Folkhälsomyndigheten: Träna gärna, men gör det säkert

Idag, tisdag, kom Folkhälsomyndigheten med besked att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra.