För föreningar inom SB&K

Här finns samlad information som rör Svenska Budo & Kampsportsförbundets idrottsföreningar och dess medlemmar.

Vad är en förening?

En förening består av personer som delar ett intresse, till exempel en idrott, och som kommit överens om att tillsammans verka för eller utöva den idrotten ihop.

Vill du veta mer om hur en förening styrs eller vad det innebär att vara medlem i en förening har vi samlat information om det här.

Bilda idrottsförening

För att bilda en förening föreslås vanligen att man är som minst 3 personer till antalet – detta för att det behövs en ordförande, en sekreterare och en kassör i en styrelse. Vår rekommendation är dock att man är som minst 5 stycken, då en förening skall ha en revisor och även gärna en valberedning.

Använd i största möjliga utsträckning ett svenskt namn på föreningen, gärna med angivande av orten där den är hemmahörande. Det ska framgå av namnet att det är en ideell idrottsförening.

» Läs mer

Medlemskap

En idrottsförening som bedriver en eller flera idrotter anslutna till Svenska Budo & Kampsportsförbundet kan ansöka om medlemskap i förbundet.

Förening som är medlem i SB&K betalar medlemsavgift utifrån vilket/vilka underförbund föreningen är ansluten till samt vilket distrikt föreningen är geografiskt hemmahörande i.

» Läs mer

Driva idrottsförening

Här har vi samlat information om bland annat medlemsregister och hur ni som förening lägger till idrotter.

Vi berättar om vårt och andras arbete för en trygg idrottsmiljö. Dessutom finns en utförlig genomgång i föreningslära, till exempel hur en förening fungerar, är organiserad och styrs.

» Läs mer

Trygg budo och kampsport

En trygg idrott är en verksamhet fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Läs mer om vårt och andras arbete för en trygg idrottsmiljö på länken nedan.

» Läs mer

Träning på Riai Aikido i Göteborg 2018. Foto: Nicklas Elmrin/Bildbyrån.

Utbildning

Svenska Budo & Kampsportsförbundet anordnar olika typer av utbildningar för förbundets medlemmar. Utbildningarna har olika fokusområden och riktar sig till olika målgrupper.

Även SB&K:s underförbund och distrikt erbjuder utbildningar, liksom Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

» Läs mer

Tävling

Alla som tävlar i våra idrotter som har tekniker mot huvudet måste ha ett giltigt tävlingskort. Detta kostar 300 kronor och är giltigt i fem år.

Om man som idrottsförening vill arrangera en tävling så görs en ansökan om det till SB&K.

» Läs mer

IdrottOnline

IdrottOnline är den digitala, administrativa plattform som används för att binda samman föreningar, distrikt och förbund inom idrotten. Riksidrottsförbundet (RF) tillhandahåller plattformen kostnadsfritt. 

Varje förening har en egen sida där uppgifter om den redovisas. Det är även via denna sida som en förening kan söka flera olika stöd och bidrag inom idrotten.

Från IdrottOnline skapar föreningarna även sin årsrapport.

» Läs mer

Försäkring

För både idrottsutövare och idrottsföreningar är det viktigt att ha rätt försäkringsskydd. Här finns information gällande de kollektiva försäkringar som är knutna till Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhet.

» Läs mer

Bidrag

Information om bidrag och projektstöd som finns att söka hos Svenska Budo & Kampsportsförbundet samt hos RF-SISU/Riksidrottsförbundet.

» Läs mer

Avtal och förmåner

Är du verksam inom någon av SB&K:s underförbund, distrikt eller idrottsföreningar så finns det fördelaktiga rabatter att ta del av. Det gäller framförallt på resor och boenden men även inom andra områden.

» Läs mer

Avsluta förening

Ibland behöver en förening läggas ner och oavsett anledning finns här några saker att tänka på.

» Läs mer

Klubbregister

I klubbregistret här på budokampsport.se finns kontaktuppgifter till föreningar anslutna till Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Det går att söka på specifik idrott och/eller geografiskt område.

» Klubbregister

FAQ – Vanliga frågor

Här har vi samlat några av de vanligast förekommande frågorna gällande SB&K och förbundets verksamhet.

» Läs mer

5
13
16