Om SB&K

Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) är ett specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF). Förbundet bildades 1960 och består idag av runt 800 klubbar med över 50 000 medlemmar där förbundets idrotter utövas.

Organisationskarta

Föreningar

Förbundet har idag runt 800 idrottsföreningar (IF) anslutna. Alla IF är även anslutna till ett av våra distrikt samt till ett eller flera av våra underförbund.

Information riktad till våra IF finns på länken nedanför.

» För föreningar

Söker ni en specifik förening eller vill se vilka föreningar som ingår i respektive distrikt kan ni använda vårt register. Där kan ni även välja att se vilka IF som är anslutna till vilka idrotter.

» Klubbregister

Idrotter

När SB&K bildades var dess enda idrott judo. Under 1960-talet kom även andra traditionella japanska kampkonster, budo. Sedan tillkom också kampkonster från andra östasiatiska länder. De senaste decennierna har ytterligare kampsporter från andra delar av världen tillförts. I dagsläget är 30 idrotter hemmahörande i SB&K.

Några idrotter som tog sin början inom SB&K har bildat egna specialidrottsförbund under RF: judo gjorde så 1987, taekwondo 1997 och karate 2010.

 

Illustration: Ida Brogren

SB&K:s 30 idrotter
Aikido
Allstyle
Armbrytning
Brasiliansk jiu-jitsu (BJJ)
Bujinkan
Capoeira
Defendo
Filippinska kamparter (FMA)
Glima
HEMA
Iaido
Jodo
Jujutsu
Kempo
Kendo
Kickboxning
Krav maga
Kyokushin
Kyudo
Mixed martial arts (MMA)
Muaythai
Naginata
Sambo
Savate
Shorinji kempo
Submission Wrestling
Sumo
Systema
Taido
Wushu

 

» Aktiva idrotter i SB&K

Verksamhetsberättelser

Varje år publicerar SB&K sina verksamhetsberättelser, en sammanfattning av det gångna verksamhetsåret.

I hemsidans arkiv finns samtliga utgåvor från 1979/80 och framåt publicerade.

» Verksamhetsberättelser

Underförbund

Inom SB&K hanteras idrotterna i 18 olika underförbund, som är egna juridiska personer med ansvar för sina respektive idrotter. SB&K centralt sköter den övergripande verksamheten. SB&K:s föreningar är även anslutna till de underförbund där deras idrotter administreras.

» SB&K:s underförbund

Distrikt

Likt övriga förbund inom RF har SB&K en uppdelning av landet i distrikt med självständiga distriktsförbund. SB&K:s föreningar är även anslutna till de distriktsförbund där de är hemmahöriga. RF:s distrikt är i princip desamma som de svenska länen, medan SB&K har sju distrikt.

» SB&K:s distriktsförbund
» Karta över distrikten

De första 50 åren i SB&K

År 2010 fyllde SB&K 50 år. Det firades bland annat med utgivningen av en bok om förbundets historia: Tävling Träning Tradition: Svenska Budo & Kampsportsförbundet 50 år.

Där berättas om budoarternas och kampsporternas förhistoria, förbundets utveckling och mycket mer, med många bilder från förr. Våra idrotters första stapplande steg beskrivs av deras pionjärer i vårt land.

Medlemskap i internationella förbund

Som en del av SB&K:s tränings- och tävlingsverksamhet är förbundet medlem i ett flertal internationella idrottsspecifika organisationer och förbund.

» SB&K:s medlemskap i internationella förbund

SB&K:s symbol

Förbundets symbol är en tsuba, parerplåt på ett japanskt svärd, där de tre svenska kronorna har lagts till. Symbolen skapades av Robert von Sandor och har använts som förbundets logotyp sedan 1970-talet. Senaste uppdateringen skedde våren 2022.

SB&K:s grafiska profil

Den grafiska profilen bestämmer utformningen av logotypen men också annan design såsom brevpapper, visitkort, trycksaker och webbplatsens utseende. Här anges vilka färger som används och hur de kan kombineras, typsnitt och mycket mer.

Logotyp och grafisk profil används där det är lämpligt av förbundet centralt, dessutom med fördel av underförbunden och distrikten.

Logotypen kan också användas av klubbar som är anslutna till SB&K i deras marknadsföring, som ett sätt att visa deras förbundstillhörighet i idrottsrörelsen.

» SB&K:s grafiska profil

56
48
57