Anläggning

Här finns Svenska Budo & Kampsportsförbundets Anläggningsguide, med presentation av våra idrotter samt deras respektive lokalbehov. Vi samlar också annan nyttig information som rör anläggnings- och lokalfrågor.

Anläggningsguiden − information om projektet

I slutet av 2022 publicerades Svenska Budo & Kampsportsförbundets Anläggningsguide. Den togs fram under ett tre månader långt projekt oktober−december 2022, som delfinansierades av Riksidrottsförbundets Projektstöd SF. Totalt omfattar den 84 sidor.

Guiden innehåller presentationer av samtliga 27 aktiva idrotter inom förbundet samt deras respektive lokalbehov för bland annat träning och tävling. Dessa texter har tagits fram i samarbete med företrädare för idrotterna. 

Utöver detta finns också bland annat presentationer av olika delar av förbundets verksamhet samt reportage från flera kampsportsanläggningar. 

Anläggningsguiden − ladda ner eller läs online

Svenska Budo & Kampsportsförbundets Anläggningsguide är främst framtagen som en digital publikation för datorer, läsplattor och mobiltelefoner. Den kan läsas antingen online som ett interaktivt dokument eller i nedladdat pdf-format.

För läsning och länkning online

Bläddringsbar version, som är länkbar för varje uppslag. Innehållsförteckningen på sidan 3 är klickbar. På mobila enheter kan man behöva hålla skärmen i horisontellt läge för att se hela uppslagen.

» Svenska Budo & Kampsportsförbundets Anläggningsguide (online)
» Innehåll i Anläggningsguiden (länkar till olika delar)

För nedladdning

Använd nedanstående länk för att spara guiden i pdf-format. Notera att uppslagen utöver framsida och baksida är sammansatta:

» Svenska Budo & Kampsportsförbundets Anläggningsguide (med uppslag)

Föredrar ni att istället läsa sidorna en och en finns också en alternativ version:

» Svenska Budo & Kampsportsförbundets Anläggningsguide (individuella sidor)

För utskrift

För den som önskar går det givetvis bra att skriva ut guiden. Då rekommenderar vi att ni laddar ner någon av pdf-versionerna här ovanför till en dator och därefter gör en utskrift.

Versionen med sammansatta uppslag skrivs ut på samma papper. Utskrift i A3 gör därför att varje sida i guiden blir i motsvarande A4-format. På samma sätt innebär utskrift i A4 att varje sida är i motsvarande A5-format.

Versionen med individuella sidor skrivs ut med en sida per papper.

Kontakt 

Magnus Ledin

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsledare är kontaktperson när det gäller Anläggningsguiden och anläggningsfrågor.

Illustration 

Ida Brogren

VRES 

5
13
16