Folkhälsomyndigheten: Träna gärna, men gör det säkert

Idag, tisdag, kom Folkhälsomyndigheten med besked att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra.

24 mars 2020  |  Jonathan Broberg

Så här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida, folkhalsomyndigheten.se:

“Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.
Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger bland annat följande rekommendationer till den som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter:

– Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

– Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

– Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.

– Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

– Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

 – Undvik trängsel exempelvis vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.”

Här kan du läsa informationen i sin helhet.

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52