Utbildning

Svenska Budo och Kampsportsförbundets tränarutbildningar vänder sig i första hand till alla aktiva inom förbundet.

Aktuella utbildningar

Nedan finns datum, ort samt anmälningslänk för kommande utbildningar. Utbildningstillfällen publiceras varefter de är bekräftade. Mer information får du genom att trycka på “ANMÄLAN”.

Observera att när två utbildningar, till exempel Steg 1 och Steg 2, arrangeras parallellt kan en deltagare endast delta i en av utbildningarna per tillfälle. För deltagande i Steg 2 krävs genomförd Steg 1 och för deltagande i Steg 3 krävs genomförd Steg 2.

Utbildningar hösten 2018

——————–
1-2 september, Östersund

Tränarutbildning Steg 1
->INSTÄLLD pga för få anmälda

——————–
15-16 september, Bosön/Stockholm

Tränarutbildning Steg 1
-> ANMÄLAN STÄNGD
Tränarutbildning Steg 2
-> ANMÄLAN STÄNGD

——————–
29-30 september, Jönköping

Tränarutbildning Steg 1
-> ANMÄLAN STÄNGD

——————–
29-30 september, Uppsala

Tränarutbildning Steg 1
-> ANMÄLAN STÄNGD

——————–
6-7 oktober, Sundsvall

Tränarutbildning Steg 2 – Sista anmälan 23 september
-> ANMÄLAN

——————–

13-14 oktober, Göteborg
Tränarutbildning Steg 1 – Sista anmälan 1 oktober
-> ANMÄLAN

——————–

20-21 oktober, Göteborg
Tränarutbildning Steg 2 – Sista anmälan 1 oktober
-> ANMÄLAN

——————–

17-18 november samt 19-20 januari, Göteborg
Tränarutbildning Steg 3 – Sista anmälan 31 oktober
Deltagande under båda helgerna krävs.
-> ANMÄLAN

——————–

Avanmälan
Eventuell avanmälan görs till arnbom@budokampsport.se
Vid avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart kommer hela avgiften att faktureras. Samma gäller om den anmälda ej kommer till utbildningen

Kursplaner (PDF)

 

Kursavgifter 2018

  • Barntränarutbildning 1 dag – 1000 kr/deltagare
  • Barntränarutbildning 2 dagar – 2000 kr/deltagare
  • Klubbledarutbildning – 2000 kr/deltagare
  • Tränarutbildning steg 1 – 2000 kr/deltagare
  • Tränarutbildning steg 2 – 2200 kr/deltagare
  • Tränarutbildning steg 3 – 4400 kr/deltagare

 

MotoriQ – Physical literacy

MotoriQ är ett utbildnings- och utvecklingsprojekt med syfte att säkerställa en hög kvalité på barn- och ungdomsverksamheten inom Svenska Budo & Kampsportsförbundets idrotter. Mer information om MotoriQ och aktuella utbildningstillfällen finns här.

Kombinera en elitsatsning med studier

Sport Campus Sweden

Sport Campus Sweden (SCS) är först i Sverige med att erbjuda sportsliga villkor för dig som tänker kombinera en elitidrottssatsning med högskolestudier. Genom samarbeten med kommuner, specialidrottsförbund, högskolor, coacher, idrottsmedicinare, sponsorer med flera – och ett tydligt fokus på dig – kan SCS ge dig rätt stöd på din väg mot medalj och examen.
Läs mer om Sport Campus Sweden på www.sportcampussweden.se.

Riksidrottsuniversitet

Sverige behöver stärka möjligheterna för elitidrottare att kombinera sitt elitidrottsutövande med högre studier. Utifrån detta har Riksidrottsförbundet utvecklat och etablerat ett system för att kombinera utbildning och elitidrott genom riksidrottsgymnasier, nationella idrottsutbildningar och riksidrottsuniversitet (RIU). 

SISU Plattformen – Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning

Plattformen är idrottens barn- och ungdomsledarutbildning. Här lär du dig grunderna för hur du blir en positiv och självständig idrottsledare för barn och ungdomar. Du kommer att utveckla dina ledaregenskaper och knyta nya kontakter med andra ledare inom olika idrotter. Plattformen tar upp ämnen som barn och ungdomars utveckling, barnet/ungdomen i centrum samt ledarskap och pedagogik i praktiken. Utbildningen är densamma oavsett vilken idrott du är verksam inom. Utbildningen kräver inga förkunskaper. Detta är en fantastisk chans för alla klubbar som har barn och ungdomsgrupper att utbilda sina ledare. Anmälan görs direkt till SISU.

Utbildningen är likvärdig SB&Ks barnledarutbildning. Mer information och kursdatum för plattformen finns HÄR.

Idrottens Elittränarutbildning (ETU)

Utvecklingsprogram för vidareutbildning av tränare på nationell eller internationell elitnivå med möjlighet till certifiering som Idrottens elittränare. SISU Idrottsutbildarna inbjuder i samarbete med RF till utvecklingsprogrammet Idrottens Elittränarutbildning. Tränaren skall vara verksam på elitnivå och vara rekommenderad av sitt SF. Med elitnivå menas landslag, riksidrottsgymnasier eller föreningsverksamhet i de högsta divisionerna.

SISU Idrottens föreningslära (IFL)

Idrottens föreningslära är samlingsnamnet på allt som har att göra med föreningskunskap, föreningsjuridik, föreningsrätt, förenings-, organisations- och verksamhetsutveckling.Idrottens föreningslära i dess nuvarande form innehåller tre steg och erbjuds föreningar och förbund över hela landet, om än i lite olika omfattning. Så här ser läget ut idag:

Grunden – ett introduktions- och inspirationspaket som innehåller det mest elementära vad gäller föreningskunskap och föreningsutveckling. Genomförs på cirka tre timmar eller mer och riktar sig till alla organisationsledare. Ett särskilt material är framtaget. Materialet beställs via SISU Idrottsböcker. Det finns utbildade utbildare i alla distrikt och i flera förbund.

Fortsättning – ett mer omfattande utbildningspaket där vi fokuserar på fem områden – föreningsjuridik, organisations- och verksamhetsutveckling, styrelse- och valberedningsarbete, praktisk föreningsekonomi samt varumärkesarbete och kommunikation. Genomförs på cirka 15 timmar eller mer och riktar sig i första hand till hela styrelsen och/eller enskilda funktioner i styrelsen.

Fördjupning – tematräffar i olika aktuella ämnen, som till exempel årsmötet, valberedningsarbete, bokföring, skatter och avgifter, ordföranderollen, optimal samverkan i styrelsen, ideell förening på kommersiella villkor. Genomförs normalt under en dag och erbjuds oftast och redan idag i vårt ordinarie kursutbud. Grunden och Fortsättning är alltså relativt färdiga paket. Kommer du från förening så kontakta ditt SISU-distrikt.

30
19
26