banner left image
banner left image

Förening

IdrottOnline

Om IdrottOnline

IdrottOnline är den digitala, administrativa plattform som används för att binda samman föreningar, distrikt och förbund inom idrotten. Riksidrottsförbundet (RF) tillhandahåller plattformen kostnadsfritt. 

Varje förening har en egen sida där uppgifter om den redovisas. Det är även via denna sida som en förening kan söka flera olika stöd och bidrag inom idrotten.

» Om IdrottOnline 

Aktivera IdrottOnline

För att aktivera föreningens sida i IdrottOnline behöver föreningen vara medlem i SB&K samt vara tilldelad ett RF-nummer, vanligen fem siffrorEn nförening får sitt RF-nummer i mejlet som bekräftar medlemskapet.

» Aktivera IdrottOnline 

Medlemsregistret

Föreningar ska ha ett medlemsregister. Enligt SB&K:s stadgar ska demedlemsregistret uppdateras i IdrottOnline minst en gång om året.

» Medlemsregistret 

Kontakta ditt RF-SISU-distrikt

Vill du lära dig mer om IdrottOnline, ta kontakt med ditt RF-SISU distrikt så kan er idrottsförening få hjälp av en idrottskonsulent. Idrottskonsulenten kan berätta mer om IdrottOnline och hur er förening kan lära er hur det fungerar.

» Kontakta ditt RF-SISU-distrikt

Support

IdrottOnlines support tillhandahåller manualer samt möjlighet till hjälp via telefon, mejl eller formulär.

» IdrottOnline Servicecenter