Driva idrottsförening

Här nedan har vi samlat information som riktar sig till medlemmar och medlemsföreningar inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Ny förening hos oss?

Vad kul, varmt välkomna till Svenska Budo & Kampsportsförbundet!

» Vårt välkomstbrev till IF

Medlemsregister

Medlemsföreningar ansvarar själva för sina kontakt- och medlemsuppgifter. Det är viktigt att de är korrekta och uppdaterade, både på föreningens egen sida i IdrottOnline samt i Svenska Budo & Kampsportsförbundets klubbregister.

» Läs mer

Rapporter

Medlemsföreningar ska årligen rapportera medlemsantal och betala medlemsavgift till SB&K samt skicka in en årsrapport i IdrottOnline. Rapporteringen sker via två olika rapporter, en medlemsrapport samt en årsrapport. 

» Läs mer

Antidoping

Inom idrottsrörelsen finns ett gemensamt ansvar att arbeta för en idrott fri från doping. Vi har samlat information som föreningen och dess medlemmar kan använda i arbetet. Här finns beskrivning av hur en dopingkontroll går till, aktuella dopinglistor, dispensregler samt tips på utbildningar.

På nedanstående sida finns även SB&K:s antidopingprogram med förbundets arbete i frågorna. I antidopingprogrammet har vi även sammanställt några punkter kring vad föreningar, underförbund och distrikt ansvarar för att göra i sina respektive verksamheter.

» Läs mer

Trygg budo och kampsport

En trygg idrott är en verksamhet fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Läs mer om vårt och andras arbete för en trygg idrottsmiljö på länken nedan.

» Läs mer

Träning på Riai Aikido i Göteborg 2018. Foto: Nicklas Elmrin/Bildbyrån.

Lägga till en idrott

En förening som redan är medlem i SB&K och önskar ansluta ytterligare en eller flera av SB&K:s idrotter ansöker om detta.

På länken nedanför finns beskrivet hur den ansökningsprocessen ser ut.

» Läs mer

Risk- och krishantering

Riskhantering är det förebyggande arbetet att bedöma och försöka undvika risker för olyckor i verksamheten. Krishantering är vad som ska göras när något allvarligt har hänt.

På nedanstående sida finns SB&K:s krishanteringsplan och information om förbundets arbete i dessa frågor. Där har vi även sammanställt några punkter kring vad föreningar, underförbund och distrikt bör tänka på.

Förbundet har även en Krisgrupp man kan kontakta.

» Läs mer

Föreningslära

Vad är en förening? Hur genomförs ett årsmöte? Och vad betyder proposition?  denna sida har vi samlat information om och hjälpmedel för föreningslära.

» Läs mer

Hjälpverktyg

Vi har samlat information och material som ni som förening kan använda i ert föreningsarbete. Här finns beskrivningar av olika roller som finns inom en förening eller ett förbund, tips på utbildningar men också mallar, guider och lathundar.

I ett årshjul har vi samlat datum som är viktiga för våra medlemsföreningar att komma ihåg, till exempel när LOK-stödet ska rapporteras.

» Läs mer

FAQ – Vanliga frågor

Här har vi samlat några av de vanligast förekommande frågorna gällande SB&K och förbundets verksamhet.

» Läs mer

51
43
52