Avsluta förening

Allmänt

Ibland behöver en förening läggas ner och oavsett anledning finns här några saker att tänka på. 

Önskar ni hjälp med processen tar ni kontakt med ert RF-SISU distrikt. 

Att tänka på när en förening ska avslutas

  • Hur föreningen upplöses framgår i föreningens stadgar. Vanligen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet men föreningen ska såklart följa det som står i just föreningens stadgar.
  • Årsmötet ska vid upplösning även besluta vad som ska göras med föreningens eventuella tillgångar och vem som ansvarar för att detta sker. Tillgångar får ej tillfalla enskilda personer utan kan omfördelas till annan idrottsfrämjande ideell verksamhet.
  • Vid avslut av föreningen ska föreningen avsluta alla eventuella konton, plus- och bankgiron samt avregistrera sig hos Skatteverket.
  • Är föreningen medlem i SB&K måste föreningen skriftligt meddela sin önskan om utträde för att strykas ur medlemsregistret.
  • Observera att föreningen i och med utträdet förlorar de förmåner som kommer med medlemskapet i SB&K och därmed RF. Exempel på dessa förmåner är möjlighet att söka bidrag från Projektstöd IF och lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd), medlemsförsäkringen samt att delta i tävlingar som arrangeras i förbundets regi.
51
43
52