Trygg budo och kampsport

En trygg idrott är en verksamhet fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Idrottens värdegrund

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Svenska Budo & Kampsportsförbundet är en del av Riksidrottsförbundet och tillsammans med de andra idrottsförbunden har vi nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp.

Öppen mångfald

I vår bok Öppen Mångfald (2011) finns beskrivet hur vi inom SB&K vill att alla som vill utöva våra idrotter ska kunna göra det med ömsesidig respekt och under säkrast möjliga former. Från sida 66 och framåt beskrivs förbundets etiska normer för idrottsutövningen.

Om värdegrunden bryts

Det finns flera sätt du kan agera på om du eller någon annan har blivit dåligt behandlad.

  • Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.
  • Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till Svenska Budo & Kampsportsförbundet (se Kontakt på hemsidan).
  • Det går även att ta kontakt med något av RF-SISU:s 19 distrikt (se rfsisu.se) där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.
  • Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SB&K eller RF-SISU:s distrikt kan du kontakta Idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.
  • Om du inte vill eller vågar vända dig till Idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden. Under 2021 togs totalt 274 ärenden inom svensk idrott emot.

Kontakta polisen vid brott

Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

(Källa: Riksidrottsförbundet)

Registerutdrag

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. Mer om registerutdraget finns att läsa i materialet “Skapa trygga idrottsmiljöer”.

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs och att kontroll av belastningsregistret görs återkommande inom ett visst intervall, exempelvis en gång om året. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen. 

5
13
16