Parasport

Parasporten är en integrerad del av förbundets verksamhet och leds av SB&K:s Parakommitté. 

Allmänt om parasport

Parasport är idrott för personer med funktionsnedsättning. Det brukar delas upp i synnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning. Det finns över 500 idrottsföreningar i Sverige som erbjuder olika typer av parasportverksamhet, en del av dessa återfinns i SB&K.

År 2001 valde förbundet att starta upp Parakommittén, en arbetsgrupp som sedan dess har fokuserat på riktade insatser för att utveckla parasporten inom förbundet.


Foto: Jonathan Broberg

Parakommittén

Kommittén har en vision att utveckla, inspirera och sprida kunskap om förbundets parasportverksamhet. Kommittén består av sex medlemmar, alla med olika bakgrund och styrkor. Kommitténs mål är skapa verktyg som kan förenkla en paraanpassad träning och tävling av kampsport för föreningar, underförbund och utövare.

Sedan starten 2001 har kommittén varit ett kompetenscenter för budo- och kampsportsutövare med funktionsnedsättningar. Arbetsgruppen har fokuserat på att informera och utbilda men även med att fördela bidrag till evenemang och utövare.

» Mer information om kommitténs sammansättning


Foto: Niclas Sjöberg

Kommande insatser

Under 2022 hoppas förbundet kunna erbjuda mer utbildning för våra föreningar samt att anordna ett öppet parasportläger i slutet på september. Mer information kommer.

Kontakt

Parakommitttén
para@budo.se

 

 

 

Magnus Ledin, SB&K
ledin@budo.se
08-705 15 73

6
9
11