Krisgruppen

SB&K:s krisgrupp tillsätts av förbundsstyrelsen och kan när som helst ändras i sin sammansättning. Krisgruppen aktiveras när en kris är av sådan dignitet att det är motiverat, oavsett var den äger rum. Var och en i krisgruppen kan själv ta initiativ till att sammankalla den. Även förbundsstyrelsen kan uppdra åt krisgruppen att agera.

Krisgruppens sammansättning fr o m 2022-03-01:

Fredrik Gundmark Förbundsordförande gundmark@budo.se 070-554 09 04
Marina Regnér Förbundsstyrelsen regner@budo.se
073-940 98 36
Mona Lundkvist Generalsekreterare mona@budo.se 08-714 57 70
Jonathan Broberg Kommunikationsansvarig broberg@budo.se 08-714 02 70

 

Läs mer om Krisgruppen samt förbundets Risk- och Krishantering här.

6
9
11