Parasport

Parasporten är en integrerad del av förbundets verksamhet och leds av SB&K:s Parakommitté. 

Allmänt om parasport

Parasport är idrott för personer med funktionsnedsättning. Det brukar delas upp i synnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning. Det finns över 500 idrottsföreningar i Sverige som erbjuder olika typer av parasportverksamhet, en del av dessa återfinns i SB&K.

År 2001 valde förbundet att starta upp Parakommittén, en arbetsgrupp som sedan dess har fokuserat på riktade insatser för att utveckla parasporten inom förbundet.


Foto: Jonathan Broberg

Parakommittén

Kommittén har en vision att utveckla, inspirera och sprida kunskap om förbundets parasportverksamhet. Kommittén består av sex medlemmar, alla med olika bakgrund och styrkor. Kommitténs mål är skapa verktyg som kan förenkla en paraanpassad träning och tävling av kampsport för föreningar, underförbund och utövare.

Sedan starten 2001 har kommittén varit ett kompetenscenter för budo- och kampsportsutövare med funktionsnedsättningar. Arbetsgruppen har fokuserat på att informera och utbilda men även med att fördela bidrag till evenemang och utövare.

» Mer information om kommitténs sammansättning

Övningsfilmer

SB&K har tillsammans med Parakommittén tagit fram en serie om 12 instruktionsfilmer för parautövare, ett verktyg som ska underlätta och inspirera föreningar och underförbund att erbjuda anpassad träning för paraidrottare. Hälften av avsnitten är skapade för stående utövare och hälften för rullstolsburna.

Filmer för rullstolsburna utövare

Övning 1
Övning 2
Övning 3
Övning 4
Övning 5
Övning 6 

Filmer för stående utövare

Övning 7
Övning 8
Övning 9
Övning 10
Övning 11
Övning 12

“Vi hoppas att filmerna ska inspirera föreningar och instruktörer att erbjuda en paraanpassad träning. Vi hoppas kunna erbjuda barn och vuxna med funktionsnedsättningar en väg in i idrottsvärlden.”

Mike Wall
Ordförande, Parakommittén


Foto: Niclas Sjöberg

Paradagen

Nästa Paradagen planeras att hållas vecka 11.

Som idrottsförening kan ni söka 5000:- för att arrangera en Paradag som en prova-på-dag. Ni kan få ytterligare bidrag vid merkostnader om dagen anordnas som ett större event.
Här ansöker ni om bidrag för Paradagen.

Mer information om Paradagens koncept.

Paraläger

Mellan den 28-29 september arrangerar SB&K och SB&K:s parakommitté tillsammans med samarbetsföreningen Fenix Kampsport ett riksläger i Helsingborg med fokus på parautövare. Lägret passar både erfarna utövare och nybörjare som vill förbättra sina kunskaper i kampsport.

Läs mer om lägret och anmäl dig här.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Kontakt

Parakommitttén
para@budo.se

 

 

 

Gabriella Ringblom, Idrottskonsulent SB&K
gabriella.utbildning@budo.se

1
5
4