Stora Idrottares Märke

Utmärkelsen kan tilldelas tävlande inom SB&K:s idrotter som har har haft framgångar vid internationella mästerskap och tävlingar. Ett poängsystem avgör hur medaljerna värderas.

Kriterier

Stora Idrottares Märke kan tilldelas tävlande inom SB&K:s idrotter som har samlat minst 15 poäng enligt värderingsmodellen nedan.

Ansökan ska vidimeras via utdrag ur exempelvis Budopass eller på annat likvärdigt sätt. Den inlämnas sedan till kansliet, där den ska granskas. Efter granskning skickas ansökan till berört underförbund. Där ska den tillstyrkas innan Förbundsstyrelsen godkänner ansökan.

Värderingstabeller

  VM/OS EM NM JVM
1:a plats 15 7 3 4
2:a plats 10 5 2 3
3:e plats 5 3 1 2

 

  JEM SM Landskamp Int. tävling
1:a plats 3 1 1 3
2:a plats 2 0 0 2
3:e plats 1 0 0 1

 

Förklaringar
VM/OS = officiellt världsmästerskap samt olympiska spelen.
EM = officiellt europeiskt mästerskap.
NM = officiellt nordiskt mästerskap.
JVM och JEM = officiella juniorvärldsmästerskapen samt europeiska juniormästerskapen.
Landskamp innefattar även lagtävling vid VM, EM, eller NM. Poäng delas endast ut om den tävlande har vunnit sin enskilda match.
Internationell tävling = tävling som inte är att betrakta som officiella internationella mästerskap, exempelvis en öppen internationell tävling. Underförbundet gör bedömningen om tävlingen anses så pass meriterande att den bör ge poäng.

Ansökningsblankett

Här är den blankett du använder för att ansöka om Stora Idrottares Märke.

Blanketten kan ni antingen maila eller posta till kansliet (kontaktuppgifter).

» Ansökningsblankett (.docx för ifyllnad)
» Ansökningsblankett (.pdf för utskrift)

0
0
0