GDPR

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) vilket gör att kraven förändras något. Syftet med en ny dataskyddsförordning är bland annat att modernisera dataskyddsdirektivets tidigare regler och att anpassa dessa till det nya digitala samhället. GDPR påverkar idrotten, förbund såväl som föreningar.

Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram en gemensam uppförandekod för hur vi inom idrotten ska hantera personuppgifter och hur vi ska leva upp till GDPR. RF har även tagit fram instruktioner och mallar som underlättar för både föreningar och förbund att följa GDPR. Använd med fördel de mallar som RF tillhandahåller. SISU Idrottsutbildarna genomför också kurser i ämnet.

Dataskyddsförordningen består i huvudsak av sju grundprinciper som gäller för all behandling av personuppgifter. Dessa kan verka krångliga och svårtolkade, därför har RF beskrivit i vilka sammanhang de är relevanta för idrotten.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet hanterar personuppgifter i ett fåtal olika system. Vi är noga med att bara de som behöver uppgifterna kommer åt dem och sparar dem endast så länge de behövs för ett specifikt ändamål. Det kan vara för att hantera medlemskap, försäkringsärenden, tävlingslicenser eller visa upp förbundets och våra medlemsföreningars verksamhet. Vi behåller dina personuppgifter olika länge beroende på vilket system det gäller. E-postmeddelanden med personuppgifter rensar vi efter hand. Vi publicerar ibland tävlingsresultat och bilder på medlemmar från våra medlemsföreningar på hemsidan och sociala medier för att informera.

3
5
6