Bidrag

Projektstöd IF

Syftet är att skapa förutsättningar för Idrottsföreningen (IF) att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Riksidrottsförbundets Strategi 2025.

Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

» Läs mer

Projektstöd IF (RF-SISU)

Det finns även möjlighet att söka Projektstöd IF via ert Distriktsförbund (DF) hos RF-SISU. Kontakta det distrikt föreningen tillhör för mer information.

» Läs mer hos RF-SISU

Återstartsstöd IF

(För tillfället är detta stöd slut.)

Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

» Läs mer

Återstartsstöd Parasport

Förening kan nu söka Återstartsstöd Parasport. Stödet ska användas för att skapa bättre förutsättningar för föreningar att bedriva verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

» Läs mer

LOK-stöd

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

» Läs mer hos Riksidrottsförbundet

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

RF vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

» Läs mer hos Riksidrottsförbundet

51
43
52