Kansliet

 • Generalsekreterare

  Mona Lundkvist
  08-714 57 70
  mona@budo.se

  Chef för SB&K:s kansli sedan 2010.

 • Verksamhetsledare

  Magnus Ledin
  08-705 15 73
  ledin@budo.se

  För frågor angående Projektstöd IF, utbildning, MotoriQ.

   

 • Förbundskoordinator

  Matilda Ritzén
  08-714 58 70
  matilda@budo.se

  För frågor om medlemsregister, medlemsräkningar, arvoden, webshop och tävlingssanktioner.

 • Kommunikations-
  ansvarig

  Mats Lilja
  08-551 091 77
  lilja@budo.se

  För frågor angående media, nyheter och sociala medier.

   

 • Kommunikatörer

  Jonathan Broberg
  broberg@budo.se 

  Annie Bondefelt
  För närvarade föräldraledig.

   

 • Administratör,
  tävlingskort

  Carl Halling
  070-718 91 72
  carl@budo.se

  För frågor angående tävlingskort.

 • Idrottskonsulent

  Sofia Arnbom
  08-714 08 70
  arnbom@budo.se

  För frågor angående utbildning, antidoping, försäkring, elitutveckling, specialidrottsdistriktsförbund och inval av nya föreningar.

   

 • Idrottskonsulent

  Pilo Stylin

  pilo@budo.se

  För frågor angående barn- och ungdomsträning, MotoriQ.

 • Projektledare

  Astrid Hultin Svensk

  astrid@budo.se

  För frågor angående Demokratidrott.

 

0
0
0