Folkhälsomyndigheten och har skött dialogen åt idrotten. Nu när närkontaktsidrotter blir lite mer utpekade, skulle man inte kunna tänka sig att exempelvis SB&K får delta i dialogen?
– Jag kan ju tycka det, eftersom vi faktiskt kan våra idrotter bäst. Jag hoppas att en mer direkt dialog med i så fall berörda idrotter kommer att föras, givetvis tillsammans med RF.

De tidigare råden gäller fram till och med 14 juni
Det har också med tydlighet framkommit att ändringarna i de allmänna råden träder i kraft den 14 juni, fram till dess ska de nuvarande råden följas.
– Ja, det var det ingen tvekan om. Och jag hoppas att alla verkligen gör det också. Idrotten har fått ett förtroende och det är fortsatt så att matchen mot viruset, och smittspridningen, långt ifrån är vunnen, även om dagens besked så klart i grunden är positivt för de som vill tävla.

Här är artikeln.

29 maj, 09:24

RF: Klartecken för matcher och tävlingar för seniorer

Folkhälsomyndigheten häver från och med 14 juni råden till idrotten om att undvika närkontakt, undvika onödiga resor och att skjuta upp eller ställa in matcher och tävlingar, skriver rf.se idag.

Vid en presskonferens idag berättade regeringen och Folkhälsomyndigheten att det nu införs lättnader av de allmänna råd som gäller för idrotten. Tre av de fem allmänna råd som gäller idrott idag lyfts bort från och med den 14 juni, vilket öppnar för tävling och matcher för seniorer oavsett nivå.

– Det är ett mycket glädjande besked för senioridrotten som nu kan börja se ljusare på framtiden. Vår samverkan med Folkhälsomyndigheten fungerar väl och fortsätter. Idrotten måste även framöver ha fokus på att anpassa verksamhet då matchen mot viruset inte är över, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Det här gäller från 14 juni

De sammantagna förbud, allmänna råd, rekommendationer från Sveriges regering och Folkhälsomyndigheten som idrottsrörelsen ska följa från den 14 juni är fortsatt:

Förbud efter beslut från regeringen att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som gäller hela det svenska samhället där det gäller att hålla avstånd från varandra.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten specifikt för idrottsrörelsen där två av tidigare fem allmänna råd gäller fortsatt efter den 14 juni:

– Om möjligt vara utomhus

– Begränsa antal åskådare och undvik trängsel

Riksidrottsförbundet är medvetna om att nuvarande reserestriktioner för idrottsföreningar ännu inte har ändrats, men förutsätter utifrån information från Folkhälsomyndigheten att en ändring sker före den 14 juni.

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten specifikt till idrottsrörelsen vid arrangemang av tävlingar och matcher:

– Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

–  Genomför en riskbedömning

– Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter

– Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

– Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.

– Information om allmänna hygienråd (exempelvis affischer)

Riksidrottsförbundet kommer fortsätta att stödja specialidrottsförbunden i bedömningen av hur tävlingsverksamhet kan bedrivas för att leva upp till nu kvarvarande förbud och allmänna råd, för att som tidigare bidra till minskad smittspridning.

– Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten kommer att fortsätta ha en nära dialog även framöver. Jag är övertygad om att idrottsrörelsen klarar av att hantera det förtroende som getts oss och jag ser fram emot att återigen kunna följa tävlingsidrotten – om än inte på plats, säger Björn Eriksson.

Information från rf.se, här är ursprungsartikeln.

Har ni frågor gällande idrott och corona generellt går det att mejla till corona@rfsisu.se.

25 maj, 12:26

RF: Besked om tävlingar för vuxna kommer under veckan

I onsdags hade Riksidrottsförbundet tillsammans med Folkhälsomyndigheten ett möte, där det diskuterades möjliga lösningar för att kunna komma igång med matcher, tävlingar och cuper på seniornivå. Under veckan kommer nytt möte hållas, skriver rf.se.

Riksidrottsförbundet sköter idrottens dialog med Folkhälsomyndigheten.

Och i onsdags träffades RF och Folkhälsomyndigheten där det diskuterades möjliga lösningar för att kunna komma i gång med matcher, tävlingar och cuper för vuxna.

RF meddelar också via hemsidan att dialogen fortsätter under den här veckan, en ny träff mellan parterna ska ske i början av densamma.

Här är hela artikeln på rf.se.

15 maj, 14:36

Fortsätt följ myndigheternas restriktioner

Coronakrisen påverkar idrotten stort. Också budo och kampsporten, så klart. Elin Bladh är vice ordförande i SB&K och ger sin syn på den rådande tillvaron just nu.
– Vi är en del av samhället och vi behöver alla ta vårt ansvar för att se till att minska smittspridningen, säger hon till budokampsport.se.

Det är ingen lätt tid. För någon just nu.

Svensk budo och kampsport drabbas förstås hårt av coronakrisens framfart och dess uthållighet. Det är fortfarande vitalt, förstås, att följa myndigheternas råd och restriktioner, för att minska smittspridningen. Det håller SB&K:s vice ordförande Elin Bladh helt och hållet med om.
– Det har varit en väldigt prövande tid för förbundet och för våra idrotter sedan coronaviruset bröt ut. Samhällets gemensamma ansvar att minska smittspridningen för att inte överbelasta sjukvården har krävt uppoffringar av alla – och kanske särskilt för många av våra idrotter där närkontakt är själva essensen i verksamheten. Men vi har sett mycket kreativitet bland föreningar som ställt om sin verksamhet för att kunna hålla idrottandet vid liv samtidigt som de efterföljer myndigheternas råd, vilket är inspirerande och glädjande.

“Inte läge att leta kryphål”
Det har dock också kommit till förbundets kännedom att vissa föreningar kanske tänjer på restriktionsgränserna. Något som bekymrar och upprör Bladh.
– Till stor del följer våra föreningar restriktionerna, men vi har också sett fall där föreningar försöker leta kryphål för att undvika att följa råden, det är inte läge för det just nu. Vi är en del av samhället och vi behöver alla ta vårt ansvar för att se till att minska smittspridningen.

Elin, som själv är aktiv idrottare inom förbundet, menar att den här tiden är oerhört tung och oviss.
– Jag är fullt införstådd med hur man kan uppleva den här situationen – jag är både idrottare och ordförande i en av våra föreningar som för tillfället håller stängt. Det innebär dels svårigheter rent ekonomiskt, dels finns det en oro för framtiden och hur vi kommer kunna få tillbaka våra medlemmar när vi sedan öppnar igen. Men det här är inte rätt tid att endast agera utifrån sina egna intressen. Vi behöver vara starka och kreativa för att ta oss igenom det här – det finns pengar att söka hos både RF och SB&K för uteblivna intäkter, och det finns flera exempel på föreningar som gått väldigt långt i sina ansträngningar för att säkerställa att man kan träna på ett säkert sätt som följer myndigheternas råd.

Fortsätt följ de allmänna råd och restriktioner som finns.
Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten:
– Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks
– Träna utomhus när så är möjligt
– Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
– Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
– Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Här är informationen från Folkhälsomyndigheten.

SB&K:s gällande riktlinjer i nuläget

– Var noga med att poängtera att personer som är sjuka ska stanna hemma
– Var noga med handhygien, och hygien överlag
– Kroppskontaktsövningar ska undvikas under en tid
– Var noga med följa myndigheters fortsatta information och direktiv
– Undvik fysiska möten, använd video- eller telefonkonferens
– Om det går, försök att bedriv träning utomhus

5 maj, 11:00

Sök stöd för corona

Coronakrisen drabbar idrotten och även budo och kampsporten. Det finns ändå ett par stöd att söka för att få lite kompensation.

Exempelvis kan föreningar söka stöd via RF. Det är det stödpaket på 500 miljoner som regeringen beslutade att skjuta till. Här finns mer information och även ansökningsförfarandet. (Stödet går att söka fram till och med 15 maj)

Dessutom beslutade SB&K:s styrelse att skjuta till en miljon till stöd för föreningar under krisen. Mer information om det stödet, samt hur man söker finns här.

Följ myndigheternas regler för att minska smittspridningen
Fortsätt att följ myndigheternas riktlinjer och regler. Vi påminner ånyo om Folkhälsomyndighetens riktlinjer till idrotten.

– Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks
– Träna utomhus när så är möjligt
– Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
– Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
– Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Här är artikeln.

———————————————————————-

27 april, 14:36

Info från RF: Ansökan om kompensation för corona öppnar 1 maj

Från och med den första maj kommer förbund och föreningar att kunna ansöka om kompensation för corona. Det meddelade Riksidrottsförbundet på sin hemsida rf.se idag.

Så här skriver rf.se.

“Specialidrottsförbund och idrottsföreningar kan under perioden 1–15 maj ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen.

Många specialidrottsförbund (SF) och idrottsföreningar (IF) har haft det tufft under coronakrisen med inställda evenemang, anpassad verksamhet och stora ekonomiska konsekvenser. Syftet med kompensationsstödet är att ge SF och IF förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrott. Barn- och ungdomsverksamheten är särskilt prioriterad.

Ansökningsperioden för kompensationsstödet är 1–15 maj. Stödet gäller för förlorade intäkter eller merkostnader på grund av coronakrisen under perioden 12 mars till 30 juni. För att föreningar ska kunna söka kompensation gäller att den totala förlusten/kostnaden är på minst 15 000 kronor.

Idrottsföreningar ansöker i IdrottOnline, under fliken Idrottsmedel.
Här finns allt du behöver veta om kompensationsstöd till IF

Specialidrottsförbund ansöker i de mallar som RF skickar ut senast den 30 april.
Här finns allt du behöver veta om kompensationsstöd till SF

RF kommer bereda ansökningarna under maj och början av juni. Riksidrottsstyrelsen beräknas kunna besluta om utbetalning i mitten av juni.

För frågor om kompensationsstödet, kontakta corona@rfsisu.se.

Bakgrund till stödet
Den 18 mars lämnade RF:s ordförande Björn Eriksson över den första beräkningen av coronapandemins ekonomiska konsekvenser för idrottsrörelsen till idrottsminister Amanda Lind. Idrottsföreningar uppskattas förlora minst 500 miljoner kronor på de evenemang som ställs in 12 mars till 30 april på grund av coronaviruset.

Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen för coronakrisen.

RF påbörjade därefter arbetet med hur stödpaketet ska fördelas. En referensgrupp med tio SF samlades för att diskutera principer för fördelningen och efter flera möten i gruppen kom RF fram till ett förslag som bland annat innebär att barn- och ungdomsverksamhet prioriteras. Den 16 april beslutade sedan Riksidrottsstyrelsen (RS) om övergripande principer för fördelningen.”

Här finns informationen i sin helhet.

Här är artikeln.

———————————————————————-

17 april, 09:55

SB&K skjuter till en miljon för att bibehålla verksamhet för barn och ungdomar

SB&K:s styrelse har beslutat om att lägga till en miljon kronor i Projektstöd IF. Föreningarna kan nu ansöka om ett nytt projektstöd under kategorin Bibehålla verksamhet för barn och ungdomar. Medlen kommer ifrån de pengar som förbundet får ifrån Svenska spels Prispallen.

Det finns nu möjlighet att söka stöd för att bibehålla verksamhet för barn- och ungdomar så länge coronarestriktionerna gäller. Syftet med stödet är att stimulera att daglig idrottsverksamhet kan fortsätta i så stor utsträckning som möjligt, så länge det kan ske enligt regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Medel kan beviljas föreningar för att öka möjligheterna till aktivitet under pågående restriktioner. Det kan handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning, genomföra annorlunda idrottsverksamhet (exempelvis i digital form) eller täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av att kommuner stängt ner anläggningar. 

Medel kan beviljas för verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet. Området är aktuellt till och med 31 december 2020. Vi hanterar ansökningarna löpande.

Ansökan sker via idrottsmedelapplikationen under Projektstöd IF 2020/2021 – Bibehållen verksamhet under coronarestriktionerna. 
Maxbelopp att söka är 25 000 kr.

Föreningen måste, senast den 30 januari 2021 (men gärna direkt efter avslutat projekt) inkomma med en återrapport av genomfört projekt.

Mer information finns här.

Har ni frågor kring det här stödet, kontakta gärna verksamhetsledaren Magnus Ledin på kansliet, ledin@budo.se eller 08-7051573.

Här är länk till artikeln.

———————————————————————-

16 april, 20:31

Uppdaterade råd tillåter tävling för barn och ungdomar

Idag, torsdag, kom Folkhälsomyndigheten med uppdaterade råd gällande tävling och träning för barn och ungdomar.

På Folkhälsomyndighetens sida står det:

Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att barn och ungdomar fortsätter att röra på sig. Risken för smittspridning inom barn- och ungdomsidrotten är liten under förutsättning att myndighetens råd följs i övrigt. Det är viktigt att:

– bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna
– det finns goda möjligheter att tvätta händerna
– trängsel mellan människor undviks.

Arrangören ska också beakta förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer. Detta innebär att det fortsatt inte är möjligt att anordna till exempel cuper där fler än 50 personer vistats, på en idrottsplats eller i en sporthall.

Barn och ungdomar möts redan i skolorna vilket gör att risken för att nya smittkedjor startas får anses vara liten. Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan därför genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Däremot kan smittspridningsrisken vara högre om lag från olika delar av landet möts, vilket innebär att matcher och tävlingar som innebär längre resande inte bör genomföras.

Info från Riksidrottsförbundet
Också Riksidrottsförbundet meddelade detta, och skriver så här på sin hemsida:

Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller. Men nytt för idag är undantag på en punkt: barn till och med 18 år får spela matcher, tävlingar och cuper – om riskbedömning görs som tar hänsyn till övriga råd och gällande förbud.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd som gäller idrotten är:

– Undvika närkontakt mellan idrottsutövare

– Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus

– Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper

– Begränsa antalet åskådare och undvik trängsel

– Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

I uppdateringen av allmänna råden är barn och ungdomar till och med 18 år undantagna punkt 3 – och kan alltså spela matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper. Fortfarande ska en riskbedömning göras, övriga fyra råd vägas in och även hänsyn tas till rådande förbud för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

Folkhälsomyndigheten meddelar också att de i enlighet med de allmänna råden fortsatt avråder från tävlings- och träningsmatcher för vuxna.“, skriver rf.se.

Matcher för vuxna är dock, i enlighet med de allmänna råden, fortsatt förbjudna.

Här finns informationen från Folkhälsomyndigheten.

Här är infon rån RF.

———————————————————————-

1 april, 14:20

Folkhälsomyndigheten: tävlingar och matcher ska skjutas upp

Idag, onsdag, kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer med anledning av coronakrisen. Det handlar om tävlingar, matcher, resor kopplade till idrott och närkontakt.

Här är rekommendationerna:

– Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks
– Träna utomhus när så är möjligt
– Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
– Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
– Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Mer information om rekommendationerna finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Här är artikeln

31 mars, 10:37

RF: Föreningar kan få stöd för anpassad verksamhet under coronakrisen

Föreningar ska kunna söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten under coronakrisen, beslutade riksidrottsstyrelsen under måndagen, skriver rf.se.

Det innebär att föreningar ska kunna söka projektstöd för barn- och ungdomsidrotten via ännu ett kriterium: bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner på grund av corona.

För mer information, läs här (rf.se).

Här är artikeln

27 mars, 15:08

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Under fredagen beslutade regeringen att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får ha max 50 deltagare. Förbudet träder i kraft på söndag.

Idag, fredag, beslutade regeringen att förbjuda offentliga tillställningar (där idrottstävlingar och idrottsuppvisningar ingår) och allmänna sammankomster med fler än 50 personer.

Orsaken är att begränsa smittspridningen av coronaviruset covid-19.

Här finns mer information (krisinformation.se), och även Folkhälsomyndigheten har adekvat information på sin hemsida.

Här är artikeln.

25 mars, 19:57

RF i samverkan för att stötta äldre i karantän

Riksidrottsförbundet är en av flera organisationer som kommer att samverka för att ge ökat stöd till kommuner med att hjälpa äldre som ombetts att stanna hemma, skriver rf.se.

För mer information, läs här.

Artikel finns här.

—————————————————

24 mars, 19:07

Folkhälsomyndigheten: Träna gärna, men gör det säkert

Idag kom, tisdag, kom Folkhälsomyndigheten med besked att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men försiktighetsåtgärder bör vidtas. Träning utomhus är att föredra.

Så här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida:

“Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.
Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger bland annat följande rekommendationer till den som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter:

– Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

– Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

– Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.

– Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

 – Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

– Undvik trängsel exempelvis vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.”

Här kan du läsa informationen i sin helhet.

Här är artikeln.

—————————————————

23 mars, 16:24

Mona Lundkvist med i referensgrupp för fördelning av stödpaket

Efter regeringens besked om ett akut stödpaket till idrotten på 500 miljoner kronor, har nu RF bildat en referensgrupp för fördelning av detta stödpaket tillsammans med tio olika specialidrottsförbund. SB&K:s generalsekreterare Mona Lundkvist ingår i gruppen.
– Arbetet kommer innebära att vi vänder och vrider på detta för ett så bra resultat som möjligt. Referensgruppen kommer vara ett viktigt stöd i vårt arbete, säger Björn Eriksson, ordförande i RF, till rf.se.

I gruppen ingår, förutom Mona, även dessa.
Fotboll – Karl-Erik Nilsson
Ishockey – Anders Larsson
Friidrott – Johan Storåkers
Skidor – Karin Mattsson
Innebandy – Märit Bergendahl
Svemo – Håkan Leeman
Cykel -Stefhan Klang
Orientering – Maria Krafft Helgesson
Parasport – Åsa Llinares Norlin

Mer information finns på Riksidrottsförbundets sida, här.

Här är artikeln.

—————————————————

20 mars, 13:25

Idrotten får 500 miljoner i akut stöd

Regeringen har beslutat om ett akut ekonomiskt stöd till idrotten på 500 miljoner kronor. Riksidrottsförbundet skriver på sin hemsida att man har fått förtroendet att fördela stödet till de inom idrotten som drabbats av kostnader på grund av arbetet för att minska smittspridningen av corona.

Här finns mer information.

—————————————————

19 mars, 17:18

Tänk över om resan verkligen är nödvändig

Idag, torsdag, kom information från Folkhälsomyndigheten att alla behöver tänka igenom om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra.

Myndigheten skriver vidare på sin hemsida att den som är sjuk inte ska resa alls. SB&K följer utvecklingen noga och stämmer förstås in i myndighetens rekommendationer.

Här finns informationen från Folkhälsomyndigheten.

Här är länk till artikeln.

—————————————————

18 mars, 16:33

Förbundskonferensen skjuts upp

Den årligt återkommande Förbundskonferensen, den förut kallade UF-konferensen, som skulle ha hållits på Bosön den skjuts upp på grund av smittrisken av coronaviruset covid-19.

SB&K ber att få återkomma med nytt datum för konferensen.

Länk till hela artikeln.

—————————————————

18 mars, 11:08

Kampsportspodden EXTRA

SB&K kommer att skjuta på kommande årsmöte och konferens och tittar just nu på digitala alternativ. Under lördagen skulle Kampsportsgalan arrangeras, istället för att pristagarna kommer få ta emot priset på plats arbetar förbundet nu på en alternativ lösning för presentationen.

Lyssna på podden här.

—————————————————

17 mars, 18:16

Så ser SB&K på föreningars verksamhet i nuläget

Svenska Budo & Kampsportsförbundet följer noga utvecklingen och Folkhälsomyndighetens uppmaningar. I går kom information om att det finns tecken på smittspridning, främst i Stockholmsområdet och Folkhälsomyndigheten uppmanade personer över 70 år att begränsa sitt sociala umgänge. SB&K har därför kikat på några riktlinjer.
– Eftersom våra idrotter ser rätt olika ut är frågan inte enkel. Vi anser att man bör undvika övningar som innehåller kroppskontakt, säger ordförande Fredrik Gundmark till budokampsport.se.

Ordförande Fredrik Gundmark manar till föreningars sunda förnuft, samtidigt som han menar att kroppskontaktsträning bör undvikas för en tid framöver.
– Vi har noga följt myndigheters direktiv och uppmaningar, och kommer så fortsättningsvis att göra också. Men eftersom våra idrotter ser rätt olika ut är frågan inte enkel. Vi anser att man bör undvika övningar som innehåller kroppskontakt.
– Samtidigt, det har uppmanats från myndigheter att träning för barn och ungdomar i små grupper bör fortsätta. Vi följer självfallet händelseutvecklingen.

Din förening bestämmer själv om träning ska hållas, men SB&K rekommenderar att föreningar:
– Är noga med att poängtera att personer som är sjuka ska stanna hemma
– Är noga med handhygien, och hygien överlag
– Bör undvika kroppskontaktsövningar under en tid
– Att noga följa myndigheters fortsatta information och direktiv
– Undvik fysiska möten, använd video- eller telefonkonferens
– Om det går, försök att bedriv träning utomhus

Det som är viktigast just nu är dock att personer som är sjuka ska stanna hemma.

Länk till artikeln finns här.

—————————————————

16 mars, 20:33

Folk över 70 år bör begränsa sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter så långt det går tills vidare.

Enligt myndighetens hemsida finns det tecken på spridning i samhället i framför allt Stockholmsområdet. Och det är därför man nu rekommenderar personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter så långt det går.

Fortfarande är det enskilt viktigaste att den som är sjuk alltid ska stanna hemma, och då undvika nära kontakter med andra människor.

Mer information finns här.

Länk till artikeln finns här.

—————————————————

14 mars, 12:06

Folkhälsomyndigheten informerar arrangörer

Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutade i tisdags att alla allmänna sammankomster med fler än 500 personer inte ska få hållas tills vidare. Myndigheten har kommit med information om vägledning för evenemang och sammankomster som inte omfattas av regeringens beslut. Dessutom har Folkhälsomyndigheten en utförlig riskbedömning.

Allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken:

– Genomför en riskbedömning.

– Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.

– God kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.

– Information om allmänna hygienråd (till exempel affischer).

Riskbedömningen bör omfatta ett antal punkter som beskrivs utförligt på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Här är länk till artikel.

—————————————————

13 mars, 13:21

SB&K rekommenderar Underförbunden att också ställa in årsmöten

Sent i går tog styrelsen för Svenska Budo & Kampsportsförbundet beslutet att ställa in årsmötet, och Kampsportsgalan, som ett led i att försöka begränsa smittspridningen av coronaviruset. SB&K rekommenderar starkt att Underförbunden inte heller genomför sina årsmöten fysiskt den 21 mars på World trade center.
– Vi rekommenderar våra UF att också skjuta på sina respektive årsmöten, säger ordförande Fredrik Gundmark till budokampsport.se.

Fredrik Gundmark är ordförande i SB&K och han menar att pandemin är i fokus och att försöka begränsa smittspridningen så mycket vi bara kan är av största vikt just nu.
– Vi rekommenderar våra UF att också skjuta på sina respektive årsmöten. UF är egna juridiska personer, så SB&K kan inte ta det beslutet åt dem. Men, som sagt, vi rekommenderar starkt att men inte genomför fysiska årsmöten den 21 mars, säger Fredrik Gundmark.

För ytterligare frågor gällande årsmöte, kontakta Sofia Arnbom på kansliet (sofia@budo.se, eller 08-7140870).

Här är länk till artikeln.

—————————————————

12 mars, 22:10

Årsmötet och Kampsportsgalan ställs in

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har beslutat, på grund av den rådande smittrisken med coronaviruset, att ställa in årsmötet och Kampsportsgalan. De skulle ha hållits nästa helg, den 21 mars.
– Vi vill inte under några omständigheter utsätta våra medlemmar för någon risk i det här läget. Även om valet känns oerhört trist var det enkelt i det större perspektivet att fatta, säger ordförande Fredrik Gundmark till budokampsport.se.

I tisdags höjde Folkhälsomyndigheten smittrisken av coronaviruset i Sverige till ”mycket hög risk”.

Under onsdagen skickade myndigheten en hemställan till regeringen, där man föreslog att inga allmänna sammankomster på folkmassor över 500 personer bör få förekomma. En hemställan som regeringen följde.

Under torsdagen medverkade SB&K i ett möte, på initiativ av RF och för andra SF (specialidrottsförbund) där man diskuterade hur den här risknivån ska hanteras av idrotten.

Nu väljer Svenska Budo & Kampsportsförbundet att ställa in det stundande årsmötet samt Kampsportsgalan. Evenemangen skulle ha hållits lördag den 21 mars.
– Vi vill inte under några omständigheter utsätta våra medlemmar för någon risk i det här läget. Även om valet känns oerhört trist var det enkelt i det större perspektivet att fatta.

De som har köpt biljett till Kampsportsgalan kommer självfallet att få sina pengar tillbaka.

SB&K ber att få återkomma med information angående årsmötet, där vi just nu undersöker olika alternativ.

Här är länk till artikeln

—————————————————

12 mars, 17:41

Generalsekreterare Mona Lundkvist var med på mötet och hon har detta att säga om nuläget.
– Det är vi tillsammans som bäst kan våra idrotter, därför vädjar vi nu till er medlemmar att vara varsamma och använda sunt förnuft. Informera tydligt på klubbarna om vikten av att inte komma och träna om man har varit i riskområden eller om man känner sig sjuk. Vi har pandemin i fullt fokus nu och vi kommer att göra vad vi kan för att begränsa spridningen ytterligare, men vi behöver er hjälp för detta.

Så kan du minska smittspridningen

  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Använd handsprit

Till Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Mer information om coronaviruset covid-19

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även öppnat en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Ring 113 13 om du har frågor.

Till Folkhälsomyndighetens sidor om coronaviruset

Regeringens samlade information om coronaviruset

Krisinformation från svenska myndigheter

Om du känner dig sjuk

Vad gäller symtom och misstänkt smitta så ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om sina symtom och var man vistats den senaste tiden. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Till 1177 Vårdguidens information och rådgivning

13
8
18