Om SB&K

Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) är ett specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF). Det bildades 1960 och består av dryga 700 klubbar med totalt 42.000 medlemmar (2015) där förbundets idrotter utövas.

Idrotter i SB&K

När SB&K bildades var dess enda idrott judo, men under 1960-talet kom även andra traditionella japanska kampkonster, budo, sedan också kampkonster från andra östasiatiska länder. De senaste decennierna har ytterligare kampsporter från andra delar av världen tillförts. Idag (2018) är 30 idrotter hemmahörande i SB&K.

Några idrotter som tog sin början inom SB&K har bildat egna specialidrottsförbund under RF: judo gjorde så 1987, taekwondo 1997 och karate 2010.

Idrotter i SB&K

Verksamhetsberättelser

SB&K:s verksamhetsberättelser för de senaste åren finns som PDF-dokument här:

Verksamhetsberättelser

Underförbund

Inom SB&K hanteras idrotterna i olika underförbund, som är egna juridiska personer med ansvar för sina respektive idrotter. SB&K centralt sköter den övergripande verksamheten. SB&K:s föreningar är även anslutna till de underförbund där deras idrotter administreras.

SB&K:s underförbund

Distrikt

Likt övriga förbund inom RF har SB&K en uppdelning av landet i distrikt med självständiga distriktsförbund. SB&K:s föreningar är även anslutna till de distriktsförbund där de är hemmahöriga. RF:s distrikt är i princip desamma som de svenska länen, medan SB&K har sju distrikt.

SB&K:s distriktsförbund

De första 50 åren i SB&K

År 2010 fyllde SB&K 50 år. Det firades bland annat med utgivningen av en bok om förbundets historia: Tävling Träning Tradition: Svenska Budo & Kampsportsförbundet 50 år. Där berättas om budoarternas och kampsporternas förhistoria, förbundets utveckling och mycket mer, med många bilder från förr. Våra idrotters första stapplande steg beskrivs av deras pionjärer i vårt land.

Boken finns till beställning i vår webbshop:

Tävling Träning Tradition: SB&K 50 år

SB&K:s symbol

Förbundets symbol är en tsuba, parerplåt på ett japanskt svärd, där de tre svenska kronorna har lagts till. Symbolen skapades av Robert von Sandor och har använts som förbundets logotyp sedan 1970-talet. Den är baserad på en autentisk tsuba. Så här såg den ut i början:

3
5
6