Blanketter

Här finns några av de blanketter som behövs för exempelvis utlägg.

Ersättningsblankett

Fyll i blanketten med alla uppgifter som efterfrågas samt specificera vilket UF/idrott det gäller. Fyll helst i denna digitalt och strax efter att uppdrag utförts och/eller utlägg gjorts.

Det går bra att redovisa med digitala kvitton så länge det inte är lösa kassakvitton, dessa behöver vi få in fysiskt via post till kansliet tillsammans med blanketten. Numrera då alla lösa kvitton/biljetter och sätt fast på ett separat blad.

När vi får in blanketten och kontrollerat uppgifterna, skickas denna för kontering och attest till respektive kassör. Handläggningstiden beror på när vi får återkoppling.  

Ofullständigt ifylld blankett eller lösa/onumrerade kvitton behandlas ej.

» Ladda ner (.xlsx för ifyllnad)
» Ladda ner (.pdf för utskrift)

Uttag av förskott

Rutiner och bestämmelser kan skilja sig åt mellan olika underförbund.

Kolla därför med ditt UF vad som gäller.

» Ladda ner (för utskrift)

1
0
0